Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul Uniunea Africană-Uniunea Europeană: Investind în tineret pentru un viitor durabil

Abidjan, 30 noiembrie 2017

Cel de al 5-lea summit Uniunea Africană-Uniunea Europeană a avut loc la Abidjan, în perioada 29-30 noiembrie, având ca temă generală tineretul. Summitul a reunit lideri din cele 55 de state membre ale Uniunii Africane și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Uniunea Europeană a fost reprezentată de președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și de președintele Consiliului, domnul Donald Tusk, cărora li s-au alăturat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, doamna Federica Mogherini, vicepreședintele responsabil pentru piața unică digitală a UE, domnul Market Andrus Ansip, și comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, domnul Neven Mimica. Uniunea Africană a fost reprezentată de președintele său, domnul Alpha Condé, precum și de președintele Comisiei Uniunii Africane, domnul Moussa Faki Mahamat.

Cu această ocazie, președintele Juncker a declarat: „Am discutat foarte mult despre tineri cu ocazia acestui summit. În prezent, majoritatea cetățenilor africani au sub 25 de ani și, până la mijlocul acestui secol, populația de origine africană va reprezenta un sfert din populația mondială. Fără investiții inteligente, nu vom putea, însă, profita de acest avantaj demografic. Acesta este motivul pentru care vom investi în educație, în infrastructură, în pace și securitate, precum și în buna guvernanță; în schimb, toate acestea vor genera medii de afaceri prielnice și vor crea atât de necesarele locuri de muncă și creștere economică.” Puteți citi aici intervenția integrală a președintelui Comisiei.

În declarația lor politică, liderii europeni și cei africani au subliniat angajamentul lor comun de a investi în tineret pentru un viitor durabil. În mod concret, ei s-au angajat să își axeze activitatea pe patru priorități strategice. Pe această bază, în termen de trei luni, Comisia Europeană și Comisia Uniunii Africane vor avansa proiecte și programe concrete.

Mobilizarea investițiilor pentru transformarea structurală și durabilă în Africa

Liderii europeni au prezentat Planul european inovator de investiții externe (PIE), pe care partenerii africani l-au salutat, plan care va mobiliza 44 de miliarde EUR din investiții private pentru dezvoltare durabilă și crearea de locuri de muncă. O atenție specială se va acorda susținerii inițiativelor antreprenoriale ale femeilor și al tinerilor. Nou-lansata platformă Sustainable Business for Africa (SB4A - Afaceri durabile pentru Africa) va permite un dialog structurat cu sectorul privat din Europa și din Africa.

Investind în oameni prin educație, știință, tehnologie și dezvoltarea competențelor

A fost subliniată importanța sprijinirii educației și învățământului profesional favorabile incluziunii. Liderii au convenit, totodată, să intensifice mobilitatea studenților, a personalului și a cadrelor universitare pe întreg continentul african, precum și să sprijine programele de schimburi dintre Africa și Europa, cum ar fi Erasmus +.

Consolidarea rezilienței, a păcii, a securității și a guvernanței

Liderii își vor intensifica eforturile de consolidare a păcii și securității pe ambele continente. În acest scop, ei vor consolida cooperarea strategică, politică și operațională dintre Uniunea Africană și Uniunea Europeană, în strâns parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite. A fost reiterat sprijinul pentru eforturile de combatere a terorismului, inclusiv pentru Forța de intervenție multinațională comună împotriva grupării Boko Haram, pentru Grupul comun al G5 Sahel și pentru Misiunea Uniunii Africane în Somalia, la care UE este cel mai important contribuitor.

Gestionarea mobilității și a migrației

Liderii europeni și africani și-au reafirmat angajamentul politic puternic de a aborda cauzele principale ale migrației neregulamentare într-un spirit de parteneriat real și de partajare a responsabilității și cu respectarea deplină a dreptului internațional și a drepturilor omului, precum și angajamentului de a crea căi legale de migrație. Liderii și-au luat angajamentul de a aprofunda cooperarea privind migrația și mobilitatea într-un cadru comun, inclusiv un dialog între Africa și Europa la nivel continental.

Ei au pus în evidență necesitatea imperativă de a ameliora condițiile de viață ale migranților și refugiaților în Libia, precum și de a întreprinde toate acțiunile necesare pentru a le oferi asistența corespunzătoare și pentru a facilita repatrierea voluntară a acestora în țările lor de origine, precum și identificarea unor soluții durabile pentru refugiați. În vederea abordării în comun a situației dramatice a migranților și a refugiaților care sunt victime ale rețelelor criminale, în special pe teritoriul Libiei, președintele domnul Jean-Claude Juncker și Înaltul Reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene, doamna Federica Mogherini, secretarul general al Națiunilor Unite, domnul Antonio Guterres, precum și președintele Comisiei Uniunii Africane, domnul Moussa Faki Mahamat, au convenit să instituie o forță de intervenție comună UE-UA-ONU pentru a salva și a proteja viețile migranților și ale refugiaților de-a lungul rutelor migratorii, în special, pe teritoriul Libiei. Mai mult, se vor intensifica eforturile de creștere a mobilității intra-africane și a liberei circulații a persoanelor în interiorul Africii.

Evenimente pregătitoare în perioada premergătoare summitului UA-UE

Summitul UA-UE a fost precedat de o serie de evenimente importante care au reunit actori ai societății civile, ai autorităților locale, actorii economici și sociali, precum și Parlamentul European și Parlamentul Panafrican.

Tineri lideri din Africa și Europa au participat la Summitul Tineretului, desfășurat la 9-11 octombrie la Abidjan, iar activitatea lor s-a intensificat în contextul Inițiativei Plugin pentru tineret a Uniunii Africane și a Uniunii Europene. Ei au prezentat Declarația tinerilor, care include propuneri concrete pentru lideri ce au reprezentat contribuții valoroase la pregătirea și conturarea rezultatelor summitului UA-UE. În cursul summitului, reprezentanții tineretului au avut și ocazia de a se adresa liderilor africani și europeni pentru a le prezenta aceste propuneri.

La 27 noiembrie, a avut loc cel de al 6-lea forum de afaceri UE-Africa, cu ocazia căruia lideri din mediul de afaceri, investitori, întreprinderi nou-înființate inovatoare, tineri întreprinzători și întreprinzători femei de pe ambele continente au elaborat recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a climatului de afaceri și de investiții.

În ziua premergătoare summitului, miniștrii afacerilor externe din Europa și din Africa s-au reunit la Abidjan pentru o reuniune ministerială coprezidată de Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Federica Mogherini.

Pentru mai multe informații

Declarația politică

Declarația comună privind situația migrației în Libia

Comunicat de presă comun al Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Africane și al Uniunii Europene cu privire la forța de intervenție comună

Intervenția președintelui Jean-Claude Juncker la sesiunea de deschidere a celui de al 5-lea summit Uniunea Africană-Uniunea Europeană

Discursul inaugural al Înaltului Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei Europene, doamna Mogherini, cu ocazia reuniunii ministeriale Uniunea Africană-Uniunea Europeană în vederea celui de al 5-lea summit Uniunea Africană-Uniunea Europeană

Discursul de închidere al Înaltului Reprezentant/vicepreședinte al Comisiei Europene, doamna Mogherini, cu ocazia celui de al 6-lea Forum de afaceri Uniunea Europeană-Africa

Discursul vicepreședintelui Ansip la conferința privind transformarea digitală în Africa

Discursul inaugural al Vicepreședintelui Ansip în cadrul panelului la nivel înalt privind economia digitală, Forumul de afaceri UE-Africa

Rezultate-cheie ale celor 30 de ani de cooperare cu Africa în domeniul cercetării și site-ul interactiv Africa StoryMap.

 

IP/17/5007

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar