Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Relokacja: Komisja pozywa Republikę Czeską, Węgry i Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

Bruksela, 7 grudnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez te kraje zobowiązań prawnych w zakresie relokacji.

W dniu 15 czerwca 2017 r. Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do następnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i w dniu 26 lipca 2017 r. skierowała do nich uzasadnione opinie.

Mimo iż w swoim orzeczeniu z dnia 6 września Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że program relokacji nadal obowiązuje, Republika Czeska, Węgry i Polska wciąż nie przestrzegają swoich zobowiązań prawnych. Przekazane odpowiedzi po raz kolejny okazały się niewystarczające; żadne z trzech państw nie wskazało również, by zamierzało uczestniczyć we wdrożeniu decyzji o relokacji. Dlatego też Komisja podjęła decyzję o przejściu do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko tym trzem państwom.

Decyzje Rady nakładają na państwa członkowskie obowiązek zgłaszania co trzy miesiące dostępnych miejsc na potrzeby relokacji w celu zagwarantowania szybkiej i uporządkowanej procedury relokacji. Podczas gdy wszystkie pozostałe państwa członkowskie dokonały relokacji i niezbędnych zgłoszeń w ostatnich miesiącach, Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu uruchomienia programu, a Polska nie dokonała żadnej relokacji i nie przedstawiła stosownych zgłoszeń od grudnia 2015 r. Republika Czeska nie dokonała żadnych relokacji od sierpnia 2016 r. i nie złożyła nowych deklaracji od ponad roku.

Kontekst

Tymczasowy mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych został ustanowiony w dwóch decyzjach Rady z września 2015 r. (decyzja Rady (UE) 2015/1523 oraz decyzja Rady (UE) 2015/1601), w których państwa członkowskie zobowiązały się do relokacji osób potrzebujących ochrony międzynarodowej z obszaru Włoch i Grecji.

Komisja regularnie informuje o stanie wdrożenia tych dwóch decyzji Rady poprzez regularne sprawozdania dotyczące relokacji i przesiedleń, których używa w celu zaapelowania o podjęcie koniecznych działań. Od listopada 2017 r. informacje na temat wdrażania programów relokacji i przesiedleń są konsolidowane w jednym sprawozdaniu na temat postępów poczynionych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Dotychczas relokowano ponad 32 tys. osób, a we Włoszech i w Grecji wciąż przebywają osoby, które powinny być relokowane w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje

-Komunikat prasowy: Europejski program w zakresie migracji: konsolidacja postępów.

-Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji.

-Decyzja Rady w sprawie relokacji 40 tys. osób z Włoch i Grecji (decyzja Rady (UE) 2015/1523).

-Decyzja Rady w sprawie relokacji 120 tys. osób z Włoch i Grecji (decyzja Rady (UE) 2015/1601).

-Monitorowanie prawa UE w obszarze spraw wewnętrznych.

-W odniesieniu do najważniejszych decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego z grudnia 2017 r.: zob. notatka prasowa MEMO/17/4767.

-W odniesieniu do ogólnej procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: zob. notatka prasowa MEMO/12/12 (oraz infografika).

-W odniesieniu do unijnej procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

IP/17/5002

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar