Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimas. Investuoti į jaunimą kuriant tvarią ateitį

Abidjan, 2017 m. lapkričio 30 d.

Penktasis Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimas, skirtas pagrindinei jaunimo temai, įvyko lapkričio 29–30 d. Abidžane. Susitikime dalyvavo 55 Afrikos Sąjungos šalių ir 28 Europos Sąjungos valstybių narių vadovai.

ES atstovavo Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas, taip pat ES Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrus Ansipas ir už tarptautinį vystymąsi ir bendradarbiavimą atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica. Afrikos Sąjungai atstovavo Afrikos Sąjungos Prezidentas Alpha Condé ir Afrikos Sąjungos Komisijos Pirmininkas Moussa Faki Mahamatas.

Šia proga Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Šiame susitikime mes labai daug kalbėjome apie jaunimą. Jau šiandien dauguma Afrikos gyventojų yra jaunesni nei 25 metų, o šio šimtmečio viduryje vienas iš keturių žmonių žemėje bus afrikietis. Bet šių demografinių dividendų negausime be protingų investicijų. Būtent dėl to mes ketiname nukreipti investicijas į švietimą, infrastruktūrą, taiką ir saugumą bei gerą valdymą – visa ta, kad savo ruožtu įkvepia kurti gerą verslo aplinką ir kuria taip reikalingas darbos vietas bei skatina ekonomikos augimą.“ Visas Pirmininko pastabas skaitykite čia.

Savo politinėje deklaracijoje Europos ir Afrikos šalių vadovai išdėstė bendrą įsipareigojimą investuoti į jaunimą kuriant tvarią ateitį. Konkrečiai jie įsipareigojo savo veikloje remtis keturiais strateginiais prioritetais. Jų pagrindu Europos ir Afrikos Sąjungos Komisija per tris mėnesius pasiūlys konkrečius projektus ir programas.

Sutelkti investicijas Afrikos struktūriniams ir tvariems pokyčiams

Europos vadovai pristatė ES inovatyvų išorės investicijų planą (IIP), kuriuo bus sutelkta 44 mlrd. EUR privačių investicijų tvariam vystymuisi ir darbo vietų kūrimui. Afrikos partneriai jam pritarė. Ypač daug dėmesio bus skiriama moterų ir jaunimo verslumo skatinimui. Neseniai pradėjusioje veikti tvaraus verslo Afrikoje platformoje (SB4A) bus sudarytos sąlygos palaikyti struktūrinį dialogą su Europos ir Afrikos privačiuoju sektoriumi.

Investuoti į žmones skatinant švietimo, mokslo, technologijos ir įgūdžių vystymą

Pabrėžta paramos įtraukiam mokymui ir profesiniam rengimui svarba. Vadovai taip pat susitarė didinti studentų, darbuotojų ir mokslininkų judumą visame Afrikoe žemyne bei plėtoti Afrikos ir Europos mainų programas, tokias kaip „Erasmus+“.

Didinti atsparumą, stiprinti taiką ir saugumą, gerinti valdymą

Vadovai aktyviau sieks stiprinti taiką ir saugumą abiejuose žemynuose. Taip jie sustiprins strateginį, politinį ir operatyvinį Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą bei glaudžią partnerystę su Jungtinėmis Tautomis. Dar kartą išreikštas palaikymas toliau vykdomai kovai su terorizmu, įskaitant Daugiašalę jungtinę specialiosios paskirties grupę siekiant kovoti su grupuote „Boko Haram“, Sahelio G 5 jungtines pajėgas ir Afrikos Sąjungos misiją Somalyje, kurių visų pagrindinė rėmėja yra ES.

Valdyti judumą ir migraciją

Europos ir Afrikos vadovai patvirtino savo tvirtą politinį įsipareigojimą puoselėdami tikrą partnerystę ir laikydamiesi bendros atsakomybės ir visapusiškai laikydamiesi tarptautitinių įsakymų ir žmogaus teisių kovoti su pagrindinėmis neteisėtos migracijos priežastimis bei kurti teisėtus migracijos maršrutus. Vadovai įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą migracijos ir judumo srityje pagal bendrą sistemą, įskaitant Afrikos ir Europos žemynų dialogą.

Jie pabrėžė būtinybę gerinti migrantų ir pabėgėlių sąlygas Libijoje ir imtis visų būtinų veiksmų siekiant suteikti jiems deramą pagalbą ir paspartinti bei palengvinti jų savanorišką grįžimą į savo kilmės šalis, taip pat ir ilgalaikius pabėgėlių problemų sprendimus. Siekdami bendrai spręsti sudėtingas migrantų ir nusikalstamų tinklų aukomis tapusių pabėgėlių problemas, visų pirma Libijoje, Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Antonio Guterresas ir Afrikos Sąjungos Komisijos Pirmininkas Moussa Faki Mahamatas susitarė įkurti bendras ES, AS ir JT pajėgas, kad būtų apsaugotos ir išsaugotos migrantų ir pabėgėlių gyvybės visuose maršrutuose, ir ypač Libijoje. Be to, bus sustiprintos pastangos skatinti judumą Afrikos viduje ir laisvą asmenų judėjimą Afrikoje.

Pasirengimas AS ir ES aukščiausiojo lygio susitikimui

Prieš AS ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą įvyko daug svarbių renginių, įskaitant pilietinę visuomenę, vietos valdžios institucijas, ekonominės ir socialinės srities veikėjus bei Europos ir Panafrikos Parlamentu.

Spalio 9–11 d. Abidžane vykusiame jaunimo aukščiausio lygio susitikime susirinko jauni vadovai iš Afrikos ir Europos. Jų veikla suaktyvėjo vykdant AS ir ES jaunimo prisijungimo iniciatyvą. Jie parengė Jaunimo deklaraciją su konkrečiais pasiūlymais vadovams, kuri pateikė labai vertingos medžiagos rengiant ir formuojant AS ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus. Be to, jaunimo atstovai turėjo galimybę aukščiausiojo lygio susitikime kreiptis į Afrikos ir Europos vadovus ir pateikti šiuos pasiūlymus.

Lapkričio 27 d. įvyko 6-asis ES ir Afrikos verslo forumas, kuriame verslo vadovai, investuotojai, inovatyvių pradedančiųjųu įmonių atstovai, jauni verslininkai ir verslininkės moterys iš abiejų žemynų išplėtojo rekomendacijas, kaip pagerinti verslo ir investicijų aplinką.

Dieną prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Europos ir Afrikos šalių užsienio reikalų ministrai susitiko Abidžane, kur vyko ministrų posėdis. Tarp jo pirmininkų buvo ir Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini.

Daugiau informacijos

Politinė deklaracija

Bendras pareiškimas dėl migracijos padėties Libijoje

Bendras Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos pranešimas spaudai dėl jungtinės specialiosios paskirties grupės

Intervention du Président Jean-Claude Juncker à la séance d'ouverture du 5ème sommet Union africaine-Union européenne

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini įžanginė kalba Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos ministrų posėdyje rengiantis 5-ajam Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimui

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini baigiamoji kalba 6-ajame Europos Sąjungos ir Afrikos verslo forume

Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Ansipo kalba konferencijoje dėl skaitmeninių permainų Afrikoje

Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Ansipo įžanginis pareiškimas aukšto lygio diskusijoje dėl skaitmeninės ekonomikos ES ir Afrikos verslo forume

30 metų bendradarbiavimo su Afrika mokslinių tyrimų srityje pagrindiniai rezultatai ir interaktyvus Afrikos žemėlapis (StoryMap).

 

IP/17/5007

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar