Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Top Afrikaanse Unie - Europese Unie: Investeren in jongeren voor een duurzame toekomst

Abidjan, 30 november 2017

De vijfde topontmoeting tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie vond plaats op 29-30 november in Abidjan (Ivoorkust), waarbij jongeren het overkoepelende thema vormden. De top werd bijgewoond door de leiders van de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie en de 28 lidstaten van de Europese Unie.

De EU werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie Donald Tusk, evenals door de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie Federica Mogherini, de vicevoorzitter die verantwoordelijk is voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip en de Europees commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica. De Afrikaanse Unie werd vertegenwoordigd door haar voorzitter, Alpha Condé, en de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki Mahamat.

Bij deze gelegenheid zei voorzitter Juncker: "We hebben tijdens deze top veel gesproken over jongeren. Op dit moment is het merendeel van de Afrikanen jonger dan 25 jaar en tegen 2050 zal een op de vier mensen op de wereld Afrikaan zijn. Deze demografische winst kan zich alleen maar uitbetalen als er slim wordt geïnvesteerd. Daarom gaan we flink investeren in onderwijs, infrastructuur, vrede en veiligheid, en goed bestuur - allemaal voorwaarden voor een goed ondernemingsklimaat, dat op zijn beurt groei en werkgelegenheid kan genereren." Lees de volledige verklaring van voorzitter Juncker hier.

In hun politieke verklaring gaven de Europese en Afrikaanse leiders uiting aan hun gezamenlijke verbintenis om te investeren in jongeren met het oog op een duurzame toekomst. Concreet beloofden zij hun werkzaamheden te concentreren op vier strategische prioriteiten. De Europese Commissie en de Commissie van de Afrikaanse Unie zullen op basis daarvan binnen drie maanden voorstellen doen voor concrete projecten en programma's.

Investeringen mobiliseren voor structurele en duurzame hervormingen in Afrika

De Afrikaanse leiders toonden zich verheugd over het door de EU gepresenteerde innovatieve plan voor externe investeringen (EIP), waarmee 44 miljard euro aan investeringen vanuit de particuliere sector zal worden aangetrokken voor duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van ondernemerschap van vrouwen en jongeren. Het nieuwe platform voor duurzaam zakendoen, Sustainable Business for Africa Platform (SB4A), moet bijdragen tot een gestructureerde dialoog met de Europese en Afrikaanse particuliere sector.

Investeren in mensen door onderwijs, wetenschap, technologie en ontwikkeling van vaardigheden

Steun voor inclusief (beroeps)onderwijs is van groot belang. Ook is afgesproken om de mobiliteit van studenten, docenten en wetenschappers in heel Afrika te bevorderen en om uitwisselingsprogramma's tussen Afrika en Europa, zoals Erasmus+, te blijven ondersteunen.

Versterking van weerbaarheid, vrede, veiligheid en bestuur

Vrede en veiligheid moeten op beide continenten worden bevorderd. In dit verband zal de strategische, politieke en operationele samenwerking tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie worden geïntensiveerd, in nauw partnerschap met de Verenigde Naties. Er werd opnieuw steun uitgesproken voor terrorismebestrijding, waaronder de multinationale gezamenlijke taskforce tegen Boko Haram, de gezamenlijke operatie van de G5-Sahel en de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië, waaraan de EU in alle drie de gevallen de grootste bijdrage levert.

Beheer van mobiliteit en migratie

De Europese en Afrikaanse leiders herhaalden hun vastbeslotenheid om de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie aan te pakken in een geest van echt partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid en met volledige naleving van de internationale wetgeving en de mensenrechten. Ook moeten legale migratieroutes worden gecreëerd. Overeengekomen werd de samenwerking op het gebied van migratie en mobiliteit binnen een gezamenlijk kader te verdiepen, onder andere via een continentale dialoog tussen Afrika en Europa.

De levensomstandigheden van migranten en vluchtelingen in Libië moeten dringend worden verbeterd. Alle noodzakelijke maatregelen zullen worden getroffen om passende bijstand te bieden en hun vrijwillige terugkeer naar hun land van oorsprong te vergemakkelijken, alsmede om duurzame oplossingen te vinden voor vluchtelingen. Om gezamenlijk iets te doen aan de dramatische situatie van migranten en vluchtelingen die het slachtoffer worden van criminele netwerken, met name in Libië, spraken Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres en de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie Faki Mahamat af een gezamenlijke taskforce van de EU, AU en VN op te zetten om levens van migranten en vluchtelingen te beschermen en te redden langs de migratieroutes en met name in Libië. Daarnaast zullen de inspanningen worden opgevoerd om de intra-Afrikaanse mobiliteit en het vrije verkeer van personen binnen Afrika te bevorderen.

Voorafgaand aan de top tussen de AU en de EU

In de aanloop naar de top vonden een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats, waarbij onder andere het maatschappelijk middenveld, lokale overheden, economische en sociale actoren en het Europees en het pan-Afrikaans Parlement waren betrokken.

Jonge leiders uit Afrika en Europa kwamen bijeen tijdens de Jongerentop op 9-11 oktober in Abidjan. Hun werkzaamheden worden geïntensiveerd in het kader van het "Youth Plugin"-initiatief van de AU en de EU. Zij stelden een jongerenverklaring op met concrete voorstellen, die een waardevolle basis vormden voor de voorbereiding en het verloop van de echte top. Vertegenwoordigers van de jongeren kregen bovendien de kans om hun voorstellen tijdens de top te presenteren aan de Afrikaanse en Europese leiders.

Op 27 november vond het 6e bedrijfsforum EU-Afrika plaats. Zakelijk leiders, investeerders, innovatieve startups en jonge en vrouwelijke ondernemers van beide continenten deden concrete aanbevelingen voor de verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat.

De dag vóór de top verzamelden de Europese en Afrikaanse ministers van Buitenlandse Zaken in Abidjan voor een vergadering die mede werd voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini.

Meer informatie

Politieke verklaring

Gezamenlijke verklaring over de situatie van migranten in Libië

Gezamenlijk persbericht van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de Europese Unie over de gezamenlijke taskforce

Bijdrage van Commissievoorzitter Juncker tijdens de openingsceremonie van de 5e top van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie

Openingswoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini tijdens de ministeriële vergadering voorafgaand aan de top

Slotwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini tijdens het 6e bedrijfsforum EU-Afrika

Toespraak van vicevoorzitter Ansip tijdens de conferentie over digitale transformatie in Afrika

Openingswoord van vicevoorzitter Ansip tijdens het panel op hoog niveau over de digitale economie tijdens het bedrijfsforum EU-Afrika

Belangrijkste resultaten van 30 jaar onderzoekssamenwerking met Afrika en interactieve Africa StoryMap

 

IP/17/5007

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar