Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Kötelezettségszegések –az Európai Bizottság keresetet indít Magyarországgal szemben az Európai Unió Bíróságán a civil szervezetekről szóló törvény miatt

Brüsszel, 2017. december 7.

Az Európai Bizottság a mai napon keresetet indít Magyarországgal szemben az Európai Unió Bíróságán a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvény miatt.

A mostani a kötelezettségszegési eljárás harmadik szakasza, amely a Bizottság idén július 14-én küldött felszólító levelét és október 4-én kibocsátott, indokolással ellátott véleményét követi.

A Bizottság úgy döntött, hogy jogi eljárást indít Magyarországgal szemben, mivel az ország nem teljesítette a Szerződésnek a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit, ugyanis a civil szervezetekről szóló törvény egyes rendelkezései közvetett diszkriminációt valósítanak meg, és aránytalanul korlátozzák a civil szervezeteknek juttatott külföldi támogatásokat.E rendelkezések, amelyek a tőke külföldi eredetére utalva alkalmazandók, adminisztratív formalitásokat és terheket jelentenek a támogatásban részesülők számára, továbbá a támogatókra és a támogatásban részesülőkre egyaránt megbélyegző hatással lehetnek. Ez visszatarthatja az érintetteket attól, hogy magyarországi civil szervezetek számára külföldről támogatást nyújtsanak. A tőke szabad mozgása az európai egységes piac négy alapvető szabadsága közé tartozik.

Ezen aggályokon túlmenően a Bizottság véleménye szerint Magyarország megsérti az egyesülési szabadsághoz, a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jogot is, amint e jogokat az Európai Unió Chartája rögzíti, az Európai Unióról szóló szerződés szabad tőkemozgásról szóló rendelkezéseivel együtt értelmezve.

Magyarország augusztus 14-én és szeptember 7-én válaszolt a Bizottság felszólító levelére. A Magyarország által előterjesztett érvek gondos elemzését követően az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy súlyos aggályai megválaszolatlanul maradtak, és ezért indokolással ellátott véleményt bocsátott ki.

Magyarországnak egy hónap állt a rendelkezésére, hogy megtegye az indokolással ellátott véleménynek való megfelelést célzó intézkedéseket. A magyar hatóságok nem válaszoltak az indokolással ellátott véleményre a határidőn belül. Magyarország mind a mai napig nem módosította, illetve nem helyezte hatályon kívül az uniós jognak megfelelően a civil szervezetekről szóló törvény vitatott rendelkezéseit. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258. cikke alapján az Európai Unió Bírósága elé utalja az ügyet.

Háttér-információk

A külföldről támogatott civil szervezetekről szóló, június 13-án elfogadott magyar törvény új kötelezettségeket vezet be az évente 7,2 millió forintot (mintegy 24 000 eurót) meghaladó külföldi finanszírozásban részesülő civil szervezetek egyes kategóriái tekintetében, amelyek értelmében nyilvántartásba kell vetetniük magukat, és valamennyi közleményükben, weboldalukon és sajtóanyagukban „külföldről támogatott szervezetként” kell magukat megjelölniük. E civil szervezeteknek továbbá be kell jelenteniük a magyar hatóságoknak a külföldről kapott finanszírozással kapcsolatos konkrét információkat, így azt is, amikor egy támogató egy adott évben 500 000 forint feletti finanszírozást nyújt, valamint a támogatóval és az egyes támogatásokkal kapcsolatos részletes adatokat. Ezeket az adatokat beviszik egy külön nyilvántartásba, és így azok nyilvánosan hozzáférhetővé válnak. Az érintett szervezetekkel szemben szankciókat alkalmazhatnak, ha azok nem tesznek eleget az új nyilvántartásba vételi, bejelentési és átláthatósági kötelezettségeknek.

További információk

A civil szervezetekről szóló magyar törvényre vonatkozó felszólító levél

A civil szervezetekről szóló magyar törvényre vonatkozó, indokolással ellátott vélemény

– A 2017. decemberi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntéseinek teljes szövege az alábbi helyen olvasható: MEMO/17/4767.

– Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12(információs ábra).

– Az uniós kötelezettségszegési eljárásról

 

 

IP/17/5003

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar