Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vrh Afriška unija – Evropska unija: vlaganje v mlade za trajnostno prihodnost

Abidjan, 30. novembra 2017

Peti vrh med Afriško unijo in Evropsko unijo je potekal 29. in 30. novembra v Abidžanu, njegova glavna tema pa so bili mladi. Vrha so se udeležili voditelji iz 55 držav Afriške unije in 28 držav članic Evropske unije.

EU sta zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Sveta Evropske unije Donald Tusk, skupaj z visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednico Komisije Federico Mogherini, podpredsednikom Komisije za enotni digitalni trg EU Andrusem Ansipom in evropskim komisarjem za mednarodno sodelovanje in razvoj Nevenom Mimico. Afriško unijo sta zastopala predsednik Afriške unije Alpha Condé in predsednik Komisije Afriške unije Moussa Faki Mahamat.

Ob tej priložnosti je predsednik Juncker dejal: „Na vrhu je bilo veliko govora o mladih. Že danes je večina afriških državljanov mlajših od 25 let, do sredine tega stoletja pa bo vsak četrti zemljan Afričan. Vendar ta demografska dividenda ne more prinesti rezultatov brez pametnih naložb. Prav zato bomo vlagali v izobraževanje, infrastrukturo, mir in varnost ter dobro upravljanje – to so predpogoji za dobro poslovno okolje ter ustvarjanje tako potrebnih delovnih mest in zagon rasti.“ Celotna Junckerjeva izjava je na voljo tukaj.

V politični izjavi so evropski in afriški voditelji opredelili skupno zavezo o vlaganju v mlade za trajnostno prihodnost. Zavezali so se, da bodo svoja prizadevanja usmerili na štiri strateške prednostne naloge. Na tej podlagi bosta Evropska komisija in Komisija Afriške unije v roku treh mesecev predstavili konkretne projekte in programe.

Mobilizacija naložb za strukturno in trajnostno preobrazbo Afrike

Evropski voditelji so predstavili, afriški partnerji pa pozdravili evropski inovativni načrt za zunanje naložbe, ki bo mobiliziral zasebne naložbe v višini 44 milijard evrov za trajnostni razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Posebna pozornost bo namenjena krepitvi podjetništva žensk in mladih. Nedavno vzpostavljena platforma za trajnostno poslovanje v Afriki (SB4A) bo omogočila strukturiran dialog z evropskim in afriškim zasebnim sektorjem.

Vlaganje v ljudi s pomočjo izobraževanja, znanosti, tehnologije ter razvoja znanj in spretnosti

Poudarjena je bila pomembnost podpore vključujočemu izobraževanju in poklicnemu usposabljanju. Voditelji so se dogovorili tudi za povečanje mobilnosti študentov, zaposlenih in akademikov na afriški celini ter programov izmenjav med Afriko in Evropo, kot je ERASMUS+.

Krepitev prožnosti, miru, varnosti in upravljanja

Voditelji bodo okrepili prizadevanja za spodbujanje miru in varnosti na obeh celinah. V zvezi s tem bodo okrepili strateško, politično in operativno sodelovanje med Afriško unijo in Evropsko unijo, v tesnem sodelovanju z Združenimi narodi. Potrdili so podporo tekočemu delu na področju boja proti terorizmu, vključno z mednarodno skupno oboroženo enoto za boj proti skupini Boko Haram, skupno oboroženo enoto skupine G5 Sahel in misijo Afriške unije v Somaliji, h katerim največ prispeva EU.

Upravljanje mobilnosti in migracij

Evropski in afriški voditelji so znova potrdili svojo odločno politično zavezo, da bodo odpravili temeljne vzroke nedovoljenih migracij v duhu resničnega partnerstva in skupne odgovornosti ter ob polnem spoštovanju mednarodnega prava in človekovih pravic, ter so se zavzeli za ustvarjanje zakonitih poti za migracije. Voditelji so se zavezali k poglobitvi sodelovanja na področju migracij in mobilnosti v skupnem okviru, vključno z dialogom med Afriko in Evropo na ravni celin.

Poudarili so nujnost izboljšanja pogojev za migrante in begunce v Libiji ter sprejetja vseh potrebnih ukrepov, da se jim zagotovi ustrezna pomoč in olajša prostovoljna vrnitev v njihovo državo izvora, ter trajnih rešitev za begunce. Za skupno reševanje dramatičnih razmer migrantov in beguncev, ki so žrtve kriminalnih mrež, zlasti v Libiji, so se predsednik Jean-Claude Juncker ter visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini, generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in predsednik Komisije Afriške unije Moussa Faki Mahamat dogovorili o vzpostavitvi skupne projektne skupine EU, Afriške unije in ZN za reševanje in zaščito življenj migrantov in beguncev na migracijskih poteh, zlasti v Libiji. Poleg tega bodo okrepljena prizadevanja za izboljšanje mobilnosti znotraj Afrike in prosto gibanje oseb v Afriki.

Pripravljalni dogodki pred vrhom Afriške unije in EU

Pred vrhom Afriške unije in EU so se zvrstili številni pomembni dogodki, v katerih so sodelovali civilna družba, lokalne oblasti, gospodarski in socialni akterji ter Evropski in vseafriški parlament.

Mladi voditelji iz Afrike in Evrope so se zbrali na vrhu mladih od 9. do 11. oktobra v Abidžanu, njihovo delo pa se je še okrepilo v okviru pobude za mlade Afriške unije in EU „Youth Plug-In Initiative“. Oblikovali so deklaracijo mladih s konkretnimi predlogi za voditelje, ki so omogočili neprecenljiv zagon pri pripravi in oblikovanju izidov vrha med Afriško unijo in EU. Predstavniki mladih so imeli na vrhu tudi priložnost nagovoriti afriške in evropske voditelje in jim predstaviti te predloge.

Na 6. poslovnem forumu EU-Afrika, ki je potekal 27. novembra, so poslovneži, vlagatelji, inovativna zagonska podjetja ter mladi podjetniki in ženske podjetnice z obeh celin oblikovali priporočila za izboljšanje poslovnega in naložbenega ozračja.

Na dan pred vrhom so se ministri za zunanje zadeve iz Evrope in Afrike zbrali v Abidžanu na ministrskem srečanju, ki mu je sopredsedovala visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini.

Več informacij

Politična izjava

Skupna izjava o migrantski krizi v Libiji

Skupno sporočilo za medije Združenih narodov, Afriške unije in Evropske unije o skupni projektni skupini

Govor predsednika Jeana-Clauda Junckerja ob otvoritvi 5. vrha med Afriško unijo in Evropsko unijo

Uvodni govor visoke predstavnice in podpredsednice Komisije Federice Mogherini na ministrskem srečanju med Afriško unijo in Evropsko unijo pred 5. vrhom med Afriško unijo in Evropsko unijo

Zaključni govor visoke predstavnice in podpredsednice Komisije Federice Mogherini na 6. poslovnem forumu EU-Afrika

Govor podpredsednika Komisije Andrusa Ansipa na konferenci o digitalni preobrazbi v Afriki

Uvodni govor podpredsednika Komisije Andrusa Ansipa na okrogli mizi na visoki ravni o digitalnem gospodarstvu na poslovnem forumu EU-Afrika

Ključni rezultati 30-letnega raziskovalnega sodelovanja z Afriko in interaktivna predstavitev o Afriki

 

IP/17/5007

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar