Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Migráció: az Európai Bizottság folytatja az ország menekültügyi szabályozása miatt Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárást

Brüsszel, 2017. december 7.

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy indokolással ellátott véleményt küld, és ezzel további lépést tesz a Magyarországgal szemben, az ország menekültügyi szabályozása miatt indult kötelezettségszegési eljárásban.

A Bizottság 2015 decemberében indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben. A magyar hatóságokkal folytatott politikai és technikai szintű egyeztetéseket követően, és a magyar menekültügyi törvény idén márciusban bevezetett módosításaival kapcsolatosan felvetődő aggályok következtében a Bizottság úgy döntött, hogy 2017. május 17-én kiegészítő felszólító levelet küld.

A magyar hatóságok válaszának elemzését követően, és a Magyar Országgyűlés által októberben elfogadott új törvényre tekintettel, a Bizottság a kiegészítő felszólító levélben meghatározott tizenegy kérdés közül négyben nem folytatja az eljárást. A Bizottság azonban továbbra sem tartja kielégítőnek a magyar hatóságok válaszát, mivel az nem oszlatja el az aggályok többségét. A Bizottság továbbra is úgy ítéli meg, hogy a magyar jogszabályok nem állnak összhangban az uniós joggal, különösen a menekültügyi eljárásokról szóló 2013/32/EU irányelvvel, a 2008/115/EK visszatérési irányelvvel, a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelvvel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának több rendelkezésével.

A következő lépések

A kötelezettségszegési eljárás második lépése az indokolással ellátott vélemény, amely az uniós jognak való megfelelésre vonatkozó hivatalos megkeresésből áll, és felszólítja az érintett tagállamot, hogy tájékoztassák a Bizottságot a megadott időszakon belül a megfelelés érdekében tett intézkedésekről. Magyarországnak mostantól két hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy megválaszolja az indokolással ellátott véleményt. Ha nem érkezik válasz, vagy olyan észrevételek érkeznek, amelyek nem kielégítőek, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

Háttér-információk

Az átdolgozott menekültügyi eljárásokról szóló irányelv (2013/32/EU irányelv) szabályokat állapít meg a menedékjog kérelmezésére irányuló eljárásra és ezen belül a kérelmezés és a kérelem vizsgálatának módjára, a menedékkérőnek biztosítandó segítségre, a fellebbezés módjára, valamint az ismételten benyújtott kérelmek kezelésére vonatkozóan. Hatálya a tagállamok teljes területén – beleértve azok határait, felségvizeit és tranzitzónáit – benyújtott összes nemzetközi védelem iránti kérelemre kiterjed. 

A befogadási feltételekről szóló átdolgozott irányelv (2013/33/EU irányelv) célja, hogy méltó életszínvonalat garantáljon a menedékkérőknek az EU-ban, és biztosítsa emberi jogaik tiszteletben tartását. Szavatolja, hogy a menedékkérők szálláshoz, étkezéshez és ruházathoz jussanak, bizonyos feltétekkel munkát vállalhassanak, és a kiskorúak oktatásban részesüljenek. Az irányelv a kiszolgáltatott helyzetben lévő menedékkérőkre és az őrizetre vonatkozó szabályokat tartalmaz.

A visszatérési irányelv (2008/115/EK irányelv) az uniós országokra vonatkozó közös normákat és eljárásokat hoz létre, amelyek révén kitoloncolhatják területükről a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat. Az irányelv a jogellenes tartózkodás befejezésére, a harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolási célú őrizetére és az eljárási biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg.

További információk

– Az uniós jog nyomon követése a belügy területén.

– A 2017. decemberi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntéseinek teljes szövege az alábbi helyen olvasható: MEMO/17/4767.

– Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12 (információs ábra).

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról.

 

IP/17/5023

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar