Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Dimensiunea socială a Europei: Președintele Juncker și prim-ministrul Löfven prezintă calea de urmat după Summitul social

Bruxelles, 28 noiembrie 2017

La mai puțin de două săptămâni de la Summitul social, care a avut loc la 17 noiembrie în Göteborg, cele două gazde ale Summitului, președintele Comisiei Europene, dl Juncker, și prim-ministrul Suediei, dl Löfven, fac bilanțul rezultatelor obținute.

Raportul final publicat astăzi va servi la definirea acțiunilor ulterioare Summitului, dintre care cea dintâi va fi reuniunea Consiliului European din decembrie. Discuțiile dintre șefii de stat sau de guvern din cadrul Summitului au arătat că există o bază comună în ceea ce privește necesitatea unei dimensiuni sociale ferme și tangibile pentru Europa. În perioada care va urma, abordarea provocărilor cu care se confruntă piețele forței de muncă, precum și dezvoltarea economică și socială vor avea un rol crucial. Summitul reprezintă o primă etapă importantă în dezbaterea privind viitorul Europei, astfel cum se menționează în Foaia de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică a președintelui Juncker, precum și un prim popas în călătoria a cărei destinație va fi reuniunea liderilor UE care va avea loc la 9 mai 2019 la Sibiu.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în legătură cu acest subiect: „ Summitul social constituie un moment marcant în dezbaterea privind viitorul Europei. S-a reiterat mesajul că o Uniune mai puternică, mai democratică și mai echitabilă trebuie să se întemeieze pe locuri de muncă echitabile, pe o creștere favorabilă incluziunii și pe egalitatea de șanse. Prin proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale, toate instituțiile UE și liderii politici au recunoscut că apărarea drepturilor cetățenilor noștri într-o lume aflată în schimbare rapidă reprezintă o responsabilitate comună. Acum este momentul să trecem la acțiune. Cea dintâi acțiune va fi reuniunea Consiliului European din decembrie. Vă asigurăm că rolul Comisiei Europene va continua să fie puternic, îndeosebi prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări în cadrul semestrului european.

Prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, a adăugat: „A venit momentul unei Europe sociale. Trebuie să îmbunătățim condițiile de viață și de muncă ale cetățenilor și, în același timp, să ne sporim competitivitatea într-o economie globală.

În cadrul Summitului, participanții au reafirmat responsabilitatea comună de a aborda provocările cu care se confruntă piețele muncii la toate nivelurile. Cu ocazia Summitului, Pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană ca o concretizare a acestui angajament comun. În spiritul pilonului, participanții la Summit au convenit că nevoia de a promova convergența economiilor și a societăților noastre ar trebui abordată prin intensificarea eforturilor la toate nivelurile, inclusiv la nivelul partenerilor sociali. Ar trebui luate măsuri suplimentare menite să îmbunătățească accesul la piața muncii, să sporească numărul de bărbați și femei care au un loc de muncă, să asigure condiții echitabile de ocupare a forței de muncă și de lucru și să faciliteze tranzițiile de la un loc de muncă la altul, investindu-se în oameni și ținându-se cont, totodată, de diversitatea tradițiilor sociale din întreaga Europă.

Mai precis, Summitul a reamintit necesitatea de a pune oamenii pe primul plan prin eforturi comune la toate nivelurile și de a dezvolta în continuare dimensiunea socială a Uniunii, pe baza unui angajament comun și a unor competențe stabilite. Ca un prim pas în această direcție, ar trebui să se ia următoarele măsuri:

În decembrie, Consiliul European va continua lucrările pe baza Summitului de la Göteborg, prin abordarea dimensiunii sociale în cadrul dezbaterilor privind viitorul Europei. Împreună cu Guvernul suedez, Comisia Europeană va continua să participe la aceste dezbateri în calitate de gazdă a Summitului social. Semestrul european pentru coordonarea politicilor ar trebui să fie principalul cadru pentru continuarea dezbaterilor privind dimensiunea socială.

Context

Șefii de stat sau de guvern s-au reunit la Göteborg la 17 noiembrie 2017 cu instituțiile UE, cu partenerii sociali, cu societatea civilă, cu studenți și experți de renume în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, organizat de Guvernul suedez și Comisia Europeană.

La opt luni de la cea de a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, Summitul a reprezentat o oportunitate extraordinară pentru liderii politici și părțile interesate de a dezbate subiecte importante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Astfel, Summitul a contribuit la dezbaterea privind viitorul UE, care a fost lansată cu ocazia Summitului de la Bratislava și definită în Cartea albă a Comisiei Europene și în cele cinci documente de reflecție care i-au urmat, mai ales în documentul privind dimensiunea socială a Europei, prezentat în cursul acestui an.

Summitul s-a axat pe modalitățile de stimulare a creșterii favorabile incluziunii, pe crearea de locuri de muncă echitabile și pe încurajarea egalității de șanse între femei și bărbați, recunoscând, în același timp, provocările comune și diversitatea experiențelor din întreaga Europă. Dezbaterile s-au desfășurat într-un format unic, deschis și interactiv, ceea ce a dus la abordarea unor perspective diferite și la dezbaterea unor soluții diferite, ținându-se seama de provocările comune și de particularitățile și prioritățile contextelor naționale. Datorită transmisiilor live, cetățenii din întreaga Europă au putut urmări dezbaterile în timp real. Summitul a fost și scena semnării proclamației comune privind Pilonul european al drepturilor sociale de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană. Semnarea proclamației a transmis un mesaj puternic de unitate și de angajament politic.

Pentru mai multe informații

Raportul final privind Summitul social

Site-ul internet al Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile

Date privind cele trei reuniuni de lucru din cadrul Summitului referitoare la modalitățile de promovare a locurilor de muncă și a creșterii economice echitabile în viitor

Fișă informativă a Comisiei privind Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile

Site web privind Pilonul european al drepturilor sociale

 

 

 

IP/17/4973

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar