Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Брексит: Европейската комисия предлага законодателни изменения за преместването на Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган от Лондон

Брюксел, 29 ноември 2017 r.

Днес Европейската комисия направи две законодателни предложения за изменение на учредителните регламенти за Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и за Европейския банков орган (ЕБО).

Това е резултат от споразумението от миналата седмица за преместването на EMA и ЕБО от Лондон съответно в Париж и Амстердам, което беше договорено успоредно със заседанието на Съвета по общи въпроси в състав „член 50“.

Комисията действа бързо, за да осигури правна сигурност и яснота, като гарантира безпроблемното и непрекъснато функциониране на двете агенции след март 2019 г. В съответствие с обикновената законодателна процедура се очаква съзаконодателите (Европейският парламент и Съветът) да разгледат приоритетно тези законодателни предложения. Те се ограничават стриктно до потвърждаването на новите седалища на агенциите в рамките на двата учредителни регламента.

Контекст

Преместването на тези две агенции е пряко следствие от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, за което то уведоми Европейския съвет на 29 март 2017 г. Решението за преместването им трябваше да бъде взето от правителствата на 27-те държави членки. То не е част от преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

За повече информация

Решение относно процедурата за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство (включващо критериите)

IP/17/4974

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Documents


EBA.pdf
EMA.pdf