Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuosi lähtölaukauksesta

Bryssel 7. joulukuuta 2017

Vietämme tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisen ensimmäistä vuosijuhlaa

Vuosi sitten Euroopan komissio käynnisti Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan. Mukaan on ilmoittautunut 42 745 nuorta kaikista jäsenvaltioista. Heistä 2 166 on aloittanut palvelujaksonsa 1 434 organisaatiossa.

Talousarviosta ja henkilöresursseista vastaava komissaari Günther H. Oettinger totesi nuorten työskentelevän tärkeissä hankkeissa. ”He solmivat elinikäisiä ystävyyssuhteita ja toimivat yhteiskunnan hyväksi vieden Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä eteenpäin.”

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics puolestaan totesi seuraavaa: ”Olen iloinen siitä, että niin monet nuoret ympäri Eurooppaa uskovat solidaarisuuteen ja ovat sitoutuneet vapaaehtoistyöhön, koulutukseen tai auttamaan muita. Vuosi sen jälkeen, kun Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta käynnistyi, monet nuoret ovat jo saaneet tuloksia aikaan – tuoneet helpotusta ja toivoa niille, jotka sitä tarvitsevat. Nyt on varmistettava, että solidaarisuusjoukkojen oma oikeusperusta ja talousarvio tulevia vuosia varten hyväksytään nopeasti, jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan tarjoamat hyödyt toteutuvat.”

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaari Marianne Thyssenin mukaan solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen ei ole pelkkä solidaarisuudenosoitus. ”Osallistuminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja ja on hyvä lisä ansioluetteloon. Toivon, että ehdotuksemme solidaarisuusjoukkojen vahvistamisesta hyväksytään pian, jotta voimme edelleen lisätä eurooppalaisille nuorille avautuvia mahdollisuuksia.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan käynnistyttyä osallistujat ovat olleet aktiivisia eri puolilla Eurooppaa. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöntekijöitä oli muun muassa elokuussa 2017 Italian Norciassa auttamassa paikallisyhteisöä alueella vuosi aiemmin tapahtuneiden ankarien maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja sosiaalipalvelujen jälleenrakentamisessa. Vuoteen 2020 mennessä maanjäristyksen runtelemissa Italian kunnissa työskentelee 230 Euroopan solidaarisuusjoukkojen jäsentä. Muut solidaarisuusjoukkojen jäsenet voivat suorittaa palvelujaksoaan esimerkiksi heikommista lähtökohdista tulevien tai oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten taikka pakolaisten tai vanhusten parissa. Sijoituspaikkoja on Hollannin Rotterdamista Portugalin Aveiroon vain joitakin mainitaksemme.

Komission ehdotus Euroopan solidaarisuusjoukkojen vahvistamisesta antamalla niille oma talousarvio ja oma oikeusperusta sekä joukkojen toiminta-alan laajentamisesta on parhaillaan käsiteltävänä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Jäsenvaltiot pääsivät yhteisymmärrykseen kannastaan 20. marraskuuta 2017 koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministerien neuvostossa. Tämä pohjustaa lopullista yhteisymmärrystä Euroopan parlamentin kanssa.

Tausta

Komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa vuonna 2016 käsitelleessä puheessaan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Niiden tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia osallistua monenlaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta.

Kaksi kuukautta myöhemmin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta käynnistyi. Tavoitteena on, että toiminnassa on mukana 100 000 nuorta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä vaiheessa tarjolla on kahdeksan eri ohjelmaa, joissa nuoret voivat osallistua erilaisiin solidaarisuusprojekteihin haastavissa tilanteissa eri puolilla EU:ta. Toimintaan osallistuminen edistää nuorten henkilökohtaista kehitystä ja aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja parantaa heidän työllistettävyyttään. Samalla nuorten työpanos auttaa kansalaisjärjestöjä, julkisyhteisöjä ja yrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia ja muita haasteita.

Vapaaehtoisten sijoittaminen organisaatioihin aloitettiin maaliskuussa 2017, minkä jälkeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen ammatillisten tehtävien osio käynnistyi heinäkuussa kahdella Italian ja Ranskan julkisten työvoimapalvelujen vetämällä ja Euroopan komission tukemalla hankkeella. Näissä hankkeissa on tarjolla solidaarisuusaiheisia työ- tai harjoittelupaikkoja toisessa EU-maassa 6 000 nuorelle.

Komissio teki 30. toukokuuta 2017 ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustan vahvistamisesta. Ehdotukseen sisältyy 341,5 miljoonan euron talousarvio vuosiksi 2018–2020 ja solidaarisuusjoukkojen oma oikeusperusta. Lisäksi komissio ehdotti nuorille tarjottavien mahdollisuuksien kirjon laajentamista. Tulevaisuudessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta tarjotaan osallistujille vapaaehtois-, harjoittelu- ja työpaikkojen lisäksi myös mahdollisuus perustaa omia solidaarisuushankkeita tai tehdä vapaaehtoistyötä ryhmänä.

Puheenjohtaja Juncker toivoi Göteborgissa 17. marraskuuta työlounaalle kokoontuneiden koulutus- ja kulttuurialan EU-johtajien pääsevän yhteisymmärrykseen Euroopan solidaarisuusjoukoille asetetusta tavoitteesta, jonka mukaan osallistuvia nuoria olisi 1,5 miljoonaa vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää 6 miljardin euron talousarviota kaudella 2021–2027.

Lisätietoja

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin rekisteröitymissivu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen Facebook-sivu

Twitterissä: #EUSolidarityCorps

Seuraa komissaari Oettingeria Twitterissä

Seuraa komissaari Navracsicsia Twitterissä

Seuraa komissaari Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

IP/17/5031

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar