Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Samit Africkej únie a Európskej únie: k udržateľnej budúcnosti cez investovanie do mládeže

Abidjan 30. november 2017

V Abidžane sa 29. – 30. novembra konal piaty samit Africkej únie a Európskej únie, ktorého hlavnou témou bola mládež. Stretli sa na ňom vedúci predstavitelia 55 členských štátov Africkej únie a 28 členských štátov Európskej únie.

Európsku úniu zastupoval predseda Jean-Claude Juncker a Donald Tusk, predseda Európskej rady, ako aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová, podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip a komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica. Africkú úniu zastupovali predseda Africkej únie, Alpha Condé a predseda Komisie Africkej únie Moussa Faki Mahamat.

Pri tejto príležitosti Juncker povedal: „Na tomto samite sa veľká pozornosť venovala mladým ľuďom. Už dnes je väčšina afrických občanov mladších ako 25 rokov a v polovici tohto storočia bude každý štvrtý človek na Zemi Afričan. Tento demografický vývoj sa nezaobíde bez inteligentných investícií. Presne preto budeme investovať do vzdelávania, infraštruktúry, mieru a bezpečnosti a do dobrej správy vecí verejných. Toto všetko bude následne inšpirovať podnikateľské prostredie, čo povedie k vytváraniu veľmi potrebných pracovných miest a k ekonomickému rastu.“ Prečítajte si celé vyjadrenie Junckera.

Vedúci predstavitelia EÚ a Africkej únie vo svojom politickom vyhlásení vyjadrili spoločné odhodlanie investovať do mladých ľudí, a tým aj do udržateľnej budúcnosti. Zhodli sa, že svoju úsilie zamerajú na štyri strategické priority. Na základe tohto navrhne Európska komisia a Komisia Africkej únie do troch mesiacov konkrétne projekty a programy.

Mobilizácia investícií pre štrukturálnu a udržateľnú transformáciu Afriky

Africkí partneri schválili európsky vonkajší investičný plán (EIP), ktorým sa zmobilizuje 44 miliárd EUR súkromných investícií pre udržateľný rozvoj a tvorbu pracovných miest. Osobitná pozornosť sa bude venovať podnikateľským projektom žien a mladých ľudí. Nová platforma pre udržateľné podnikanie v Afrike (SB4A) umožní štruktúrovaný dialóg s európskym a africkým súkromným sektorom.

Investovanie do ľudí prostredníctvom vzdelávania, vedy, techniky a rozvoja zručností

Vedúci predstavitelia upozornili na význam, ktorý podpora inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy má. Vedúci predstavitelia sa takisto dohodli na zvýšení mobility študentov, zamestnancov a akademických pracovníkov na celom africkom kontinente, ďalšej podpore výmenných programov medzi Afrikou a Európou, ako je program ERASMUS+.

Posilnenie odolnosti, mieru, bezpečnosti a správy vecí verejných

Vedúci predstavitelia budú usilovne pracovať v záujme mieru a bezpečnosti na oboch kontinentoch. V súlade s týmto posilnia strategickú, politickú a operačnú spoluprácu medzi Africkou úniou a Európskou úniou, v úzkom partnerstve s OSN. Opäť bola vyjadrená podpora boju proti terorizmu, konkrétne mnohonárodnostným jednotkám bojujúcim proti skupine Boko Haram, spoločnej skupine G5 Sahel a misii Africkej únie v Somálsku, vo všetkých prípadoch je EÚ najväčším prispievateľom.

Riadenie mobility a migrácie

Európski a africkí vedúci predstavitelia potvrdili svoje odhodlanie riešiť základné príčiny nelegálnej migrácie v duchu skutočného partnerstva a spoločnej zodpovednosti a pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a ľudských práv, ako aj odhodlanie vytvárať legálne spôsoby migrácie. Dohodli sa na prehĺbení spolupráce v oblasti migrácie a mobility v spoločnom rámci, ktorý zahŕňa kontinentálny dialóg medzi Afrikou a Európou.

Zdôraznili naliehavú potrebu zlepšiť podmienky migrantov a utečencov v Líbyi a podniknúť všetky potrebné opatrenia, ktoré im zabezpečia vhodnú pomoc a umožnia ich dobrovoľný návrat do ich domovských krajín, ako aj dlhodobé riešenie situácie utečencov. V úsilí spoločne riešiť dramatickú situáciu migrantov a utečencov, ktorí sa stávajú obeťami zločineckých skupín, najmä v Líbyi, sa predseda Jean-Claude Juncker a vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Federica Mogheriniová, generálny tajomník OSN Antonio Guterres a predseda Komisie Africkej únie Moussa Faki Mahamat dohodli na vytvorení spoločných jednotiek EÚ, AÚ a OSN. Ich úlohou bude zachraňovať a chrániť migrantov a utečencov na ich trasách, a to predovšetkým v Líbyi. Zintenzívni sa úsilie na zlepšenie mobility v rámci Afriky a voľného pohybu osôb v Afrike.

Udalosti v rámci príprav na samit AÚ – EÚ

Samitu AÚ – EÚ predchádzalo niekoľko významných podujatí, na ktorých sa stretli zástupcovia občianskej spoločnosti, miestnych orgánov, hospodárskych a sociálnych subjektov, a takisto aj Európskeho parlamentu a Panafrického parlamentu.

Na samite mládeže, ktorý sa konal od 9. do 11. októbra v Abidžane sa stretli mladí lídri z Afriky a Európy. Ich práca sa zintenzívnila v kontexte projektu AÚ – EÚ Youth Plugin-Initiative. Vypracovali vyhlásenie mládeže s konkrétnymi návrhmi pre vedúcich predstaviteľov, ktoré poskytli cenný impulz pri príprave a formovaní výsledkov samitu AÚ – EÚ. Mladí lídri následne mali na samite príležitosť osloviť afrických a európskych vedúcich predstaviteľov a tieto návrhy im prezentovať.

Dňa 27. novembra sa konalo šieste podnikateľské fórum EÚ – Afrika. Zúčastnení poprední predstavitelia podnikateľskej obce, investori, inovačné začínajúce podniky, podnikateľky a mladí podnikatelia z oboch kontinentov na ňom vypracovali odporúčania o tom, ako zlepšiť podnikateľské a investičné prostredie.

Deň pred začiatkom samitu sa v Abidžane konalo stretnutie ministrov zahraničných vecí z Európy a Afriky, ktorému spoločne predsedala vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová.

Ďalšie informácie

Politické vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie o migračnej situácii v Líbyi

Spoločná tlačová správa Organizácie Spojených národov, Africkej únie a Európskej únie o spoločných jednotkách

Intervention du Président Jean-Claude Juncker à la séance d'ouverture du 5ème sommet Union africaine-Union européenne

Úvodný príhovor vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Mogheriniovej na ministerskom zasadnutí AÚ – EÚ v predvečer piateho samitu Africkej únie a Európskej únie

Záverečný príhovor vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Mogheriniovej na šiestom podnikateľskom fóre EÚ – Afrika

Prejav podpredsedu Komisie Ansipa na konferencii o digitálnej transformácii v Afrike

Úvodné vyhlásenie podpredsedu Komisie Ansipa na panele k digitálnej ekonomike v rámci podnikateľského fóra EÚ – Afrika

Kľúčové výsledky tridsaťročnej výskumnej spolupráce s Afrikou a interaktívna mapa Africa Story.

 

IP/17/5007

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar