Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas sociālā dimensija: priekšsēdētājs Junkers un premjerministrs Levēns iezīmē tālāko virzību pēc sociālā samita

Briselē, 2017. gada 28. novembrī

Nepilnas divas nedēļas pēc sociālā samita, kas notika 17. novembrī Gēteborgā, abi samita rīkotāji — Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Junkers un Zviedrijas premjerministrs Levēns — ir snieguši pārskatu par tā rezultātiem.

Šodien publicētais noslēguma ziņojums kalpos par satvaru turpmākajiem pasākumiem pēc samita, un tie aizsāksies ar Eiropadomes decembra sanāksmi. Diskusijas starp valstu vai to valdību vadītājiem ir apliecinājušas, ka ir izteikts vienots viedoklis par nepieciešamību pēc spēcīgas un reālas sociālās dimensijas Eiropā. Svarīgi būs iet uz priekšu, risināt darba tirgu problēmas, kā arī lielāko uzmanību veltīt kā ekonomiskām, tā sociālām norisēm. Samits bija pirmais svarīgais notikums diskusijās par Eiropas nākotni, kuras norisinās saskaņā ar priekšsēdētāja Junkera Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Savienības ceļvedi, un pirmais atskaites punkts ceļā uz ES līderu sanāksmi 2019. gada 9. maijā Sibiu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers norāda: “Sociālais samits bija nozīmīgs brīdis diskusijās par Eiropas nākotni. Es paudu skaidru vēsti, ka ar taisnīgām darbvietām, integrējošu izaugsmi un vienlīdzīgām iespējām jāceļ stiprāka, demokrātiskāka un taisnīgāka Savienība. Pasludinot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, visas ES iestādes un līderi uzņēmušies kopīgu atbildību iestāties par mūsu pilsoņu tiesībām strauji mainīgā pasaulē. Pienācis ķerties pie darba. Tas sāksies decembra Eiropadomē. Un varat būt pārliecināti, ka Eiropas Komisijas loma šajos centienos arī turpmāk būs nozīmīga, konkrēti mūsu devums izpaudīsies konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos Eiropas pusgada procesā.

Zviedrijas premjerministrs Stēfans Levēns piebilst: “Pienācis sociālās Eiropas laiks. Mums ir jāuzlabo cilvēku darba un dzīves apstākļi un vienlaikus jāpalielina konkurētspēja globālajā ekonomikā.”

Samita dalībnieki atkārtoti apstiprināja savu kopīgo atbildību par problēmu risināšanu visos mūsu darba tirgu līmeņos. Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija samitā pasludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru, atzīdamas to par šīs kopīgās apņemšanās iemiesojumu. Šā pīlāra principu garā samita dalībnieki vienojās, ka nepieciešamība veicināt mūsu ekonomiku un sabiedrību konverģenci būtu apmierināma, pieliekot pūliņus visos līmeņos un aptverot arī sociālo partneru līdzdalību tajos. Būtu jāveic papildu pasākumi, lai, ieguldot cilvēkos, uzlabotu piekļuvi darba tirgiem un tādējādi palielinātu nodarbināto vīriešu un sieviešu skaitu, nodrošinātu taisnīgus nodarbinātības un darba apstākļus un palīdzētu pāriet no vienas darbvietas uz citu, vienlaikus ņemot vērā sociālo tradīciju dažādību Eiropā.

Konkrētāk, samits atgādināja nepieciešamību izvirzīt pirmajā vietā cilvēku un tālāk attīstīt Savienības sociālo dimensiju, pamatojoties uz kopīgu apņemšanos un iedibinātām kompetencēm. Vispirms būtu jāvirza:

Decembrī Eiropadome pievērsīsies turpmākajiem pasākumiem pēc Gēteborgas samita, aplūkojot sociālo dimensiju diskusijā par Eiropas nākotni. Eiropas Komisija, būdama viena no samita rīkotājām, turpinās piedalīties šajās diskusijās. Eiropas politikas koordinēšanas pusgadam vajadzētu būt galvenajam satvaram, kurā virzīt diskusijas par sociālo dimensiju.

Vispārīga informācija

2017. gada 17. novembrī Gēteborgā Zviedrijas valdības un Eiropas Komisijas organizētajā sociālajā samitā par taisnīgu darbvietu izveidi un izaugsmi Eiropas valstu vai to valdību vadītāji tikās ar ES iestāžu pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību, studentiem un vadošajiem ekspertiem.

Astoņus mēnešus pēc Romas līgumu 60. gadskārtas svinībām līderiem un ieinteresētajām personām samitā bija ārkārtēja iespēja apspriest jautājumus, kas skar pilsoņu ikdienas dzīvi. Tādējādi tas bija devums debatēs par ES nākotni, kuras tika sāktas Bratislavas samitā un ievirzītas Eiropas Komisijas baltajā grāmatā un piecos nākamajos pārdomu dokumentos, jo īpaši šogad iesniegtajā dokumentā par Eiropas sociālo dimensiju.

Samitā lielāka uzmanība tika veltīta tam, kā veicināt integrējošu izaugsmi, radīt taisnīgas darbvietas un veicināt vienlīdzīgas iespējas visiem vīriešiem un sievietēm, vienlaikus atzīstot kopējās problēmas un bagātīgo pieredzi visā Eiropā. Diskusijas notika unikālā, atvērtā un interaktīvā formātā, un tajās tika uzklausītas dažādas perspektīvas un dažādi risinājumi, kuros visos tika ņemtas vērā kopīgās problēmas, valstu konteksta savdabība un prioritātes. Tiešraides straumēšana ļāva pilsoņiem visā Eiropā reāllaikā sekot līdzi diskusijām. Samitā Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija kopīgi pasludināja Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tas bija spēcīgs signāls par vienotību un politisko apņēmību.

Plašāka informācija

Sociālā samita noslēguma ziņojums

Sociālā samita par taisnīgām darbvietām un izaugsmi tīmekļa vietne

Plānotā programma trim samita darba sesijām par to, kā nākotnē veicināt taisnīgas darbvietas un izaugsmi

Komisijas faktu lapas Sociālajam samitam par taisnīgām darbvietām un izaugsmi

Eiropas sociālo tiesību pīlāra tīmekļa vietne

 

 

 

IP/17/4973

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar