Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia trasează o Foaie de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei

Bruxelles, 6 decembrie 2017

Comisia Europeană prezintă astăzi o foaie de parcurs și mai multe măsuri concrete, onorând astfel angajamentul asumat de președintele Jean-Claude Juncker, în discursul său privind starea Uniunii din 2017 și în Raportul celor cinci președinți din 2015, de a aprofunda uniunea economică și monetară a Europei.

Pornind de la viziunea prezentată în Raportul celor cinci președinți din luna iunie 2015 și în documentele de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare, respectiv viitorul finanțelor UE, din primăvara anului 2017, Comisia Europeană trasează o Foaie de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare, care cuprinde și măsurile concrete care urmează să fie luate în următoarele 18 luni. În cadrul pachetului, sunt prezentate și o serie de inițiative importante. Obiectivul global este acela de a spori unitatea, eficiența și răspunderea democratică a uniunii economice și monetare a Europei până în 2025.

Președintele Juncker a declarat: „După ani de criză, a sosit momentul să luăm viitorul Europei în mâinile noastre. Creșterea economică viguroasă din acest moment ne încurajează să mergem înainte pentru a garanta că uniunea noastră economică și monetară este mai unită, mai eficientă și mai democratică și că funcționează în folosul tuturor cetățenilor noștri. Trebuie să batem fierul cât e cald.”

Aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM) reprezintă un mijloc pentru atingerea unui scop: mai multe locuri de muncă, creștere, investiții, echitate socială și stabilitate macroeconomică. Moneda unică le oferă cetățenilor europeni protecție și oportunități, iar o zonă euro solidă și stabilă este esențială atât pentru UE în ansamblu, cât și pentru membrii săi. În ultimii ani s-au întreprins importante reforme instituționale pentru a consolida uniunea economică și monetară a Europei, însă arhitectura acesteia rămâne incompletă. Foaia de parcurs de astăzi reflectă provocările rămase și trasează o cale de urmat.

Criza economică și financiară care a lovit Europa nu a început în zona euro, dar a scos la iveală unele dintre deficiențele instituționale ale acesteia. După aproape zece ani, mulțumită eforturilor hotărâte depuse la toate nivelurile, Europa cunoaște o puternică redresare, toate statele membre înregistrând creștere economică. Șomajul se situează la cel mai scăzut nivel înregistrat din 2008 până în prezent. Percepția generală asupra economiei este cea mai favorabilă din anul 2000 și până acum. De asemenea, de la introducerea bancnotelor și monedelor euro, atitudinea europenilor față de moneda unică nu a fost nicicând așa de favorabilă ca acum.

Acest lucru ne oferă un bun prilej pentru a aprofunda uniunea economică și monetară a Europei. Așa cum s-a convenit în Agenda liderilor, ar trebui să profităm de următoarele 18 luni pentru a lua măsurile necesare.

În plus față de foaia de parcurs, pachetul propus astăzi mai cuprinde patru inițiative majore:

  1. O propunere de înființare a unui Fond Monetar European (FME), având la bază cadrul juridic al Uniunii și structura deja consacrată a Mecanismului european de stabilitate (MES). În ultimii ani, MES a jucat un rol decisiv în garantarea stabilității zonei euro, ajutând statele membre să își recapete sau să își mențină accesul pe piețele obligațiunilor suverane. FME ar urma să se bazeze pe arhitectura actuală a MES, menținând, în esență, structurile financiare și instituționale actuale ale MES, inclusiv în ceea ce privește rolul jucat de parlamentele naționale. Astfel, acesta ar continua să sprijine statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți financiare. În plus, FME ar oferi un mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție și ar acționa în calitate de creditor de ultimă instanță pentru a facilita rezoluția ordonată a băncilor aflate în curs de a intra în dificultate. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri care să permită luarea mai rapidă a deciziilor în situații de urgență și o implicare mai directă în gestionarea programelor de asistență financiară. În timp, FME ar putea să dezvolte, de asemenea, noi instrumente financiare, de exemplu pentru a sprijini o eventuală funcție de stabilizare. Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să adopte această propunere până la mijlocul anului 2019.
  1. O propunere de integrare a dispozițiilor de fond ale Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul juridic al Uniunii, ținând cont de marja de flexibilitate adecvată prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere și definită de Comisie începând din ianuarie 2015. În 2012, un număr de 25 de state membre semnatare s-au angajat din punct de vedere juridic să integreze fondul tratatului menționat în dreptul UE la cinci ani după intrarea în vigoare a acestuia, și anume la 1 ianuarie 2018. Parlamentul European a lansat, la rândul său, un apel în acest sens. Propunerea încorporează în dreptul Uniunii elementele principale ale tratatului pentru a promova asigurarea unor cadre fiscal-bugetare solide la nivel național și este pe deplin conformă cu normele în vigoare definite în legislația primară și secundară. Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să adopte această propunere până la mijlocul anului 2019.
  1. O comunicare privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în cadrul Uniunii, care schițează o viziune asupra modului în care anumite funcții bugetare esențiale pentru zona euro și UE în ansamblu pot fi dezvoltate în cadrul finanțelor publice ale UE de astăzi și de mâine. Comunicarea analizează patru funcții posibile: a) sprijin acordat statelor membre pentru reforme structurale printr-un instrument de realizare a reformelor și prin asistență tehnică la cererea acestora; b) un mecanism de convergență specific pentru statele membre care se pregătesc să adere la zona euro; c) un mecanism de sprijin pentru uniunea bancară, prin intermediul FME/MES, care urmează să fie convenit până la jumătatea anului 2018 și să devină operațional până în 2019 și d) o funcție de stabilizare menită să mențină nivelul investițiilor în eventualitatea înregistrării unor șocuri asimetrice majore. Comisia va prezenta inițiativele necesare în luna mai 2018, în contextul propunerilor sale privind cadrul financiar multianual de după 2020. Parlamentul European și Consiliul vor fi apoi invitate să adopte aceste propuneri până la mijlocul anului 2019. Pentru perioada 2018-2020, Comisia propune, de asemenea, consolidarea Programului de sprijin pentru reforme structurale, prin dublarea fondurilor disponibile pentru activități de asistență tehnică, acestea urmând să atingă astfel nivelul de 300 de milioane EUR până în 2020. Comisia propune, de asemenea, testarea noului instrument de realizare a reformelor într-o fază-pilot. În acest sens, sunt propuse modificări punctuale ale Regulamentului privind dispozițiile comune care reglementează fondurile structurale și de investiții europene (ESI), în vederea extinderii posibilităților de a utiliza o parte din rezerva de performanță a acestora în sprijinul reformelor convenite. Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să adopte cele două propuneri legislative menționate în 2018.
  1. O comunicare care precizează posibilele funcții ale unui ministru european al economiei și finanțelor care ar urma să ocupe postul de vicepreședinte al Comisiei și să prezideze Eurogrupul, această situație fiind permisă în temeiul tratatelor UE în vigoare. Prin reunirea responsabilităților existente și a cunoștințelor de specialitate disponibile, acest nou post ar îmbunătăți coerența, eficiența, transparența și răspunderea democratică a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE și zona euro, cu respectarea deplină a competențelor naționale. Ajungerea la o înțelegere comună privind rolul ministrului până la jumătatea anului 2019 ar permite înființarea acestui post odată cu formarea următoarei Comisii. În momentul respectiv, Eurogrupul ar putea decide, de asemenea, să aleagă respectivul ministru în funcția de președinte pentru două mandate consecutive, în vederea alinierii mandatelor.

Pachetul de astăzi nu este nici primul, nici ultimul pas în procesul finalizării uniunii economice și monetare a Europei – una dintre prioritățile de vârf ale Comisiei conduse de președintele Juncker, astfel cum este prezentată în orientările sale politice, în Raportul celor cinci președinți și în documentele de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare și viitorul finanțelor UE. Toate reformele inițiate până în prezent au fost motivate de necesitatea de a îmbina solidaritatea și responsabilitatea la toate nivelurile, care reprezintă o altă prioritate majoră a pachetului de astăzi.

Europa are vântul în pânze” nu doar în ceea ce privește performanța economică, ci și în ceea ce privește încrederea cetățenilor în moneda unică. Un nou sondaj Eurobarometru Flash privind zona euro, dat publicității astăzi, indică faptul că 64 % dintre respondenți consideră că euro este un lucru bun pentru țara lor.

Context

Pachetul de astăzi face parte din Foaia de parcurs a președintelui Juncker pentru o Uniune mai puternică, mai unită și mai democratică, precum și din Agenda liderilor prezentată de Președintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru perioada care precede reuniunea de la Sibiu din 9 mai 2019, în cadrul căreia ar trebui să fie luate decizii importante cu privire la viitorul Europei. Pachetul, care are la bază și o serie de idei propuse de Parlamentul European și de președintele Franței, Emmanuel Macron, în discursul său de la Sorbona din luna septembrie, este prezentat în perspectiva Summitului euro, care se va desfășura într-o configurație deschisă la 15 decembrie 2017 și în cadrul căruia liderii UE se vor întruni pentru o primă discuție cu privire la următoarele măsuri care trebuie adoptate, și a unei reuniuni speciale planificate să aibă loc în zilele de 28-29 iunie 2018 în scopul de a ajunge la decizii concrete.

Mai multe informații

IP/17/5005

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Documents


EMU Roadmap.pdf