Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmöte mellan Afrikanska unionen och EU: Investera i de unga för en hållbar framtid

Abidjan den 30 november 2017

Det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU ägde rum den 29–30 november i Abidjan. Temat för mötet var ungdomar. Ledare från de 55 länderna i Afrikanska unionen och från de 28 EU-länderna deltog vid toppmötet.

EU företräddes av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådets ordförande Donald Tusk. Deltog gjorde även Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Andrus Ansip, vice ordförande för kommissionen med ansvar för EU:s digitala inre marknad och Neven Mimica, kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete och utveckling. Afrikanska unionen företräddes av dess ordförande, Alpha Condé och av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission.

– Vi pratade mycket om unga människor vid detta toppmöte, sa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Redan idag är majoriteten av invånarna i Afrika under 25 år och kring mitten av detta århundrade kommer var fjärde person på jorden att vara afrikan. Men detta demografiska kapital kan inte ge utdelning utan smarta investeringar. Just därför kommer vi att satsa våra investeringar på utbildning, infrastruktur, fred och säkerhet och god samhällsstyrning – allt detta som i sin tur kommer att inspirera till ett gott affärsklimat och skapa de jobb och den tillväxt som behövs så väl. Läs hela talet här:

I en politisk förklaring lade de europeiska och afrikanska ledarna fram ett gemensamt åtagande att investera i de unga för att säkra en hållbar framtid. Rent konkret åtar sig ledarna att fokusera på fyra strategiska prioriteringar. Mot bakgrund av detta kommer EU-kommissionen och Afrikanska unionens kommission att inom tre månader lägga fram konkreta projekt och program.

Mer investeringar för strukturell och hållbar omvandling i Afrika

De afrikanska parterna välkomnade EU:s innovativa yttre investeringsplan som kommer att leda till 44 miljarder euro i privata investeringar för hållbar utveckling och nya arbetstillfällen. Särskild vikt kommer att läggas vid att främja entreprenörskap bland kvinnor och ungdomar. Den nyligen lanserade SB4A-plattformen (Sustainable Business for Africa Platform) kommer att möjliggöra en strukturerad dialog mellan de privata sektorerna i Europa respektive Afrika.

Investeringar i människor genom utbildning, forskning, teknik och kompetensutveckling

Vikten av att stödja inkluderande allmän och yrkesinriktad utbildning betonades. Ledarna enades också om att öka rörligheten för studenter, universitetspersonal och forskare över hela den afrikanska kontinenten, och främja utbytesprogram mellan Afrika och Europa, t.ex. Erasmus+.

Återhämtning, fred, säkerhet och samhällsstyrning

Ledarna kommer att öka sina insatser för att stärka fred och säkerhet på båda kontinenterna. De kommer därför att stärka det strategiska, politiska och operationella samarbetet mellan Afrikanska unionen och EU, i nära partnerskap med FN. Stödet till det pågående arbetet för att bekämpa terrorism upprepades, inklusive inom den multinationella gemensamma insatsstyrkan för att bekämpa Boko Haram, den gemensamma G5 Sahel-styrkan och Afrikanska unionens uppdrag i Somalia. EU är den största bidragsgivaren till alla dessa insatser.

Migration och rörlighet

De europeiska och afrikanska ledarna bekräftade sin starka politiska vilja att i ett genuint partnerskap och med delat ansvar tackla de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration, med full respekt för internationella lagar och mänskliga rättigheter, och att skapa lagliga migrationsvägar. Ledarna enades om att fördjupa dialogen om migration och rörlighet inom en gemensam ram som omfattar en kontinental dialog mellan EU och Afrika.

De betonade att villkoren för migranter och flyktingar i Libyen måste förbättras och att man måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att ge dem lämpligt stöd och underlätta för dem att frivilligt återvända till sina hemländer. Det är också nödvändigt att hitta hållbara lösningar för flyktingarna. För att gemensamt ta itu med den dramatiska situationen för migranter och flyktingar som fallit offer för kriminella nätverk, i synnerhet i Libyen enades EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junker, EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini, FN:s generalsekreterare General Antonio Guterres och ordföranden för Afrikanska unionens kommission Moussa Faki Mahamat om att bygga upp en specialstyrka mellan EU, AU och FN för att rädda liv och skydda migranter och flyktingar längs vägarna, i synnerhet i Libyen. Man kommer också att öka möjligheterna för rörlighet inom Afrika och främja fri rörlighet för människor inom den afrikanska kontinenten.

Förberedelser inför toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU

En rad viktiga evenemang har anordnats inför toppmötet, som bland annat involverade civilsamhället, lokala myndigheter, ekonomiska och sociala aktörer samt Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet.

Vid ungdomstoppmötet den 9–11 oktober i samlades unga ledare från Afrika och Europa. Deras arbete intensifierades inom ramen för ungdomsinitiativet AU-EU Youth Plug-in Initiative. De lade fram en ungdomsförklaring med konkreta förslag till ledarna. Förslagen var ett värdefullt bidrag vid förberedelserna av toppmötet och påverkade de resultat som uppnåddes. Företrädare för ungdomarna hade också möjlighet att lägga fram dessa förslag för de afrikanska och europeiska ledarna vid toppmötet.

Det sjätte företagarforumet EU-Afrika anordnades den 27 november. Företagsledare, investerare, innovativa nyetablerade företag, unga och kvinnliga entreprenörer från både EU och Afrika utarbetade rekommendationer för hur man kan förbättra företags- och investeringsklimatet.

Dagen före toppmötet träffades utrikesministrar från EU och Afrika i Abidjan för ett ministermöte där EU:s utrikesrepresentant, Federica Mogherini var medordförande.

Läs mer:

Politisk förklaring

Gemensamt uttalande om migrationssituationen i Libyen

Gemensamt pressmeddelande från FN, Afrikanska unionen och EU om den gemensamma insatsstyrkan

Öppningsanförande av Jean-Claude Juncker vid det femte toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU

Öppningsanförande av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini vid AU:s och EU:s ministermöte inför det femte toppmötet mellan AU och EU

Avslutande anförande av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini vid företagarforumet EU-Afrika

Tal av vice ordförande Andrus Ansip vid konferensen om Afrikas digitala omvandling

Öppningsanförande av vice ordförande Andrus Ansip vid högnivåpanelen om digital ekonomi, företagarforumet EU-Afrika

De viktigaste resultaten av 30 års forskningssamarbete med Afrika samt en interaktiv karta, Africa StoryMap.

 

IP/17/5007

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar