Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

„Brexit'as“. Europos Komisija siūlo padaryti teisės aktų pakeitimų, susijusių su Europos vaistų agentūros ir Europos bankininkystės institucijos perkėlimu iš Londono

Briuselis, 2017 m. lapkričio 29 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama padaryti Europos vaistų agentūros (EMA) ir Europos bankininkystės institucijos (EBA) steigimo reglamentų pakeitimų.

Pasiūlymai pateikti po praėjusią savaitę Bendrųjų reikalų taryboje (50 str.) pasiekto susitarimo EMA ir EBA iš Londono perkelti atitinkamai į Amsterdamą ir Paryžių.

Siekdama teisinio tikrumo bei aiškumo ir norėdama užtikrinti, kad po 2019 m. kovo mėn. abi agentūros galėtų toliau veikti sklandžiai ir be pertrūkių, Komisija imasi skubių veiksmų. Tikimasi, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą abi teisėkūros institucijos (Europos Parlamentas ir Taryba) šiuos pasiūlymus priims pirmiausia. Šie pasiūlymai yra susiję tik su naujų agentūrų buveinių patvirtinimu abiejuose steigimo reglamentuose.

Pagrindiniai faktai

Tiesioginė šių dviejų agentūrų perkėlimo priežastis – Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos, apie kurį Europos Vadovų Tarybai pranešta 2017 m. kovo 29 d. Sprendimą dėl abiejų agentūrų perkėlimo turėjo priimti 27-ių valstybių narių vyriausybės. Jis nėra derybų dėl Brexit'o dalis.

Daugiau informacijos

Sprendimas dėl šiuo metu Jungtinėje Karalystėje esančių ES agentūrų perkėlimo procedūros (ir kriterijų)

IP/17/4974

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf