Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS PL

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Áthelyezés: a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi a Cseh Köztársaságot, Magyarországot és Lengyelországot

Brüsszel, 2017. december 7.

Az Európai Bizottság a mai napon az Európai Unió Bírósága elé idézte a Cseh Köztársaságot, Magyarországot és Lengyelországot az áthelyezéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeik megszegése miatt.

2017. június 15-én a Bizottság megindította a kötelezettségszegési eljárásokat a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország ellen. A három tagállam által benyújtott válaszokat a Bizottság nem találta kielégítőnek, és úgy határozott, hogy az indokolással ellátott vélemény 2017. július 26-i megküldésével a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába lép.

Annak ellenére, hogy az Európai Unió Bíróságának szeptember 6-i ítélete megerősítette az áthelyezési program érvényességét, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország továbbra is megszegik jogi kötelmüket. A beérkezett válaszokat a Bizottság ismét nem találta kielégítőnek, és a három ország nem jelezte, hogy hozzá fog járulni az áthelyezési határozat végrehajtásához. A Bizottság ezért döntött úgy, hogy a kötelezettségszegési eljárás újabb szakaszába lép, és az Európai Unió Bírósága elé idézi a három országot.

A tanácsi határozatok előírják a tagállamok számára, hogy a gyors és jól szervezett áthelyezési eljárás biztosítása érdekében háromhavonta ajánljanak fel elhelyezési lehetőségeket a menedékkérők számára. Az összes többi tagállam végrehajtott áthelyezéseket és felajánlott elhelyezési lehetőségeket az elmúlt hónapokban, ám Magyarország az áthelyezési program kezdete óta egyáltalán nem tett lépéseket, Lengyelország pedig 2015 decembere óta nem helyezett át egyetlen menedékkérőt sem, és nem is tett erre vállalást. A Cseh Köztársaság 2016 augusztusa óta nem helyezett át egyetlen személyt sem, és több mint egy éve nem tett újabb kötelezettségvállalást sem.

Háttér-információk

Az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust két tanácsi határozat hozta létre 2015 szeptemberében (az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat). E határozatokban a tagállamok vállalást tettek a nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésére.

A Bizottság rendszeresen jelentést tesz a két tanácsi határozat végrehajtásáról az áthelyezésről és áttelepítésről szóló rendszeres jelentéseiben, amelyekben a szükséges meghozandó intézkedésekre is felszólít. 2017 novemberétől az áthelyezési és áttelepítési programról szóló jelentést az európai migrációs stratégia keretében elért eredményekről készített, konszolidált jelentés tartalmazza. Eddig több mint 32 000 személyt helyeztek át, de még mindig vannak Olaszországban és Görögországban olyan kérelmezők, akiket elsőbbségi eljárásban kellene áthelyezni.

További információk

– Sajtóközlemény: Európai migrációs stratégia: az elért eredmények konszolidálása.

Előrehaladási jelentés az európai migrációs stratégiáról.

A Tanács határozata 40 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről ((EU) 2015/1523 tanácsi határozat).

A Tanács határozata 120 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről ((EU) 2015/1601 tanácsi határozat).

– Az uniós jog nyomon követése a belügy területén.

– A 2017. decemberi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntéseinek teljes szövege az alábbi helyen olvasható: MEMO/17/4767.

– Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12 (információs ábra).

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról.

IP/17/5002

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar