Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: Euroopan komissio ehdottaa lainsäädäntömuutoksia Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen siirtämiseksi Lontoosta

Bryssel 29. marraskuuta 2017

Euroopan komissio antoi tänään kaksi säädösehdotusta, joilla muutetaan Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) perustamisasetuksia.

Tämä on jatkoa viime viikolla yleisten asioiden neuvoston (artikla 50) yhteydessä tehdyllesopimukselle, jonka mukaisesti Euroopan lääkevirasto siirretään Amsterdamiin ja Euroopan pankkiviranomainen Pariisiin. Molemmat virastot sijaitsevat tällä hetkellä Lontoossa.

Komissio toimii ripeästi, jotta varmistetaan menettelyn oikeusvarmuus ja selkeys sekä se, että kummankin viraston toiminta jatkuu sujuvasti ja häiriöttä maaliskuun 2019 jälkeen. Molemmat säädökset annetaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja lainsäädäntövallan käyttäjien (Euroopan parlamentti ja neuvosto) odotetaan asettavan näiden säädösehdotusten käsittelyn etusijalle. Näissä ehdotuksissa muutetaan kummankin viraston perustamisasetusta ainoastaan uuden toimipaikan vahvistamiseksi.

Tausta

Näiden kahden EU-viraston uudelleen sijoittaminen on välitön seuraus Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota Euroopan unionista. Se ilmoitti tästä päätöksestään Eurooppa-neuvostolle 29. maaliskuuta 2017. EU:n 27 jäsenvaltion hallitukset tekivät päätöksen kummankin viraston uudelleen sijoittamisesta. Virastojen siirtäminen ei ole osa brexit-neuvotteluja.

Lisätietoja

Päätös menettelystä, jolla siirretään Isossa-Britanniassa sijaitsevat EU-virastot muualle (mukaan lukien kriteerit)

IP/17/4974

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf