Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s sociala dimension: Ordförande Juncker och statsminister Löfven visar vägen framåt efter det socialpolitiska toppmötet

Bryssel den 28 november 2017

Knappt två veckor efter det socialpolitiska toppmötet den 17 november i Göteborg går de två värdarna, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Sveriges statsminister Stefan Löfven, igenom resultaten.

De slutsatser som offentliggörs i dag kommer att tjäna som underlag för uppföljningen av toppmötet, som börjar med Europeiska rådets möte i december. Diskussionerna mellan stats- och regeringscheferna vid toppmötet visade på bred samsyn kring EU:s behov av en stark och konkret social dimension. Framöver blir det avgörande att tackla utmaningarna på arbetsmarknaderna och samtidigt fokusera både den ekonomiska och den social utvecklingen. Toppmötet var en första milstolpe i debatten om EU:s framtid, såsom presenterad i ordförande Junckers färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU, och den första stationen på vägen mot EU-ledarnas möte i Sibiu den 9 maj 2019.

– Det socialpolitiska toppmötet var ett avgörande moment i debatten om EU:s framtid. Det gav ett tydligt budskap om att ett starkare, mer demokratiskt och rättvisare EU måste bygga på rättvisa arbeten, inkluderande tillväxt och lika möjligheter. Genom proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter har alla EU-institutionerna och EU-ledarna gjort det till vårt gemensamma ansvar att stå upp för våra medborgares rättigheter i en värld stadd i snabb förändring. Nu krävs det resultat. Den processen börjar med Europeiska rådets möte i december. Och ni kan vara övertygade om att EU-kommissionen även fortsättningsvis kommer att delta med kraft i detta projekt, särskilt genom de landsspecifika rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Det är dags för ett socialt EU. Vi behöver förbättra människornas arbets- och levnadsvillkor och samtidigt öka vår konkurrenskraft i en global ekonomi, tillägger Sveriges statsminister Stefan Löfven.

På toppmötet betonade deltagarna att de utmaningar på alla plan som EU:s arbetsmarknader står inför är deras gemensamma ansvar. Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen förklarade på toppmötet att den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett uttryck för detta gemensamma åtagande. I pelarens anda enades deltagarna på toppmötet om att behovet av ökande konvergens mellan våra ekonomier och samhällen måste mötas med alla medel, även av arbetsmarknadens parter. Mer bör göras för att ge bättre tillgång till arbetsmarknaden och öka antalet kvinnor och män i sysselsättning, borga för rättvisa anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt stödja övergångar mellan olika arbeten genom att investera i människor. Samtidigt måste man ta hänsyn till de mångskiftande sociala traditionerna i EU.

Närmare bestämt erinrade toppmötet om att man måste sätta människorna främst genom gemensamma ansträngningar på alla plan, och att man måste vidareutveckla unionens sociala dimension med gemensam beslutsamhet och en fastställd ansvarsfördelning. Först och främst bör följande göras:

I december kommer Europeiska rådet att följa upp toppmötet i Göteborg och behandla den sociala dimensionen i diskussionen om EU:s framtid. Som medarrangör för det socialpolitiska toppmötet kommer kommissionen att fortsätta att delta i diskussionerna. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken bör vara det främsta forumet för diskussionerna om hur den sociala dimensionen kan drivas framåt.

Bakgrund

EU:s stats- och regeringschefer träffades i Göteborg på det socialpolitiska toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt den 17 november 2017 tillsammans med EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, företrädare för det civila samhället, studerande och ledande experter, anordnat av Sveriges regering och EU-kommissionen.

Åtta månader efter 60-årsfirandet av Romfördragen gav toppmötet ledare och berörda aktörer ett unikt tillfälle att diskutera frågor som rör människors vardag. Därmed bidrog det till debatten om EU:s framtid, som inleddes vid toppmötet i Bratislava och ramas in av EU-kommissionens vitbok och de fem efterföljande diskussionsunderlagen, särskilt det om Europas sociala dimension, som lades fram tidigare i år.

Toppmötet fokuserade på hur man kan främja inkluderande tillväxt, skapa rättvis sysselsättning och främja lika möjligheter för alla kvinnor och män, utan att därvid förlora ur sikte de gemensamma utmaningarna och rikedomen av erfarenheter runt om i EU. Diskussionerna fördes i en unik, öppen och interaktiv form, vilket ledde till att olika synvinklar kunde ventileras och olika lösningar diskuteras, samtidigt som alla beaktade de gemensamma utmaningarna och särdragen förenade med nationella förhållanden och prioriteringar. Direktströmning tillät människor i hela EU att följa överläggningarna i realtid. På toppmötet proklamerade vidare Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen gemensamt den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta sände ett starkt budskap om enighet och politiskt engagemang.

Läs mer:

Slutsatser om det socialpolitiska toppmötet

Webbsida för toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt

Bidrag till toppmötets tre arbetssessioner om hur rättvisa arbeten och tillväxt ska främjas i framtiden

Kommissionens faktablad om toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt

Webbsida om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

 

 

 

IP/17/4973

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar