Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Antitrust: Commissie zendt AB InBev mededeling van punten van bezwaar wegens belemmering van goedkopere invoer van bier naar België

Brussel, 30 november 2017

De Europese Commissie heeft AB InBev meegedeeld dat zij vooralsnog van oordeel is dat de onderneming misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie op de Belgische biermarkt door goedkopere invoer van haar Jupiler- en Leffebier uit Nederland en Frankrijk naar België te belemmeren.

Effectieve concurrentie is belangrijk om Europese consumenten van alle voordelen van de interne markt te laten genieten. Deze zaak vormt een voorbeeld van de inspanningen die de Commissie levert om effectieve concurrentie te verzekeren in de hele waardeketen, van de boer, de producent, de distributeur tot de consument.

Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "Belgische consumenten hebben mogelijk meer moeten betalen voor hun favoriete bieren. Vooralsnog zijn wij van oordeel dat AB InBev mogelijk opzettelijk heeft verhinderd dat goedkoper ingevoerd bier uit Frankrijk en Nederland de consumenten in België bereikt. Dergelijke praktijken zijn in strijd met de EU-mededingingsregels omdat ze consumenten de voordelen van de eengemaakte markt van de EU - keuze en lagere prijzen - onthouden. AB InBev krijgt nu de kans om tegemoet te komen aan onze bezwaren."

Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) is de grootste bierbrouwer ter wereld, met een zeer sterke positie op de Belgische biermarkt. Haar populairste biermerken in België zijn Jupiler en Leffe. AB InBev verkoopt die twee merken ook in Nederland en Frankijk. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat AB InBev Jupiler en Leffe in die landen tegen lagere prijzen verkoopt dan in België omdat de concurrentie er sterker is.

Het voorlopige standpunt van de Commissie in de mededeling van punten van bezwaar is dat AB InBev dominant is op de Belgische biermarkt. Volgens de Commissie heeft AB InBev misbruik gemaakt van haar machtspositie door een bewuste strategie te voeren om te beletten dat supermarkten en groothandelaars Jupiler en Leffe goedkoper inkopen in Nederland en Frankrijk en vervolgens invoeren in België.

De Commissie is met name bezorgd over een aantal handelspraktijken die AB InBev sinds ten minste 2009 toepast, zoals hieronder beschreven:

  • AB InBev heeft de verpakking van Jupiler en Leffe in Nederland en Frankrijk veranderd, zodat het moeilijker wordt om die bieren in België te verkopen: zo is in Nederland de Franstalige tekst van de blikjes gehaald en in Frankrijk de Nederlandstalige tekst, om te vermijden dat ze worden verkocht in respectievelijk Franstalig en Nederlandstalig België.
  • AB InBev heeft de toegang van Nederlandse retailers tot belangrijke producten en promoties beperkt zodat zij geen goedkoper bier op de Belgische markt kunnen brengen. InBev heeft bijvoorbeeld bepaalde producten niet of slechts in beperkte hoeveelheden aan Nederlandse retailers verkocht en bepaalde promoties niet aangeboden, wanneer de mogelijkheid bestond dat de Nederlandse retailers de producten in België zouden invoeren.

Het voorlopige standpunt van de Commissie is dat deze praktijken hebben geleid tot mededingingsbeperkende belemmeringen voor de handel en een opdeling van de eengemaakte markt van de EU langs nationale grenzen. Als dit wordt bevestigd, zou dit in strijd zijn met artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op grond waarvan misbruik van een machtspositie verboden is.

Dat een mededeling van punten van bezwaar wordt toegezonden, zegt nog niets over de uitkomst van het onderzoek.

image NL 

 

Achtergrond

De Commissie heeft in juni 2016 een formele mededingingsprocedure ingeleid ten aanzien van praktijken van AB InBev die van invloed zijn op de Belgische biermarkt.

Burgers, nationale mededingingsautoriteiten en het Europees Parlement hebben herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit dat de prijzen voor gebruikelijke levensmiddelen en dranken soms erg uiteenlopen tussen (aangrenzende) EU-lidstaten. Dergelijke prijsverschillen kunnen weliswaar verschillende redenen hebben, maar wanneer producenten de zogenaamde "parallelle handel" vanuit minder dure landen naar duurdere landen kunstmatig belemmeren, kan dat in strijd zijn met de EU-antitrustregels.

Een mededeling van punten van bezwaar is een formele stap in het onderzoek van de Commissie naar vermoedelijke schendingen van de EU-antitrustregels. De Commissie deelt de betrokken partijen schriftelijk mee welke bezwaren zij tegen hen aanvoert. De ondernemingen kunnen dan de documenten in het onderzoeksdossier van de Commissie inzien, schriftelijk reageren en vragen om een hoorzitting om hun opmerkingen over de zaak uiteen te zetten voor vertegenwoordigers van de Commissie en nationale mededingingsautoriteiten.

Er is geen wettelijke termijn om een antitrustonderzoek naar mededingingsbeperkende gedragingen af te ronden. De duur van een antitrustonderzoek hangt af van een aantal factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de mate waarin de betrokken onderneming meewerkt met de Commissie en de uitoefening van de rechten van verdediging.

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister van de Commissie, onder zaaknummer AT.40134.

IP/17/5041

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Photos