Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Brexit: Europese Commissie stelt wetswijzigingen voor voor de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit uit Londen

Brussel, 29 november 2017

De Europese Commissie heeft vandaag twee wetgevingsvoorstellen gedaan tot wijziging van de oprichtingsverordeningen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA).

Een en ander is het gevolg van het akkoord dat vorige week in de marge van de Raad Algemene Zaken (in artikel 50-samenstelling) is bereikt over de verhuizing van het EMA en de EBA uit Londen naar respectievelijk Amsterdam en Parijs.

De Commissie handelt snel om voor rechtszekerheid en duidelijkheid te zorgen, zodat beide agentschappen vlot en zonder onderbreking kunnen blijven functioneren na maart 2019. Verwacht wordt dat de medewetgevers (het Europees Parlement en de Raad) deze wetgevingsvoorstellen met voorrang behandelen volgens de gewone wetgevingsprocedure. De voorstellen hebben uitsluitend betrekking op het vastleggen van de nieuwe vestigingsplaatsen in beide oprichtingsverordeningen.

Achtergrond

De verhuizing van de twee agentschappen is een rechtstreeks gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Europese Unie terug te trekken, waarvan de Europese Raad op 29 maart 2017 in kennis is gesteld. De zetelkwestie was een zaak van de regeringen van de 27 lidstaten. Zij maakt geen deel uit van de eigenlijke brexitonderhandelingen.

Meer informatie

Besluit over de procedure voor de verhuizing van de momenteel in het VK gevestigde EU-agentschappen (inclusief criteria)

IP/17/4974

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf