Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Afrikan unionin ja EU:n huippukokous: kestävä tulevaisuus nuoriin investoimalla

Abidjan 30. marraskuuta 2017

Abidjanissa järjestettiin 29. ja 30. marraskuuta Afrikan unionin (AU) ja EU:n viides huippukokous, jonka läpikäyvänä teemana oli nuoriso. Kaikkien AU:n 55:n ja EU:n 28 jäsenvaltion johtajat osallistuivat kokoukseen.

EU:ta edustivat Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, EU:n neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini, digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica. AU:ta edustivat sen puheenjohtaja Alpha Condé ja AU:n komission puhemies Moussa Faki Mahamat.

Huippukokouksessa komission puheenjohtaja Juncker nosti esiin nuorison. ”Puhuimme paljon nuorista. Jo nyt enemmistö afrikkalaisista on alle 25-vuotiaita, ja vuosisadan puoliväliin mennessä joka neljäs maapallon asukas on afrikkalainen. Tällainen väestöosinko ei kuitenkaan toimi ilman harkittuja investointeja. Juuri tästä syystä aiomme investoida koulutukseen, infrastruktuuriin, rauhaan ja turvallisuuteen sekä hyvään hallintoon, koska ne kaikki auttavat parantamaan liiketoimintaedellytyksiä ja luomaan kipeästi kaivattua työllisyyttä ja kasvua”, Juncker totesi. Junckerin koko puheenvuoron voi lukea täältä.

Euroopan ja Afrikan johtajat antoivat poliittisen julistuksen, jossa ne esittävät yhteisen sitoumuksensa investoida nuoriin kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Käytännön tasolla he sitoutuivat neljään strategiseen painopisteeseen. Euroopan komissio ja AU:n komissio aikovat esittää kolmen kuukauden kuluessa painopisteisiin perustuvia hankkeita ja ohjelmia.

Houkutellaan investointeja Afrikan rakenteellisen ja kestävän muutoksen tueksi

Euroopan johtajat esittelivät EU:n innovatiivisen ulkoisen investointiohjelman, jonka afrikkalaiset kumppanit ottivat tyytyväisinä vastaan. Ohjelman tavoitteena on saada liikkeelle 44 miljardin euron yksityiset investoinnit kestävään kehitykseen ja työllisyyteen. Erityisesti aiotaan tukea naisten ja nuorten yrittäjyyttä. Hiljattain perustettu kestävää liiketoimintaa Afrikassa edistävä foorumi (SB4A) mahdollistaa rakenteellisen vuoropuhelun Euroopan ja Afrikan yksityisen sektorin kanssa.

Investoidaan ihmisiin koulutuksen, tieteen, tekniikan ja osaamisen kehittämisen avulla

Huippukokouksessa korostettiin, miten tärkeää on tukea osallistavaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Johtajat sopivat myös tehostavansa korkeakoulujen opiskelijoiden, henkilöstön ja tutkijoiden liikkuvuutta Afrikan mantereella ja Afrikan ja Euroopan välisten vaihto-ohjelmien hyödyntämistä (esim. Erasmus+).

Lujitetaan selviytymiskykyä, rauhaa, turvallisuutta ja hyvää hallintoa

Johtajat aikovat tehostaa toimia, joilla pyritään lujittamaan rauhaa ja turvallisuutta molemmissa maanosissa. He aikovat lisätä AU:n ja EU:n strategista, poliittista ja operatiivista yhteistyötä läheisessä kumppanuudessa YK:n kanssa. Johtajat toistivat tukensa käynnissä olevalle työlle terrorismin torjumiseksi. Sitä tekevät muun muassa Boko Haramia vastustavat monikansalliset joukot, G5 Sahel -ryhmän yhteiset joukot ja AU Somalian-operaatiossaan. EU on niiden kaikkien suurin yksittäinen rahoittaja.

Hallitaan liikkuvuutta ja muuttoliikettä

Euroopan ja Afrikan johtajat vahvistivat lujan poliittisen sitoumuksensa puuttua sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. He lupasivat tehdä sen aidon kumppanuuden ja jaetun vastuun hengessä kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen. Lisäksi johtajat lupasivat luoda uusia mahdollisuuksia lailliseen maahantuloon. He sitoutuivat syventämään muuttoliike- ja liikkuvuusasioissa tehtävää yhteistyötä muun muassa Afrikan ja Euroopan välisen vuoropuhelun avulla.

He korostivat sitä, kuinka Libyassa olevien siirtolaisten ja pakolaisten olosuhteita on ehdottomasti parannettava ja tehtävä kaikki tarvittava heidän auttamiseksi ja vapaaehtoisen kotimaahan paluun tukemiseksi. Pakolaiskysymys on ratkaistava kestävällä tavalla. Voidakseen yhdessä puuttua rikollisverkostojen uhriksi joutuneiden siirtolaisten ja pakolaisten vaikeaan tilanteeseen puheenjohtaja Juncker, korkea edustaja ja varapuheenjohtaja Mogherini, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja AU:n komission puhemies Faki Mahamat sopivat EU:n, AU:n ja YK:n yhteisten joukkojen perustamisesta. Niiden tehtävänä on pelastaa ja suojella ihmishenkiä muuttoreittien varrella ja varsinkin Libyassa. Lisäksi on tarkoitus tehostaa toimia liikkuvuuden ja ihmisten vapaan liikkumisen lisäämiseksi Afrikan sisällä.

Huippukokousta edeltäneet tapahtumat

AU:n ja EU:n huippukokouksen edellä järjestettiin monia tärkeitä tapahtumia, joihin osallistui kansalaisyhteiskunnan, paikallisviranomaisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden sekä Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentin edustajia.

Abidjanissa 9.–11. lokakuuta järjestetyssä nuorisoasiain huippukokouksessa Afrikan ja Euroopan nuoret johtajat veivät AU:n ja EU:n yhteisen Youth Plugin -aloitteen puitteissa tekemäänsä työtä eteenpäin. He laativat julistuksen, joka sisältää johtajille suunnattuja käytännön ehdotuksia. Ne ovat toimineet kimmokkeena AU:n ja EU:n huippukokouksen tulosten valmistelussa ja muotoilussa. Nuorison edustajilla oli myös mahdollisuus tulla Afrikan ja Euroopan johtajien kuulemiksi ja tehdä heille ehdotuksia.

EU:n ja Afrikan kuudes yritysfoorumi järjestettiin 27. marraskuuta. Siihen osallistui yritysjohtajia, sijoittajia, innovatiivisia startup-yrityksiä sekä nuoria yrittäjiä ja naisyrittäjiä molemmista maanosista. Osallistujat laativat käytännön suosituksia siitä, miten liiketoiminta- ja investointiympäristöä voidaan kehittää.

Päivää ennen huippukokouksen alkamista Euroopan ja Afrikan maiden ulkoministerit tapasivat Abidjanissa järjestetyssä kokouksessa, jonka yhtenä puheenjohtajana toimi korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini.

Lisätietoja

Poliittinen julistus

Yhteinen julkilausuma siirtolaistilanteesta Libyassa

YK:n, AU:n ja EU:n yhteinen lehdistötiedote yhteisistä joukoista (Joint Task Force)

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin puheenvuoro AU:n ja EU:n viidennen huippukokouksen avausistunnossa

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Federica Mogherinin avaussanat viidennen huippukokouksen edellä järjestetyssä AU:n ja EU:n ministerikokouksessa

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Mogherinin päätössanat EU:n ja Afrikan kuudennessa yritysfoorumissa

Varapuheenjohtaja Andrus Ansipin puhe Afrikan digitalisaatiota käsittelevässä konferenssissa

Varapuheenjohtaja Ansipin avauspuheenvuoro EU:n ja Afrikan yritysfoorumin yhteydessä järjestetyssä digitaalitaloutta käsittelevässä korkean tason paneelissa

Tärkeimmät tulokset 30 vuotta kestäneestä tutkimusyhteistyöstä Afrikan kanssa ja interaktiivinen Africa StoryMap

 

IP/17/5007

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar