Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Brexit: EU-kommissionen föreslår lagändringar inför flytten av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten från London.

Bryssel den 29 november 2017

I dag lägger EU-kommissionen fram två lagförslag om ändring av de förordningar som ligger till grund för inrättandet av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Detta följer på förra veckans överenskommelse i anslutning till allmänna rådets möte (artikel 50-konstellationen) att flytta EMA och EBA från London till Amsterdam respektive Paris.

Kommissionen agerar snabbt för att skapa klarhet och rättssäkerhet så att de båda myndigheterna ska kunna fortsätta att fungera effektivt och utan avbrott efter flytten i mars 2019. Medlagstiftarna (Europaparlamentet och rådet) förväntas att prioritera behandlingen av dessa lagförslag inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Förslagen är strikt begränsade till att bekräfta de två myndigheternas nya säten i förordningarna.

Bakgrund

Flytten av dessa två myndigheter är en direkt följd av det brittiska beslutet att lämna EU, vilket meddelades till Europeiska rådet den 29 mars 2017. Beslutet att flytta myndigheterna fattades av de 27 medlemsstaternas regeringar och det är inte en del i Brexit-förhandlingarna.

Läs mer:

Beslut om förfarandet för omlokalisering av de EU-myndigheter som i dag ligger i Storbritannien (inklusive kriterier)

IP/17/4974

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf