Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на върха Африкански съюз — Европейски съюз: инвестиции в младежта за устойчиво бъдеще

Abidjan, 30 ноември 2017 r.

Петата среща на върха между Африканския и Европейския съюз се състоя на 29—30 ноември в Абиджан, като основна бе темата за младежта. На срещата на върха се събраха лидери от 55-те държави — членки на Африкански съюз, и 28-те държави — членки на Европейския съюз.

ЕС беше представляван от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателя на Европейския съвет Доналд Туск, придружени от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини, заместник-председателя, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип, и комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица. Африканският съюз бе представляван от председателя на Африканския съюз Алфа Конде и председателя на Комисията на Африканския съюз Муса Факи Махамат.

По този повод председателят Юнкер заяви: „На настоящата среща на върха разговаряхме много за младите хора. Още днес повечето от африканските граждани са на възраст под 25 години, а до средата на века всеки четвърти в света ще бъде африканец. Този „демографски дивидент“ обаче остава неоползотворен без интелигентни инвестиции. Това е точно причината, поради която ще направим инвестиции в образованието, в инфраструктурата, в мира и устойчивостта, както и в доброто управление. На свой ред, всичко това ще допринесе за създаването на добра стопанска среда и ще създаде толкова необходимите работни места и икономически растеж“ . Прочетете пълното изказване на председателя тук.

В своята политическа декларация европейските и африканските лидери заявиха общия си ангажимент за инвестиции в младежта за постигане на устойчиво бъдеще. По-конкретно те се ангажираха да съсредоточат работата си върху четири стратегически приоритета. Въз основа на това Европейската комисия и Комисията на Африканския съюз ще представят в срок от три месеца конкретни проекти и програми.

Мобилизиране на инвестиции за структурна и устойчива трансформация на Африка

Европейските лидери представиха, а африканските партньори приветстваха иновативния план за външни инвестиции (ПВИ) на ЕС, с който ще бъдат мобилизирани 44 милиарда евро частни инвестиции за устойчиво развитие и създаване на работни места. Специално внимание ще се обърне на засилването на предприемачеството сред жените и младите хора. Стартираната неотдавна платформа „Устойчив бизнес за Африка“ (SB4A) ще даде възможност за структуриран диалог с европейския и африканския частен сектор.

Инвестиции в хората посредством образованието, науката, технологиите и развитието на умения

Изтъкнато бе значението на подкрепата за приобщаващо образование и професионално обучение. Също така лидерите се договориха за увеличаване на мобилността на студентите и университетските служители и преподаватели в рамките на африканския континент, както и за програми за обмен между Африка и Европа, като например „ЕРАЗЪМ+“.

Укрепване на устойчивостта, мира, сигурността и управлението

Лидерите ще активизират работата си за укрепване на мира и сигурността и на двата континента. С оглед на това те ще засилят стратегическото, политическото и оперативното сътрудничество между Африканския и Европейския съюз в тясно партньорство с Организацията на обединените нации. Повторно бе заявена подкрепата за текущите действия във връзка с борбата срещу тероризма, включително Многонационалната съвместна работна група за борба срещу Боко Харам, съвместните сили на Г5 от Сахел и мисията на Африканския съюз в Сомалия, по отношение на които ЕС е с най-голям принос.

Управление на мобилността и миграцията

Европейските и африканските лидери потвърдиха своя силен политически ангажимент за справяне с първопричините за незаконната миграция в дух на истинско партньорство и споделена отговорност и при пълно зачитане на международното право и правата на човека, както и за създаване на законни възможности за миграция в ЕС. Лидерите заявиха своята решимост за задълбочаване на сътрудничеството по въпросите на миграцията и мобилността в обща рамка, включително континентален диалог между Африка и Европа.

Те подчертаха неотложната необходимост от следното: подобряване на условията на мигрантите и бежанците в Либия; предприемане на всички необходими действия, за да им се предостави подходяща помощ и да се улесни тяхното доброволно репатриране в държавите им на произход; и намиране на трайни решения за бежанците. С оглед на съвместното справяне с драматичното положение на мигрантите и бежанците, жертви на престъпни мрежи, по-специално в Либия, председателят Жан-Клод Юнкер, върховният представител/заместник-председател Федерика Могерини, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и председателят на Комисията на Африканския съюз Муса Факи Махамат се споразумяха за създаването на съвместна работна група на ЕС, АС и ООН, която да има за цел спасяването и опазването на живота на мигрантите и бежанците по протежение на техните маршрути, и по-специално в Либия. Освен това ще бъдат активизирани усилията за подобряване на мобилността между държавите в Африка, както и на свободното движение на хората в Африка.

Подготвителни мероприятия в навечерието на срещата на върха между АС и ЕС

Срещата на върха между АС и ЕС бе предшествана от редица важни мероприятия с участието на гражданското общество, местните органи, икономическите и социалните участници, както и Европейският и Панафриканският парламент.

Млади лидери от Африка и Европа се събраха на Младежката среща на върха, проведена на 9—11 октомври в Абиджан, като активизираха дейността си в контекста на инициативата на АС и ЕС Youth Plugin. Те съставиха Младежка декларация с конкретни предложения към лидерите, с която дадоха значителен тласък на подготовката и допринесоха за постигнатите резултати от срещата на върха между АС и ЕС. Освен това представителите на младите хора имаха възможност по време на срещата на върха да се обърнат към африканските и европейските лидери, за да представят тези предложения.

На 27 ноември се състоя 6-ият бизнес форум между ЕС и Африка, на който ръководители на предприятия, инвеститори, новосъздадени иновационни предприятия, млади предприемачи и жени предприемачи от двата континента изготвиха препоръки относно начините за подобряване на стопанския и инвестиционния климат.

В деня преди срещата на върха министри на външните работи от Европа и Африка се събраха в Абиджан за среща на министрите, съпредседателствана от върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини.

За повече информация

Политическа декларация

Съвместно изявление относно положението с мигрантите в Либия

Съвместно съобщение за медиите на Организацията на обединените нации, Африканския съюз и Европейския съюз относно съвместната работна група

Изказване на председателя Жан-Клод Юнкер при откриването на 5-ата среща на върха между Африканския и Европейския съюз

Встъпително изказване на върховния представител/заместник-председател Могерини на министерската среща между Африканския и Европейския съюз в навечерието на 5-ата среща на върха между двата съюза

Заключително изказване на върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини на 6-ия бизнес форум ЕС-Африка

Реч на заместник-председателя Ансип във връзка с конференцията относно цифровата трансформация в Африка

Встъпително изказване на заместник-председателя Ансип в дискусионната група на високо равнище по въпросите на цифровата икономика на бизнес форума ЕС-Африка

Ключови резултати от 30 години научноизследователско сътрудничество с Африка и интерактивна карта Africa StoryMap

 

IP/17/5007

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar