Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Brexit: Europa-Kommissionen foreslår lovændringer med henblik på flytningen af Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fra London

Bruxelles, den 29. november 2017

Europa-Kommissionen har i dag fremsat to lovgivningsforslag med henblik på at ændre oprettelsesforordningerne for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Dette sker efter den aftale, der blev indgået i sidste uge på samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) om at flytte EMA og EBA fra London til henholdsvis Amsterdam og Paris.

Kommissionen har handlet hurtigt for at skaffe klarhed og retssikkerhed, så begge agenturer kan fortsætte med at fungere gnidningsløst og uden afbrydelse efter marts 2019. Europa-Parlamentet og Rådet ventes at prioritere behandlingen af disse forslag efter den almindelige lovgivningsprocedure. Forslagene er strengt begrænset til spørgsmålet om at bekræfte det nye hjemsted for agenturerne i de to oprettelsesforordninger.

Baggrund

Flytningen af de to agenturer er en direkte konsekvens af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union, således som det blev meddelt Det Europæiske Råd den 29. marts 2017. Afgørelsen om at flytte agenturerne blev truffet af de 27 medlemsstaters regeringer. Den indgår ikke i Brexit-forhandlingerne.

Yderligere oplysninger

Afgørelse om proceduren for flytning af de EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK (herunder kriterier)

IP/17/4974

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf