Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský sbor solidarity: jeden rok od vzniku

Brusel 7. prosince 2017

Dnes je první výročí založení Evropského sboru solidarity.

Jeden rok poté, co Evropská komise zahájila činnost Evropského sboru solidarity, se zatím přihlásilo 42 745 mladých lidí ze všech členských států. Již 2 166 z nich bylo umístěno do 1 434 organizací.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Mladí lidé budou pod značkou kvality Evropského sboru solidarity pracovat na klíčových projektech, najdou si přátele na celý život a udělají něco užitečného pro společnost.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics slova svého kolegy doplnil: „Jsem potěšen, že tolik mladých lidí v Evropě věří v solidaritu a chce v rámci dobrovolnické činnosti, stáže či práce pomáhat ostatním. Jeden rok po zahájení činnosti Evropského sboru solidarity již mnoho z nich mění svět k lepšímu a přináší pomoc a naději těm, kdo je potřebují. Aby se přínos tohoto sboru mohl plně projevit v praxi, je nyní potřeba urychleně přijmout příslušné právní předpisy a schválit rozpočet na nadcházející roky.“

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, pak prohlásila: „Účast v Evropském sboru solidarity není pouze skvělou cestou, jak projevit solidaritu, ale umožňuje mladým lidem také rozvíjet nové dovednosti a získat cenné zkušenosti do životopisu.Doufám, že náš návrh na posílení tohoto sboru bude brzy schválen, abychom mohli mladým Evropanům nabídnout ještě více příležitostí.“

Od zahájení činnosti působí členové Evropského sboru solidarity aktivně v celé Evropě. Například v srpnu 2017 přijela skupina dobrovolníků z řad tohoto sboru do italského města Norcia, aby tam pomohli s odstraňováním následků a obnovou sociálních služeb pro místní komunitu, která byla postižena vážnými zemětřeseními, jež tento region zasáhla v loňském roce. Celkem 230 členů Evropského sboru solidarity bude až do roku 2020 pomáhat italským komunitám postiženým zemětřeseními. Jiní členové sboru solidarity pracují, mimo jiné, s mladými lidmi ze znevýhodněného prostředí nebo se zvláštními potřebami, s uprchlíky či seniory, a to od nizozemského Rotterdamu až po portugalské Aveiro a na mnoha dalších místech v Evropě.

Návrh Komise na rozšíření činnosti Evropského sboru solidarity a jeho posílení tím, že mu bude přidělen vlastní rozpočet a získá právní základ, se projednává v Radě a v Evropském parlamentu. Dne 20. listopadu dospěly členské státy na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport k neformální dohodě, jež otevírá cestu konečné dohodě s Evropským parlamentem.

Souvislosti

Během svého projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Komise Juncker oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, který mladým lidem ve věku od 18 do 30 let nabídne příležitost zapojit se do rozmanité škály solidárních činností v celé EU.

Evropský sbor solidarity zahájil činnost o dva měsíce později, s cílem dosáhnout 100 000 mladých účastníků do konce roku 2020.

V první fázi vzniku Evropského sboru solidarity bylo vytvořeno osm různých programů, které dají mladým lidem příležitost zapojit se do nejrozmanitějších solidárních činností zaměřených na řešení problematických situací v celé EU. Účast ve sboru je přínosná nejen pro osobní rozvoj těchto mladých lidí, jejich aktivní zapojení do společnosti a zaměstnatelnost, ale pomůže také nevládním organizacím, veřejným orgánům a podnikům při řešení společenských i dalších problémů.

Po výběru dobrovolníků pro přihlášené organizace, který začal v březnu 2017, lze od července 2017 v rámci Evropského sboru solidarity vykonávat i profesní činnost, a to díky dvěma projektům, které řídí veřejné služby zaměstnanosti ve Francii a Itálii a financuje Evropská komise. Tyto projekty nabídnou až 6 000 mladých lidí pracovní místa nebo stáže, založené na myšlence solidarity, v jiné zemi EU.

Dne 30. května 2017 předložila Komise návrh nařízení, jež dává Evropskému sboru solidarity pevný právní základ a v němž se na sbor vyčleňuje 341,5 milionu eur na období 2018 až 2020. Komise také navrhla poskytnout mladým lidem více příležitostí. Kromě toho, že zprostředkovává dobrovolnické činnosti, stáže a pracovní umístění, bude Evropský sbor solidarity napříště také poskytovat prostor k tomu, aby účastníci realizovali vlastní solidární projekty nebo aby se k dobrovolnické činnosti (v rámci sboru) přihlásili jako skupina.

Předseda Komise Juncker vyzval 17. listopadu na pracovním obědě na téma vzdělávání a kultury, který se konal ve švédském Göteborgu, vedoucí představitele EU k dosažení cíle zapojit do Evropského sboru solidarity 1,5 milionu mladých lidí do roku 2025, což by na období 2021 až 2027 vyžadovalo rozpočet ve výši 6 miliard eur.

Další informace

Registrační portál Evropského sboru solidarity

Evropský sbor solidarity na Facebooku

Twitter: #EUSolidarityCorps

Komisař Oettinger na Twitteru

Komisař Navracsics na Twitteru

Komisařka Thyssenová na Twitteru a Facebooku

IP/17/5031

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar