Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon teeb õigusaktide muudatusettepanekud Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) Londonist üleviimise kohta

Brüssel, 29. november 2017

Täna esitas Euroopa Komisjon kaks seadusandlikku ettepanekut, et muuta Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asutamismäärusi.

Sellele eelnes möödunud nädalal artikli 50 vormis toimunud üldasjade nõukogu kohtumise kestel saavutatud kokkulepe viia EMA Londonist üle Amsterdami ja EBA Pariisi.

Komisjon on asunud kiiresti tegutsema, et tagada õiguskindlus ja selgus, nii et mõlemad ametid saaksid ka pärast märtsi 2019 oma tegevust sujuvalt ja katkestusteta jätkata. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt peavad kaasseadusandjad (Euroopa Parlament ja nõukogu) menetlema neid seadusandlikke ettepanekuid eelisjärjekorras. Ettepanekute sisu piirdub sellega, et kummaski asutamismääruses kinnitatakse ameti uus asukoht.

Taust

Nende kahe ameti üleviimine tuleneb otseselt Ühendkuningriigi otsusest Euroopa Liidust lahkuda, millest teatati Euroopa Ülemkogule 29. märtsil 2017. Otsuse viia mõlemad ametid mujale pidid tegema 27 liikmesriigi valitsused. See ei kuulu Brexiti läbirääkimiste alla.

Lisateave

Otsus praegu Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite üleviimise menetluse kohta (sh kriteeriumid)

IP/17/4974

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf