Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees Solidariteitskorps: een jaar na de start

Brussel, 7 december 2017

Vandaag is de eerste verjaardag van de oprichting van het Europees Solidariteitskorps.

Een jaar na de lancering van het Europees Solidariteitskorps door de Europese Commissie zijn 42 745 jongeren uit alle lidstaten ingeschreven. 2 166 van hen zijn bij 1 434 organisaties aan de slag gegaan.

Commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H.Oettinger, zei hierover: "Deze jongeren werken aan belangrijke projecten, sluiten vriendschappen voor het leven en verwezenlijken iets goeds voor onze samenleving onder het kwaliteitslabel van het Europees Solidariteitskorps."

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics, zei: "Ik ben verheugd dat zoveel jongeren uit heel Europa geloven in solidariteit en zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk, opleiding en werk om anderen te helpen. Een jaar na de lancering van het Europees Solidariteitskorps maken velen van hen al een verschil door hulp en hoop te bieden aan wie dat nodig heeft. Nu moeten de specifieke rechtsgrondslag en de eigen begroting voor de komende jaren snel worden aangenomen om het volledige potentieel van het Europees Solidariteitskorps te realiseren."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voegde hieraan toe: "Deelnemen aan het Europees Solidariteitskorps is niet alleen een goede manier om solidariteit te tonen; het Solidariteitskorps stelt jongeren ook in staat nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en staat mooi op hun cv. Ik hoop dat ons voorstel voor een sterker Solidariteitskorps snel zal worden aangenomen zodat wij onze Europese jongeren nog meer mogelijkheden kunnen bieden."

Sinds de lancering van het Europees Solidariteitskorps zijn deelnemers actief in heel Europa. In augustus 2017 kwam bijvoorbeeld een groep vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps aan in de Italiaanse stad Norcia. Daar hebben zij meegewerkt aan de wederopbouw en het herstel van sociale diensten voor de plaatselijke bevolking in deze regio die vorig jaar werd getroffen door zware aardbevingen. In de periode tot 2020 zullen in totaal 230 vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps meewerken aan de wederopbouw van Italiaanse gebieden die door de aardbevingen zijn getroffen. Andere deelnemers aan het Solidariteitskorps werken bijvoorbeeld met jongeren uit kansarme milieus of met speciale behoeften, met vluchtelingen of ouderen, van Rotterdam in Nederland tot Aveiro in Portugal en op vele andere plaatsen in Europa.

Over het voorstel van de Commissie om het Europees Solidariteitskorps te versterken door het zijn eigen begroting en rechtsgrondslag te geven en om de activiteiten van het Solidariteitskorps uit te breiden, wordt momenteel gedebatteerd in de Raad en het Europees Parlement. In de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport zijn de lidstaten op 20 november 2017 onderling tot een informele overeenkomst gekomen, die het pad effent voor een definitief akkoord met het Europees Parlement.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2016 heeft Commissievoorzitter Juncker de oprichting aangekondigd van een Europees Solidariteitskorps, dat jongeren tussen 18 en 30 jaar de kans biedt om aan tal van solidariteitsacties in de hele EU deel te nemen.

Twee maanden later is het Europees Solidariteitskorps opgestart met als streefdoel 100 000 deelnemers voor eind 2020.

In de eerste fase van het Europees Solidariteitskorps hebben jongeren via acht verschillende programma's kunnen deelnemen aan tal van solidariteitsacties die ernstige problemen in de hele EU aanpakken. Deelname is niet alleen gunstig voor de persoonlijke ontwikkeling, het actief sociaal engagement en de inzetbaarheid van jongeren, maar helpt ook niet-gouvernementele organisaties, overheidsorganen en bedrijven bij de aanpak van maatschappelijke en andere problemen.

In maart 2017 zijn organisaties begonnen met de selectie van deelnemers, waarna in juli het professionele deel van het Europees Solidariteitskorps van start ging met twee projecten onder leiding van de Italiaanse en Franse openbare diensten voor arbeidsvoorziening en met de steun van de Europese Commissie. Deze projecten bieden tot 6 000 jongeren op solidariteit gerichte banen of stages in een ander EU-land.

Op 30 mei 2017 heeft de Commissie een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps een stevige basis te geven met een begroting van 341,5 miljoen euro voor de periode 2018-2020 en een specifieke rechtsgrondslag. Bovendien heeft de Commissie voorgesteld de mogelijkheden voor jongeren te verruimen. In de toekomst zal het Europees Solidariteitskorps niet alleen vrijwilligerswerk, stages of banen aanbieden, maar zullen deelnemers ook hun eigen solidariteitsprojecten kunnen opzetten en vrijwilligerswerk in teamverband verrichten.

Tijdens de werklunch in Göteborg, Zweden, op 17 november heeft Commissievoorzitter Juncker de EU-leiders aangespoord voor 2025 te streven naar deelname van 1,5 miljoen jongeren aan het Europees Solidariteitskorps. Daarvoor zou een budget van 6 miljard euro nodig zijn voor de periode 2021-2027.

Meer informatie

Aanmeldingspagina op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps

Facebookpagina Europees Solidariteitskorps

Twitter: #EUSolidarityCorps

Volg commissaris Oettinger op Twitter

Volg commissaris Navracsics op Twitter

Volg commissaris Thyssen op Twitter en Facebook

IP/17/5031

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar