Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izstop Združenega kraljestva: Evropska komisija predlaga zakonodajne spremembe za preselitev Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa iz Londona

Bruselj, 29. novembra 2017

Evropska komisija je danes predstavila zakonodajna predloga za spremembo ustanovnih uredb Evropske agencije za zdravila (EMA) in Evropskega bančnega organa (EBA).

Predstavila ju je po dogovoru, ki je bil sprejet prejšnji teden ob robu seje Sveta za splošne zadeve (v sestavi za člen 50), da se EMA preseli v Amsterdam, EBA pa v Pariz.

Komisija ukrepa hitro, da se zagotovita pravna varnost in jasnost, da bosta lahko agenciji še naprej nemoteno in brez prekinitve delovali tudi po marcu 2019. V skladu z rednim zakonodajnim postopkom se pričakuje, da bosta sozakonodajalca (Evropski parlament in Svet) zakonodajna predloga obravnavala prednostno. Predloga za spremembo obeh ustanovnih uredb sta omejena izključno na potrditev novih sedežev agencij.

Ozadje

Preselitev teh dveh agencij je neposredna posledica odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije, kot je bila priglašena Evropskemu svetu 29. marca 2017. Odločitev o premestitvi agencij so morale sprejeti vlade 27 držav članic in ni del pogajanj o izstopu Združenega kraljestva.

Več informacij

Odločitev o postopku preselitve agencij EU, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu (vključno z merili)

IP/17/4974

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf