Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Brexit: Európska komisia navrhuje legislatívne zmeny pre presídlenie Európskej agentúry pre lieky a Európskeho orgánu pre bankovníctvo z Londýna

Brusel 29. november 2017

Európska komisia dnes predložila dva legislatívne návrhy na zmenu zakladajúcich nariadení Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Nadväzuje to tak na dohodu dosiahnutú minulý týždeň popri zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (podľa článku 50) o presídlení agentúr z Londýna – EMA do Amsterdamu a EBA do Paríža.

Komisia chce svojim pohotovým konaním poskytnúť právnu istotu a jasnosť, aby sa zabezpečilo plynulé fungovanie obidvoch agentúr po marci 2019 bez prerušenia ich činnosti. Očakáva sa, že spoluzákonodarcovia (Európsky parlament a Rada) budú v rámci riadneho legislatívneho postupu k týmto návrhom pristupovať ako k prioritným. Rozsah týchto návrhov je striktne vymedzený na potvrdenie nových sídiel agentúr v dvoch zakladajúcich nariadeniach.

Súvislosti

Presídlenie týchto dvoch agentúr je priamym dôsledkom rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z Európskej únie, oznámeného na zasadnutí Európskej rady 29. marca 2017. Rozhodnutie o presídlení oboch agentúr bolo v kompetencii vlád 27 členských štátov. Nie je to súčasťou rokovaní o brexite.

Ďalšie informácie

Rozhodnutie o postupe presídlenia agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve (vrátane kritérií)

IP/17/4974

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf