Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Brexit: Evropská komise předkládá legislativní změny v souvislosti s přemístěním Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví z Londýna

Brusel 29. listopadu 2017

Evropská komise dnes předložila dva legislativní návrhy na změnu nařízení, jimiž se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

Děje se tak v návaznosti na dohodu z minulého týdne, přijatou na okraji zasedání Rady pro obecné záležitosti (otázky týkající se článku 50), na jejímž základě bude agentura EMA z Londýna přemístěna do Amsterodamu a orgán EBA do Paříže.

Komise jedná rychle v zájmu zajištění právní jistoty a jasnosti, aby obě agentury mohly nadále bez problémů a bez přerušení fungovat i po březnu 2019. Očekává se, že oba legislativní orgány (Evropský parlament a Rada) budou v rámci řádného legislativního postupu k těmto návrhům přistupovat jako k prioritním. Uvedené návrhy se striktně omezují na potvrzení nových sídel dotyčných agentur v jejich dvou zakládajících nařízeních.

Souvislosti

Přemístění těchto dvou agentur je přímým důsledkem rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie, jež bylo oznámeno Evropské radě dne 29. března 2017. Rozhodnutí o jejich přemístění bylo výlučně v kompetenci 27 členských států. Toto téma není součástí jednání o brexitu.

Další informace

Rozhodnutí o postupu pro přemístění agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království (včetně kritérií)

IP/17/4974

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf