Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt Unia Afrykańska – Unia Europejska: Inwestowanie w młodzież na rzecz zrównoważonej przyszłości

Abidjan, 30 listopada 2017 r.

W dniach 29–30 listopada odbył się w Abidżanie 5. szczyt Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej pod hasłem „Młodzież”. W szczycie uczestniczyli przywódcy 55 państw Unii Afrykańskiej i 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Unia Europejska reprezentowana była przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i przewodniczącego Rady Europejskiej UE Donalda Tuska, którym towarzyszyli wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini, odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy UE wiceprzewodniczący Andrus Ansip i komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica. Unię Afrykańską reprezentowali przewodniczący Unii Afrykańskiej Alpha Condé oraz przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat.

Z tej okazji przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Podczas tego szczytu dyskutowaliśmy wiele na temat młodzieży. Już teraz większość mieszkańców Afryki jest w wieku poniżej 25 lat, a do końca pierwszej połowy bieżącego wieku co czwarty człowiek na świecie będzie mieszkańcem Afryki. Jednak ten demograficzny rozwój nie przyniesie korzyści, jeżeli nie będziemy realizować inteligentnych inwestycji. Będziemy zatem inwestować w edukację, w infrastrukturę, w pokój i bezpieczeństwo, jak również w dobre zarządzanie – a wszystko to przyczyni się do stworzenia dobrego otoczenia biznesu, nowych miejsc pracy, które są tak bardzo potrzebne, i do wzrostu gospodarczego. Całe oświadczenie przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera znajduje się tutaj.

W swojej deklaracji politycznej europejscy i afrykańscy przywódcy złożyli wspólne zobowiązanie do inwestowania w młodzież na rzecz zrównoważonej przyszłości. Mówiąc dokładniej, zobowiązali się oni skoncentrować swoje działania na czterech strategicznych priorytetach. Na tej podstawie Komisja Europejska i Komisja Unii Afrykańskiej przedstawią w terminie trzech miesięcy konkretne projekty i programy.

Uruchomienie inwestycji na rzecz zrównoważonej transformacji strukturalnej w Afryce

Przywódcy europejscy przedstawili, a ich afrykańscy partnerzy z zadowoleniem przyjęli innowacyjny europejski plan inwestycji zewnętrznych, który pozwoli na pozyskanie 44 mld euro w formie inwestycji prywatnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na wspieranie przedsiębiorczości kobiet i ludzi młodych. Zainicjowana niedawno platforma zrównoważonej przedsiębiorczości dla Afryki (SB4A) umożliwi zorganizowany dialog z europejskim i afrykańskim sektorem prywatnym.

Inwestowanie w kapitał ludzki za pośrednictwem kształcenia, nauki, technologii i rozwoju umiejętności

Podkreślono znaczenie wspierania edukacji włączającej i kształcenia zawodowego. Przywódcy osiągnęli również porozumienie odnośnie do zwiększania mobilności studentów, nauczycieli akademickich i naukowców na całym kontynencie afrykańskim, a także wspierania programów wymiany między Afryką a Europą, takich jak ERASMUS +.

Wzmacnianie odporności, pokoju i bezpieczeństwa oraz dobrych rządów

Przywódcy zintensyfikują swoje działania mające na celu umocnienie pokoju i bezpieczeństwa na obu kontynentach. W związku z tym umocnią oni strategiczną, polityczną i operacyjną współpracę między Unią Afrykańską a Unią Europejską, w ścisłym partnerstwie z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Potwierdzono wsparcie dla trwających działań mających na celu zwalczanie terroryzmu, w tym dla wielonarodowej wspólnej grupy zadaniowej do walki z Boko Haram, dla wspólnych sił G5 w Sahelu i dla misji Unii Afrykańskiej w Somalii, które najwięcej środków otrzymują z UE.

Zarządzanie mobilnością i migracją

Europejscy i afrykańscy przywódcy potwierdzili swoje zdecydowane polityczne zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania podstawowym przyczynom nielegalnej migracji i realizowania tego w duchu prawdziwego partnerstwa i współodpowiedzialności, a także na rzecz pełnego poszanowania prawa międzynarodowego i praw człowieka, jak również na rzecz stworzenia legalnych dróg migracji. Przywódcy zobowiązali się do pogłębienia współpracy w dziedzinie migracji i mobilności ujętej we wspólnych ramach, w tym do dialogu między Afryką a Europą.

Podkreślili oni absolutną konieczność poprawy warunków życia migrantów i uchodźców w Libii, a także podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia im odpowiedniej pomocy i ułatwienia im dobrowolnej repatriacji do ich krajów pochodzenia. Równie konieczne jest stworzenie trwałych rozwiązań dla uchodźców. W celu wspólnego zaradzenia dramatycznej sytuacji migrantów i uchodźców będących ofiarami sieci przestępczych, w szczególności w Libii, przewodniczący Jean-Claude Juncker, przewodniczący Donald Tusk, wysoka przedstawiciel Federica Mogherini, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Antonio Guterres oraz przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat uzgodnili utworzenie wspólnej grupy zadaniowej UE, UA i ONZ w celu ratowania i ochrony życia migrantów i uchodźców na szlakach migracyjnych, w szczególności w Libii. Ponadto zwiększone zostaną wysiłki na rzecz większej mobilności między państwami afrykańskimi i swobodnego przepływu osób w obrębie Afryki.

Wydarzenia w okresie poprzedzającym szczyt UA–UE,

Szczyt UA-UE poprzedził szereg istotnych wydarzeń, w których zaangażowani byli społeczeństwo obywatelskie, władze lokalne, podmioty gospodarcze i społeczne, a także Parlament Europejski i Parlament Panafrykański.

W dniach 9–11 października w Abidżanie spotkali się na szczycie młodzieży młodzi liderzy z Europy i Afryki, Ich kontakty stały się jeszcze bardziej intensywne w kontekście inicjatywy UA i UE „Youth Plugin”. Uzgodnili oni Deklarację Młodzieży zawierającą konkretne propozycje dla przywódców politycznych, które dały cenny impuls do przygotowywania i ukształtowania wyników szczytu UA–UE. Ponadto przedstawiciele organizacji młodzieżowych mieli okazję zwrócić się do afrykańskich i europejskich przywódców w trakcie szczytu, aby te propozycje przedstawić.

W dniu 27 listopada odbyło się 6. forum biznesowe UE-Afryka, na którym liderzy biznesu, inwestorzy, innowacyjne podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, młodzi przedsiębiorcy i prowadzące przedsiębiorstwa kobiety z obu kontynentów, opracowali zalecenia dotyczące sposobów poprawy otoczenia biznesu i zapewnienia klimatu sprzyjającego inwestycjom.

Na dzień przed rozpoczęciem szczytu ministrowie spraw zagranicznych z Europy i Afryki spotkali się w Abidżanie na posiedzeniu ministerialnym, któremu współprzewodniczyła wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini.

Więcej informacji:

Deklaracja polityczna

Wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji migrantów w Libii

Wspólny komunikat prasowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej w sprawie wspólnej grupy zadaniowej

Wypowiedź przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera z otwarcia 5. szczytu UA–UE

Wystąpienie wstępne wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Federici Mogherini na posiedzeniu ministrów Unii Afrykańskiej i Unii-Europejskiej w przededniu 5. szczytu UA–UE

Uwagi końcowe wygłoszone przez wiceprzewodniczącą Mogherini na 6. forum biznesu UE-Afryka

Wystąpienie wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa na konferencji na temat transformacji cyfrowej w Afryce

Przemówienie inauguracyjne wygłoszone przez wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa na panelu wysokiego szczebla na temat gospodarki cyfrowej na forum biznesu UE-Afryka

Najważniejsze wyniki 30 lat współpracy badawczej z Afryką i interaktywna strona internetowa Africa StoryMap.

 

IP/17/5007

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar