Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σύνοδος κορυφής Αφρικανικής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επενδύοντας στη νεολαία για ένα αειφόρο μέλλον

Abidjan, 30 Νοεμβρίου 2017

Η 5η σύνοδος κορυφής Αφρικανικής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου στο Αμπιτζάν με κύριο θέμα τη νεολαία. Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχαν ηγέτες από 55 κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης και 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, και τον πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, κ. Donald Tusk, τους οποίους πλαισίωσαν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Federica Mogherini, ο αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ αντιπρόεδρος, κ. Andrus Ansip, και ο επίτροπος για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη, κ. Neven Mimica. Η Αφρικανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, κ. Alpha Condé, και τον πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, κ. Moussa Faki Mahamat.

Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος κ. Juncker δήλωσε σχετικά: «Μιλήσαμε πολύ για τους νέους στη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής. Ήδη σήμερα, η πλειοψηφία των Αφρικανών πολιτών είναι κάτω των 25 ετών και, μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα, ένας στους τέσσερις πάνω στη γη θα είναι Αφρικανός. Αλλά αυτό το δημογραφικό ποσοστό δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς έξυπνες επενδύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα επενδύσουμε στην εκπαίδευση, τις υποδομές, την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και στην καλή διακυβέρνηση, διότι όλα αυτά με τη σειρά τους θα διαμορφώσουν καλά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη που τόσο χρειάζεται η Αφρική.» Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρες τις παρατηρήσεις του προέδρου.

Οι Ευρωπαίοι και Αφρικανοί ηγέτες ενέκριναν πολιτική δήλωση στην οποία δεσμεύτηκαν από κοινού να επενδύσουν στη νεολαία για ένα αειφόρο μέλλον. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν να επικεντρώσουν τις εργασίες τους σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες. Βάσει αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης θα δρομολογήσουν συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα εντός τριών μηνών.

Κινητοποίηση επενδύσεων για τη διαρθρωτική και αειφόρο μεταμόρφωση της Αφρικής

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρουσίασαν, και οι Αφρικανοί εταίροι καλωσόρισαν, το καινοτομικό σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων (EIP) της ΕΕ, που θα κινητοποιήσει 44 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων. Η πρόσφατα συσταθείσα πλατφόρμα SB4A (βιώσιμες επιχειρήσεις για την Αφρική) θα δώσει τη δυνατότητα για έναν διαρθρωμένο διάλογο με τον ευρωπαϊκό και αφρικανικό ιδιωτικό τομέα.

Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό χάρη στην εκπαίδευση, την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων

Υπογραμμίστηκε η σημασία της στήριξης στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς. Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την κινητικότητα των σπουδαστών, του προσωπικού των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών σ' όλη την αφρικανική ήπειρο, καθώς και τα προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, όπως το ERASMUS+.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ειρήνης, της ασφάλειας και της διακυβέρνησης

Οι ηγέτες θα επιταχύνουν τις εργασίες τους για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στις δύο ηπείρους. Σχετικά με αυτό, θα ενισχύσουν τη στρατηγική, πολιτική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Για μια ακόμη φορά τονίστηκε η στήριξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως είναι η Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης κατά της Μπόκο Χαράμ, η Κοινή Δύναμη της Ομάδας των Πέντε για το Σαχέλ και η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, στις οποίες η ΕΕ είναι ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά.

Διαχείριση της κινητικότητας και της μετανάστευσης

Οι Ευρωπαίοι και Αφρικανοί ηγέτες επαναβεβαίωσαν την ισχυρή πολιτική τους δέσμευση για αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης με πνεύμα πραγματικής εταιρικής σχέσης και επιμεριζόμενης ευθύνης, και με πλήρη σεβασμό για τους διεθνείς νόμους και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και σκοπό τη δημιουργία νόμιμων οδών για τη μετανάστευση. Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία για τη μετανάστευση και την κινητικότητα σε κοινό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ηπειρωτικού διαλόγου μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης.

Τόνισαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη Λιβύη και να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για να τους παρασχεθεί η κατάλληλη βοήθεια και να διευκολυνθεί ο εκούσιος επαναπατρισμός στις χώρες καταγωγής, καθώς και να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις για τους πρόσφυγες. Για να αντιμετωπιστεί από κοινού η δραματική κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων που γίνονται θύματα κυκλωμάτων εγκληματιών, ιδίως μέσα στη Λιβύη, ο πρόεδρος, κ. Jean-Claude Juncker, και η ύπατη εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Federica Mogherini, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Antonio Guterres, και ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, κ. Moussa Faki Mahamat, συμφώνησαν να συγκροτηθεί κοινή δύναμη δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διάσωση και την προστασία των ζωών των μεταναστών και των προσφύγων στις διαδρομές μετακίνησής τους και, ιδίως, μέσα στη Λιβύη. Επιπλέον, θα ενταθούν οι προσπάθειες για την τόνωση της ενδοαφρικανικής κινητικότητας και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Αφρικής.

Προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις για τη σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πριν από τη σύνοδο κορυφής ΑΕ-ΕΕ προηγήθηκαν ορισμένες σημαντικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή συντελεστών της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, καθώς και του Ευρωπαϊκού και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου.

Στη σύνοδο κορυφής για τη νεολαία, που πραγματοποιήθηκε στο Αμπιτζάν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, πήραν μέρος ηγετικά στελέχη των οργανώσεων νέων από την Αφρική και την Ευρώπη οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΑΕ-ΕΕ «Plug-in της νεολαίας». Κατέληξαν σε μια δήλωση για τη νεολαία με συγκεκριμένες προτάσεις προς τους ηγέτες, η οποία έδωσε πολύτιμη ώθηση στις προπαρασκευαστικές εργασίες και συνέβαλε στην επίτευξη αποτελεσμάτων από τη σύνοδο κορυφής ΑΕ-ΕΕ. Οι εκπρόσωποι των νέων είχαν επίσης την ευκαιρία να απευθυνθούν στους Αφρικανούς και Ευρωπαίους ηγέτες στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, για να παρουσιάσουν τις προτάσεις αυτές.

Στις 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 6ο επιχειρηματικό φόρουμ ΕΕ-Αφρικής όπου επιχειρηματίες, επενδυτές, καινοτομικές νεοφυείς επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες και γυναίκες επιχειρηματίες από τις δυο ηπείρους διατύπωσαν συγκεκριμένες συστάσεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα (LINK).

Μια ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής, οι υπουργοί Εξωτερικών από την Ευρώπη και την Αφρική συγκεντρώθηκαν στο Αμπιτζάν για να συμμετάσχουν σε υπουργική διάσκεψη στην οποία προήδρευε και η ύπατη εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος κ. Federica Mogherini.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πολιτική δήλωση

Κοινή δήλωση για την κατάσταση της μετανάστευσης στη Λιβύη

Κοινό δελτίο Τύπου από τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή ομάδα δράσης

Παρέμβαση του προέδρου κ. Jean-Claude Juncker στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 5ης συνόδου κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσφώνηση της ύπατης εκπροσώπου / αντιπροέδρου κ. Mogherini στην υπουργική σύνοδο Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την 5η σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμπερασματικές παρατηρήσεις της ύπατης εκπροσώπου / αντιπροέδρου κ. Mogherini στο 6ο επιχειρηματικό φόρουμ Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομιλία του αντιπροέδρου κ. Ansip για τη διάσκεψη σχετικά με την ψηφιακή μεταμόρφωση στην Αφρική

Εναρκτήρια δήλωση του αντιπροέδρου κ. Ansip στην ομάδα υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή οικονομία, επιχειρηματικό φόρουμ ΕΕ-Αφρική

Κυριότερα αποτελέσματα από τα 30 χρόνια ερευνητικής συνεργασίας με την Αφρική και διαδραστικός Africa StoryMap.

 

IP/17/5007

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar