Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Topmøde mellem den Afrikanske Union og Den Europæiske Union: Investering i ungdommen for en bæredygtig fremtid

Abidjan, den 30. november 2017

Det femte topmøde mellem Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union fandt sted den 29.-30. november i Abidjan med ungdommen som det centrale tema. På topmødet samledes ledere fra 55 medlemmer af den Afrikanske Union og 28 EU-medlemsstater.

EU blev repræsenteret af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formanden for Rådet for EU, Donald Tusk, sammen med højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, næstformand med ansvar for EU's digitale indre marked, Andrus Ansip, og kommissær for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica. Den Afrikanske Union blev repræsenteret af sin formand, Alpha Condé, og formanden for Den Afrikanske Unions Kommission, Moussa Faki Mahamat.

I den forbindelse udtalte Jean-Claude Juncker: "Vi talte meget om unge på dette topmøde. Her og nu er flertallet af afrikanske borgere under 25 år gamle, og i midten af dette århundrede vil hver fjerde menneske på jorden være afrikaner. Men denne udvikling i befolkningen kan kun give udbytte, hvis vi investerer intelligent. Netop derfor vil vi investere i uddannelse, infrastruktur, fred og sikkerhed og i god regeringsførelse – og alt dette vil være med til at skabe et godt erhvervsmiljø samt vækst og job, som der er så hårdt brug for." Læs hele Jean-Claude Junckers udtalelse her.

I deres politiske erklæring redegjorde de europæiske og afrikanske ledere for deres fælles tilsagn om at investere i ungdommen for at skabe en bæredygtig fremtid. Rent praktisk forpligtede de sig til at fokusere indsatsen på fire strategiske prioriteter. På dette vil Europa-Kommissionen og Kommissionen for Den Afrikanske Union fremlægge konkrete projekter og programmer inden for tre måneder.

Mobilisering af investeringer til strukturel og bæredygtig omlægning i Afrika

De europæiske ledere fremlagde EU's innovative plan for europæiske eksterne investeringer (EIP), som de afrikanske partnere hilste velkommen, og som vil mobilisere 44 mia. EUR i private investeringer i bæredygtig udvikling og jobskabelse. Der vil blive lagt særlig vægt på at fremme iværksætterkulturen blandt kvinder og unge. Den nye SB4A-platform (Sustainable Business for Africa) vil give mulighed for en struktureret dialog med den private sektor i Europa og Afrika.

Investering i mennesker gennem uddannelse, forskning, teknologi og udvikling af færdigheder

Der blev lagt vægt på betydningen af at støtte inklusiv uddannelse og faglig læring. Lederne blev også enige om at fremme mobiliteten for studerende, personale og forskere på tværs af det afrikanske kontinent og udvekslingsprogrammer mellem Afrika og Europa som Erasmus+.

Styrkelse af modstandsdygtighed, fred, sikkerhed og god regeringsførelse

Lederne vil øge indsatsen for at styrke fred og sikkerhed på begge kontinenter. I denne forbindelse vil de styrke det strategiske, politiske og operationelle samarbejde mellem Den Afrikanske Union og EU i tæt samarbejde med FN. Støtte til igangværende arbejde for at bekæmpe terrorisme blev gentaget, herunder den multinationale fælles taskforce mod Boko Haram, G5 Sahels fælles styrke og Den Afrikanske Unions Mission i Somalia. EU er den største bidragsyder til dem alle.

Styring af mobilitet og migration

De europæiske og afrikanske ledere bekræftede deres stærke politiske engagement i at tackle de grundlæggende årsager til irregulær migration i et ægte partnerskab og fælles ansvar og med fuld respekt for internationale love og menneskerettighederne og skabe lovlige muligheder for migration. Lederne gav tilsagn om at uddybe samarbejdet om migration og mobilitet inden for en fælles ramme, herunder en kontinental dialog mellem Afrika og Europa.

De understregede behovet for at forbedre forholdene for migranter og flygtninge i Libyen og at gøre det nødvendige for at give dem hensigtsmæssig bistand og lette deres frivillige tilbagevenden til deres hjemlande samt finde varige løsninger for flygtninge. For sammen at gøre noget ved den dramatiske situation for migranter og flygtninge, som er ofre for kriminelle netværk, især i Libyen, enedes Jean-Claude Juncker og den højtstående repræsentant/næstformand, Federica Mogherini, FN's generalsekretær, Antonio Guterres og formanden for Kommissionen for Den Afrikanske Union, Moussa Faki Mahamat, om at etablere en fælles EU-AU-FN-taskforce, som skal redde og beskytte migranters og flygtninges liv langs migrationsruterne og især i Libyen. Desuden vil indsatsen blive øget for at styrke den intraafrikanske mobilitet og fri bevægelighed.

Forberedende arrangementer som optakt til topmødet mellem AU og EU

Topmødet mellem AU og EU blev indledt af en række vigtige arrangementer, bl.a. med civilsamfundet, lokale myndigheder, økonomiske og sociale aktører samt Europa-Parlamentet og det panafrikanske Parlament.

Unge ledere fra Afrika og Europa samledes på ungdomstopmødet den 9.-11. oktober i Abidjan, og deres arbejde blev intensiveret i forbindelse med AU-EU Youth Plugin-initiativet. De udarbejdede en ungdomserklæring med konkrete forslag til lederne, som gav et værdifuldt skub i forberedelsen og udformningen af AU-EU-topmødet. Youth representatives furthermore had the chance to address African and European leaders during the Summit to present these proposals.

På det sjette EU-Afrika Business Forum fandt sted den 27. november, gav erhvervsledere, investorer, innovative nystartede virksomheder, unge og kvindelige iværksættere fra begge kontinenter, bud på, hvordan erhvervs- og investeringsklimaet kan forbedres.

På dagen før topmødet samledes udenrigsministre fra Europa og Afrika til ministermøde i Abidjan, og den højtstående repræsentant/næstformand, Federica Mogherini, delte formandskabet.

Yderligere oplysninger

Politisk erklæring

Fælles erklæring om migrationssituationen i Libyen

Fælles pressemeddelelse fra FN, Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union om den fælles taskforce

Formand Jean-Claude Junckers tale ved åbningen af det femte AU-EU-topmøde

Den højtstående repræsentant/næstformand Federica Mogherinis indledende bemærkninger på AU-EU-ministermødet forud for det femte AU-EU-topmøde

Den højtstående repræsentant/næstformand Federica Mogherinis afsluttende bemærkninger på det sjette EU-AU Business Forum

Næstformand Andrus Ansip på konferencen om digital omstilling i Afrika

Næstformand Andrus Ansips indledende erklæring på panelmødet på højt niveau om den digitale økonomi, EU-AU Business Forum

Vigtigste resultater af 30 års forskningssamarbejde med Afrika og en interaktiv Africa StoryMap.

 

IP/17/5007

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar