Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Socialna razsežnost Evrope: Predsednik Jean-Claude Juncker in predsednik švedske vlade Stefan Löfven predstavljata pot naprej po socialnem vrhu

Bruselj, 28. novembra 2017

Manj kot dva tedna po zaključku socialnega vrha, ki je potekal 17. novembra v Göteborgu, organizatorja, tj. predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik švedske vlade Stefan Löfven, ocenjujeta njegove rezultate.

Danes objavljeno končno poročilo bo postavilo okvir za nadaljnje ukrepanje, ki se bo začelo z decembrskim zasedanjem Evropskega sveta. Razprave med voditelji držav in vlad na vrhu so razkrile jasno skupno izhodišče glede potrebe po močni in trdni socialni razsežnosti Evrope. V prihodnosti bosta bistvenega pomena reševanje izzivov trga dela ter osredotočanje na gospodarski in socialni razvoj. Vrh je bil prvi mejnik v razpravi o prihodnosti Evrope, kakor je določeno v Načrtu za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Unijo predsednika Junckerja, in prva postaja na poti k srečanju voditeljev EU v mestu Sibiu 9. maja 2019.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Socialni vrh je bil prelomni trenutek v razpravi o prihodnosti Evrope. Jasno je sporočil, da mora močnejša, bolj demokratična in pravičnejša Unija temeljiti na pravičnih delovnih mestih, vključujoči rasti in enakih možnostih. Z razglasitvijo evropskega stebra socialnih pravic so vse institucije in voditelji EU prevzeli skupno odgovornost, da se bodo zavzemali za pravice naših državljanov v hitro spreminjajočem se svetu. Zdaj je čas za rezultate. To se začne z decembrskim zasedanjem Evropskega sveta. In lahko ste prepričani, da bo imela Evropska komisija pri teh prizadevanjih še naprej pomembno vlogo, zlasti v okviru priporočil za posamezne države v procesu evropskega semestra.

Predsednik švedske vlade Stefan Löfven je dodal: „Čas je za socialno Evropo. Izboljšati moramo delovne in življenjske razmere ljudi in hkrati povečati našo konkurenčnost v svetovnem gospodarstvu.“

Na vrhu so udeleženci ponovno potrdili skupno odgovornost pri reševanju izzivov, s katerimi se soočajo naši trgi dela na vseh ravneh. Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so na vrhu razglasili evropski steber socialnih pravic, v okviru katerega uresničujejo to skupno zavezo. V duhu stebra so se udeleženci vrha strinjali, da so za spodbujanje konvergence naših gospodarstev in družb potrebna prizadevanja na vseh ravneh, tudi s strani socialnih partnerjev. Potrebni so nadaljnji koraki za izboljšanje dostopa do trgov dela z namenom povečanja števila zaposlenih moških in žensk, zagotovitev pravičnega zaposlovanja in delovnih pogojev ter podporo prehodom med delovnimi mesti z vlaganjem v ljudi ob hkratnem upoštevanju raznolikosti socialnih tradicij v Evropi.

Vrh je opozoril na dejstvo, da morajo biti na prvem mestu ljudje, čemur je treba nameniti skupna prizadevanja na vseh ravneh, zagotoviti pa je treba tudi nadaljnji razvoj socialne razsežnosti Unije na podlagi skupne zaveze in uveljavljenih pristojnosti. Kot prvi korak bi morali slediti naslednji ukrepi:

Evropski svet bo decembra razpravljal o ukrepih po vrhu v Göteborgu in v razpravi o prihodnosti Evrope obravnaval socialno razsežnost. Evropska komisija, ki je soorganizirala socialni vrh, bo še naprej sodelovala v teh razpravah. Evropski semester za usklajevanje politik bi moral biti glavni okvir za nadaljnje razprave o socialni razsežnosti.

Ozadje

Evropski voditelji držav ali vlad so se sestali 17. novembra 2017 v Göteborgu z institucijami EU, socialnimi partnerji, civilno družbo, študenti in vodilnimi strokovnjaki na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast, ki sta ga organizirali švedska vlada in Evropska komisija.

Vrh je osem mesecev po praznovanju 60. obletnice Rimskih pogodb voditeljem in zainteresiranim stranem ponudil izjemno priložnost za razpravo o vprašanjih, ki vplivajo na vsakdanje življenje državljanov. Tako je prispeval k razpravi o prihodnosti EU, ki se je začela na vrhu v Bratislavi in je dobila obliko z belo knjigo Evropske komisije in petimi nadaljnjimi dokumenti z razmislekom, zlasti tistim o socialni razsežnosti Evrope, ki je bil predstavljen na začetku tega leta.

Vrh je bil posvečen razpravi o tem, kako spodbujati vključujočo rast, ustvarjati pravična delovna mesta in spodbujati enake možnosti za vse moške in ženske, pri tem pa upoštevati skupne izzive in bogate izkušnje v Evropi. Edinstvena, odprta in interaktivna oblika razprav je omogočila poglede z različnih zornih kotov in izražanje mnenj o različnih rešitvah, vse to ob upoštevanju skupnih izzivov ter posebnosti nacionalnih razmer in prednostnih nalog. Prenosi v živo so državljanom po vsej Evropi omogočili spremljanje razprav v realnem času. Na vrhu so Evropski parlament, Svet in Komisija tudi skupaj razglasili evropski steber socialnih pravic. To je bilo jasno sporočilo enotnosti in politične zavezanosti.

Več informacij

Končno poročilo o socialnem vrhu

Spletišče socialnega vrha za pravična delovna mesta in rast

Izhodišča za tri delovne seje z vrha o načinih za spodbujanje pravičnih delovnih mest in rasti v prihodnosti

Informativni pregledi Komisije o socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast

Spletišče evropskega stebra socialnih pravic

 

 

 

IP/17/4973

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar