Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske solidaritetskorps: Et begivenhedsrigt år er gået

Bruxelles, den 7. december 2017

I dag er det et år siden, det europæiske solidaritetskorps blev oprettet.

I det år, der er gået, siden Kommissionen lancerede det europæiske solidaritetskorps, har 42 745 unge fra alle medlemsstater tilmeldt sig. 2 166 af dem har påbegyndt et praktikophold, fordelt ud på 1 434 organisationer.

Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther H. Oettinger, udtaler: "De unge vil komme til at arbejde med vigtige projekter, knytte livslange venskaber og gøre noget godt for vores samfund inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsstempel."

Tibor Navracsics, der er kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Det glæder mig, at så mange unge i Europa, tror på solidaritet og er engagerede i frivilligt arbejde, uddannelse eller arbejde med det formål at støtte andre. Et år efter lanceringen af det europæiske solidaritetskorps er mange unge allerede i gang med at gøre en forskel og bringe håb og forbedrede vilkår til dem, der har brug for det. Nu er det nødvendigt med en hurtig vedtagelse af det særlige retsgrundlag og budget for de kommende år, så de muligheder og potentialer, der er i det europæiske solidaritetskorps, bliver til en realitet."

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, fortsætter: "Deltagelse i det europæiske solidaritetskorps er ikke kun en fremragende måde at vise solidaritet på, det giver også unge mulighed for at udvikle nye færdigheder og få noget positivt at skrive på CV'et. Jeg håber, at vores forslag om et stærkere solidaritetskorps vil blive vedtaget hurtigt, så vi kan give vores europæiske unge endnu flere muligheder."

Siden lanceringen har deltagerne i det europæiske solidaritetskorps været aktive i hele Europa. I august 2017 ankom en gruppe af frivillige fra det europæiske solidaritetskorps eksempelvis til Norcia i Italien for at hjælpe med at udbedre skaderne og genopbygge de sociale tjenester i det lokalsamfund, der var blevet ramt af de voldsomme jordskælv i regionen et år tidligere. Frem til 2020 vil alt i alt 230 medlemmer af det europæiske solidaritetskorps hjælpe de italienske lokalområder, der blev ramt af jordskælvene. Andre deltagere i solidaritetskorpset arbejder eksempelvis med unge fra ressourcesvage baggrunde eller med særlige behov, eller de bidrager i forhold til flygtninge eller ældre, lige fra Rotterdam i Nederlandene til Aveiro i Portugal, samt mange andre steder i Europa.

Kommissionens forslag om at styrke det europæiske solidaritetskorps ved at give korpset dets eget budget og retsgrundlag, og udvide omfanget af dets aktiviteter, drøftes i øjeblikket i Rådet og i Europa-Parlamentet. I Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport nåede medlemsstaterne den 20. november 2017 til enighed om en uformel aftale, der baner vejen for en endelig aftale med Europa-Parlamentet.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand i 2016 bekendtgjorde Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, at der ville blive oprettet et europæisk solidaritetskorps, hvorigennem unge mellem 18 og 30 år kunne deltage i et bredt spektrum af solidaritetsaktiviteter i hele EU.

To måneder senere blev det europæiske solidaritetskorps lanceret med målet om, at 100 000 unge ville tilmelde sig inden udgangen af 2020.

I det europæiske solidaritetskorps' første fase er der blevet mobiliseret otte forskellige programmer, hvor unge har mulighed for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, der skal tage fat på udfordrende situationer i hele EU. De unge får glæde af at deltage i aktiviteterne, hvor de kan udvikle sig personligt, engagere sig aktivt i samfundet og blive mere attraktive for arbejdsgiverne. Men deres deltagelse er også en hjælp for NGO'er, offentlige organer og virksomheder i deres bestræbelser på at klare samfundsmæssige og andre udfordringer.

Arbejdet med at matche de frivillige med de rigtige organisationer skete i marts 2017, og derefter gik den erhvervsmæssige del af det europæiske solidaritetskorps i gang i juli i form af to projekter, der blev ledet af de italienske og franske offentlige arbejdsformidlinger, og som blev støttet af Europa-Kommissionen. Gennem disse projekter blev solidaritetsrelaterede job eller praktikophold i et andet EU-land tilbudt til over 6 000 unge.

Den 30. maj 2017 fremlagde Kommissionen et forslag om at give det europæiske solidaritetskorps et solidt finansielt grundlag med et budget på 341,5 mio. EUR for perioden 2018-2020 samt et særligt lovgrundlag. Desuden foreslog Kommissionen at udvide mulighederne for unge. Ud over at tilbyde muligheder for frivilligt arbejde og praktik- og jobophold forventes det, at det europæiske solidaritetskorps fremover også vil give deltagerne mulighed for at iværksætte deres egne solidaritetsprojekter eller udføre frivilligt arbejde i grupper.

Under den nyligt afholdte arbejdsfrokost om uddannelse og kultur i Göteborg (Sverige) den 17. november opfordrede kommissionsformand Jean-Claude Juncker EU's ledere til at arbejde for at nå målet om at 1,5 mio. unge deltager i det europæiske solidaritetskorps inden udgangen af 2025. Det ville kræve et budget på 6 mia. EUR for perioden 2021-2027.

Yderligere oplysninger

Registreringsside for det europæiske solidaritetskorps

Facebookside for det europæiske solidaritetskorps

Twitter: #EUSolidarityCorps

Følg kommissær Günther Oettinger på Twitter

Følg kommissær Tibor Navracsics på Twitter

Følg kommissær Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

IP/17/5031

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar