Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos solidarumo korpusui vieni metai

Briuselis, 2017 m. gruodžio 7 d.

Šiandien sueina metai, kai buvo sukurtas Europos solidarumo korpusas

Per metus nuo tada, kai Europos Komisija sukūrė Europos solidarumo korpusą, dalyvauti jo veikloje užsiregistravo 42 745 jaunuoliai iš visų valstybių narių. 2 166 iš jų pradėjo dirbti maždaug 1 434 organizacijose.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Jauni žmonės prisidės prie Europos solidarumo korpuso kokybės ženklu pažymėtų labai svarbių projektų, susiras draugų visam gyvenimui ir padarys gerų darbų mūsų visuomenei.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Džiaugiuosi, kad tiek daug jaunuolių Europoje tiki solidarumu ir yra pasiryžę savanoriauti, mokytis arba dirbti, kad padėtų kitiems. Praėjus metams nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios daugelis jų jau prisideda prie pokyčių ir suteikia pagalbos ir vilties tiems, kuriems to reikia. Dabar turime greitai priimti specialų teisinį pagrindą ir ateinančių metų biudžetą, kad Europos solidarumo korpuso galima nauda taptų reali.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: „Dalyvaudami Europos solidarumo korpuse jaunuoliai gali ne tik parodyti solidarumą, bet ir ugdyti naujus įgūdžius bei naudingai papildyti savo gyvenimo aprašymą. Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas dėl stipresnio Europos solidarumo korpuso bus netrukus priimtas ir galėsime Europos jaunimui suteikti dar daugiau galimybių.“

Nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios, jo dalyviai aktyviai veikė visoje Europoje. Pavyzdžiui, 2017 m. rugpjūčio mėn. į Norčos miestą Italijoje atvyko Europos solidarumo korpuso savanorių grupė, prisidėsianti prie jau vykdomų žalos šalinimo darbų ir padėsianti atkurti socialines paslaugas vietos bendruomenei, prieš metus nukentėjusiai nuo didelių regioną sukrėtusių žemės drebėjimų. Nuo žemės drebėjimų Italijoje nukentėjusioms bendruomenėms iki 2020 m. iš viso padės 230 Europos solidarumo korpuso narių. Kiti Solidarumo korpuso nariai, pavyzdžiui, dirba su palankių sąlygų neturinčiais ar specialiųjų poreikių jaunuoliais arba pagyvenusiais asmenimis nuo Roterdamo Nyderlanduose iki Aveiro Portugalijoje ir daugybėje kitų Europos vietų.

Komisijos pasiūlymas sustiprinti Europos solidarumo korpusą nustatant jo biudžetą ir teisinį pagrindą ir išplėsti jo veiklą šiuo metu svarstomas Taryboje ir Europos Parlamente. Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje valstybės narės pasiekė susitarimą 2017 m. lapkričio 20 d., o tai sudarė sąlygas siekti galutinio susitarimo su Europos Parlamentu.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris apie Europos solidarumo korpuso kūrimą pranešė 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Korpusas jaunimui nuo 18 iki 30 metų suteikia galimybę dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje visoje ES.

Europos solidarumo korpusas pradėjo veikti po dviejų mėnesių. Siekiama, kad iki 2020 m. pabaigos jo veikloje dalyvautų 100 000 jaunuolių.

Pirmuoju Europos solidarumo korpuso etapu siūlomos aštuonios skirtingos programos, siekiant suteikti galimybę jaunuoliams dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje ir spręsti sudėtingas problemas visoje ES. Dalyvaudami tokioje veikloje jaunuoliai gali asmeniškai tobulėti, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgyti įsidarbinimo galimybių. Tai taip pat padeda nevyriausybinėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms ir bendrovėms spręsti visuomenės ir kitus uždavinius.

2017 m. kovo mėn. pradėta savanorių atranka į organizacijas, o liepos mėn. prasidėjo dalyvavimo Europos solidarumo korpuso veikloje etapas – pirmiesiems dviem projektams vadovavo Italijos ir Prancūzijos valstybinės užimtumo tarnybos, o Europos Komisija teikė paramą. Šie projektai suteikia galimybę daugiau nei 6 000 jaunuolių dirbti arba stažuotis su solidarumu susijusiose srityse kitoje ES šalyje.

2017 m. gegužės 30 d. Komisija, siekdama užtikrinti tvirtą Europos solidarumo korpuso pagrindą, pasiūlė 341,5 mln. EUR biudžetą 2018–2020 m. ir atskirą teisinį pagrindą. Be to, Komisija pasiūlė išplėsti jaunimo galimybes. Ateityje Europos solidarumo korpusas teiktų ne tik galimybių būti savanoriais, stažuotis ir dirbti – dalyviai galės kurti savo solidarumo projektus ar užsiimti savanoriška veikla kaip grupės nariai.

Lapkričio 17 d. Geteborge (Švedija) Pirmininkas J.-C. Junckeris per dalykinius pietus švietimo ir kultūros tema paragino ES vadovus pasiekti, kad iki 2025 m. Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvautų 1,5 mln. jaunų žmonių. Tam reikėtų 6 mlrd. EUR biudžeto 2021–2027 m.

Daugiau informacijos

Europos solidarumo korpuso registracijos puslapis

Europos solidarumo korpuso Facebook puslapis

Twitter paskyra #EUSolidarityCorps

Komisijos nario G. Oettingerio Twitter

Komisijos nario T. Navracsicsiaus Twitter

Komisijos narės M. Thyssen Twitter ir Facebook

IP/17/5031

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar