Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska solidarnostna enota: prva obletnica

Bruselj, 7. decembra 2017

Danes obeležujemo prvo obletnico vzpostavitve evropske solidarnostne enote

Eno leto po tem, ko je Evropska komisija vzpostavila evropsko solidarnostno enoto, se je vanjo prijavilo 42 745 mladih iz vseh držav članic. Od tega jih 2 166 že sodeluje v solidarnostnih aktivnostih s 1 434 organizacijami.

Komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger je povedal: „To je priložnost za mlade, da pod znakom kakovosti evropske solidarnostne enote sodelujejo pri ključnih projektih, sklepajo vseživljenjska prijateljstva in koristijo celotni družbi.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „Vesel sem, da je v Evropi toliko mladih, ki verjamejo v solidarnost in so predani prostovoljstvu, usposabljanju ali delu za pomoč drugim. Eno leto po vzpostavitvi evropske solidarnostne enote mnogi že zagotavljajo pomoč in upanje tistim, ki ju potrebujejo. Zdaj je treba čim prej sprejeti pravno podlago in proračun evropske solidarnostne enote za prihodnja leta, da se bodo uresničile vse njene potencialne koristi.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Sodelovanje v evropski solidarnostni enoti ni le odličen način za izkazovanje solidarnosti, ampak mladim omogoča tudi razvoj novih znanj in spretnosti ter daje dodano vrednost njihovim življenjepisom. Upam, da bo naš predlog za močnejšo evropsko solidarnostno enoto hitro sprejet, da mladim Evropejcem zagotovimo še več priložnosti.

Od vzpostavitve evropske solidarnostne enote aktivnosti potekajo po vsej Evropi. Na primer, avgusta 2017 je v italijansko Norcio prispela skupina prostovoljcev evropske solidarnostne enote, da bi pomagala pri odpravi škode in ponovni vzpostavitvi socialnih služb v lokalni skupnosti, ki so jo leto pred tem močno prizadeli potresi. Italijanskim skupnostim, ki so jih prizadeli potresi, bo do leta 2020 skupaj pomagalo 230 članic in članov evropske solidarnostne enote. Drugi člani evropske solidarnostne enote delajo na primer z mladimi iz prikrajšanih okolij ali s posebnimi potrebami, begunci in starejšimi, in to od Rotterdama na Nizozemskem do Aveira na Portugalskem in v številnih drugih krajih v Evropi.

O predlogu Komisije za okrepitev evropske solidarnostne enote z lastnim proračunom in posebno pravno podlago ter za razširitev njenih aktivnosti trenutno razpravljata Svet in Evropski parlament. V Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so države članice 20. novembra 2017 dosegle neformalen dogovor, ki je podlaga za končni dogovor z Evropskim parlamentom.

Ozadje

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016 napovedal vzpostavitev evropske solidarnostne enote, ki bo mladim med 18. in 30. letom starosti ponudila možnost, da sodelujejo v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU.

Dva meseca pozneje je bila evropska solidarnostna enota vzpostavljena, in sicer s ciljem, da se do konca leta 2020 vanjo vključi 100 000 mladih.

V tej prvi fazi osem različnih programov EU mladim ponuja priložnosti za sodelovanje v vrsti solidarnostnih aktivnosti za pomoč v težavnih razmerah povsod po EU. Sodelovanje ne bo koristilo samo mladim pri njihovem osebnem razvoju, aktivni udeležbi v družbi in zaposljivosti, temveč bo pomagalo tudi nevladnim organizacijam, javnim organom in podjetjem pri njihovih prizadevanjih za spopadanje z družbenimi in drugimi izzivi.

Po opravljenem postopku povezovanja prostovoljcev z organizacijami, ki se je začel marca 2017, se je julija začel izvajati sklop poklicnih aktivnosti evropske solidarnostne enote, in sicer z dvema projektoma pod vodstvom italijanske in francoske javne službe za zaposlovanje ter ob podpori Evropske komisije. Ta projekta 6 000 mladim ponujata zaposlitev ali pripravništvo na področjih, povezanih s solidarnostjo, v drugi državi EU.

Komisija je 30. maja 2017 predstavila predlog, s katerim bi evropski solidarnostni enoti postavila trdne temelje, saj je zanjo za obdobje 2018–2020 predlagala proračun v višini 341,5 milijona evrov in lastno zakonodajno podlago. S predlogom želi Komisija mladim ponuditi še več. Poleg prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev naj bi evropska solidarnostna enota udeležencem v prihodnosti omogočila, da pripravijo lastne solidarnostne projekte ali se prijavijo kot skupina prostovoljcev.

Predsednik Juncker je 17. novembra med delovnim kosilom v Göteborgu na Švedskem, na katerem so razpravljali o izobraževanju in kulturi, voditelje EU pozval k izpolnitvi cilja vključitve 1,5 milijona mladih v evropsko solidarnostno enoto do leta 2025, za kar bi v obdobju 2021–2027 potrebovali proračun v višini 6 milijard evrov.

Več informacij

Stran za registracijo na portalu evropske solidarnostne enote

Evropska solidarnostna enota na Facebooku

Twitter: #EUSolidarityCorps

Spremljajte komisarja Güntherja Oettingerja na Twitterju

Spremljajte komisarja Tiborja Navracsicsa na Twitterju

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku

IP/17/5031

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar