Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU PL

Evropská komise - Tisková zpráva

Relokace: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc České republiky, Maďarska a Polska

Brusel 7. prosince 2017

Evropská komise dnes rozhodla, že předá Soudnímu dvoru EU věc České republiky, Maďarska a Polska z důvodu nedodržení jejich právních povinností v souvislosti s relokacemi.

Dne 15. června 2017 zahájila Komise s Českou republikou, Maďarskem a Polskem řízení o nesplnění povinnosti. Odpovědi těchto tří členských států neshledala Komise jako uspokojivé a rozhodla se, že přistoupí k další fázi řízení o nesplnění povinnosti a zašle odůvodněná stanoviska, což učinila dne 26. července 2017.

Navzdory tomu, že Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 6. září potvrdil platnost relokačního mechanismu, Česká republika, Maďarsko a Polsko své právní povinnosti nadále porušují. Doručené odpovědi byly opět shledány jako neuspokojivé a uvedené tři země nenaznačily, že se na provedení rozhodnutí o relokaci budou podílet. Komise tudíž rozhodla, že přistoupí k další fázi řízení o nesplnění povinnosti a předloží věc těchto tří členských států Soudnímu dvoru EU.

Rozhodnutí Rady vyžadují, aby členské státy v zájmu zajištění rychlého a řádného postupu relokace přislíbily každé tři měsíce místa, jež mají pro relokaci k dispozici. Zatímco všechny ostatní členské státy v minulých měsících relokovaly a učinily přísliby, Maďarsko neučinilo od zahájení programu relokace vůbec žádné kroky, Polsko nerelokovalo ani jednu osobu a neučinilo žádný příslib od prosince 2015. Česká republika zastavila relokace v srpnu 2016 a více než rok neučinila žádný nový příslib.

Souvislosti

Dočasný režim nouzové relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady v září 2015 (rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601), v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby, které potřebují mezinárodní ochranu.

Komise o provádění uvedených dvou rozhodnutí Rady pravidelně informuje prostřednictvím svých zpráv o relokaci a přesídlování, v nichž také vyzývá k přijetí potřebných opatření. Od listopadu 2017 je podávání zpráv o relokaci a přesídlování součástí konsolidované zprávy o pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci evropského programu pro migraci. Dosud bylo relokováno více než 32 000 osob, avšak v Řecku a v Itálii jsou stále způsobilí žadatelé, kteří by měli být prioritně relokováni.

Další informace

– tisková zpráva: Evropský program pro migraci: upevnění dosaženého pokroku,

zpráva o pokroku evropského programu pro migraci,

rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka (rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523),

rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka (rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601),

– monitorování práva EU v oblasti vnitřních věcí,

– klíčová rozhodnutí ohledně případů porušení právních předpisů z prosince 2017, úplný dokument viz MEMO/17/4767,

– řízení o nesplnění povinnosti obecně viz MEMO/12/12(infografika),

řízení EU o nesplnění povinnosti.

IP/17/5002

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar