Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Brexit: Eiropas Komisija ierosina tiesību aktu grozījumus Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Banku iestādes pārvietošanai no Londonas

Briselē, 2017. gada 29. novembrī

Eiropas Komisija šodien ir nākusi klajā ar diviem tiesību aktu priekšlikumiem, kuri paredzēti, lai grozītu Eiropas Zāļu aģentūras ( EMA) un Eiropas Banku iestādes (EBI) dibināšanas regulas.

Tas izriet no Vispārējo lietu padomē (50. pants) pagājušajā nedēļā panāktās vienošanās pārvietot EMA un EBI attiecīgi uz Amsterdamu un Parīzi.

Komisija rīkojas ātri, lai gādātu par juridisko noteiktību un skaidrību, nodrošinot to, ka abas aģentūras var turpināt netraucēti un bez pārtraukuma darboties arī pēc 2019. gada marta. Paredzams, ka saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru abi likumdevēji (Eiropas Parlaments un Padome) prioritārā kārtā izskatīs šos tiesību aktu priekšlikumus. Šie priekšlikumi stingri aprobežojas vienīgi ar to, lai abās dibināšanas regulās apstiprinātu aģentūru jaunās atrašanās vietas.

Konteksts

Šo abu aģentūru pārvietošana ir tiešas sekas Apvienotās Karalistes lēmumam izstāties no Eiropas Savienības, kas Eiropadomei tika paziņots 2017. gada 29. martā. Lēmums par abu aģentūru pārvietošanu bija jāpieņem 27 dalībvalstu valdībām. Šis lēmums nav Brexit sarunu sastāvdaļa.

Sīkāka informācija

Lēmums par pašlaik Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošanas procedūru (tostarp kritēriji)

IP/17/4974

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf