Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan sosiaalinen ulottuvuus: Puheenjohtaja Juncker ja pääministeri Löfven esittelevät sosiaalialan huippukokouksen jatkotoimia

Bryssel 28. marraskuuta 2017

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous järjestettiin Göteborgissa 17. marraskuuta. Nyt kokouksen järjestäjien edustajat eli Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kartoittavat sen tuloksia.

Tänään julkaistussa huippukokouksen loppuraportissa luodaan puitteet jatkotoimille, jotka käynnistetään joulukuussa pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Huippukokoukseen osallistuneet valtion- ja hallitusten päämiehet löysivät keskusteluissaan paljon yhteisiä syitä luoda Eurooppaan vahva ja konkreettinen sosiaalinen ulottuvuus. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on puuttua työmarkkinoiden haasteisiin ja turvata sekä taloudellinen että sosiaalinen kehitys Euroopassa. Sosiaalialan huippukokous oli ensimmäinen merkkipaalu Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa, joka käynnistettiin puheenjohtaja Junckerin lanseeraamalla Etenemissuunnitelmalla kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia. Huippukokous myös aloitti EU:n tulevaa suuntaa luotaavien tapaamisten sarjan, joka huipentuu EU-johtajien tapaamiseen Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta 2019.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi seuraavaa: ”Sosiaalialan huippukokous oli merkkipaalu keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta. Se antoi selvän viestin siitä, että vahvemman, demokraattisemman ja oikeudenmukaisemman unionin on perustuttava oikeudenmukaisille työmarkkinoille, osallistavalle kasvulle ja yhtäläisille mahdollisuuksille. Allekirjoittaessaan julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista kaikki EU:n toimielimet ja johtajat sitoutuivat puolustamaan yhdessä Euroopan kansalaisten oikeuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Tämä tapahtuu joulukuussa kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa. Voitte olla varmoja siitä, että Euroopan komissio osallistuu jatkossakin aktiivisesti tähän hankkeeseen erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettavilla maakohtaisilla suosituksilla.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven puolestaan totesi seuraavaa: ”On aika luoda sosiaalinen Eurooppa. Meidän on kohennettava ihmisten työ- ja elinoloja ja samalla parannettava kilpailukykyämme maailmantaloudessa.”

Huippukokouksen osapuolet vahvistivat olevansa yhteisesti vastuussa eurooppalaisiin työmarkkinoihin kaikilla tasoilla kohdistuvien haasteiden ratkaisemisesta. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat huippukokouksessa julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, joka ilmentää osapuolten yhteistä sitoutumista. Huippukokouksen osanottajat olivat sosiaalisten oikeuksien pilarin hengessä yhtä mieltä tarpeesta edistää eurooppalaisten talouksien ja yhteiskuntien lähentymistä toimilla, joita toteutetaan kaikilla tasoilla, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet. Tarvitaan myös enemmän toimia, joilla parannetaan pääsyä työmarkkinoille ja lisätään siten sekä miesten että naisten työllisyysastetta, varmistetaan oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot ja tuetaan siirtymistä työpaikasta toiseen investoimalla ihmisiin, ottaen samalla huomioon sosiaalisten perinteiden moninaisuus eri puolilla Eurooppaa.

Huippukokouksessa muistutettiin osanottajia erityisesti siitä, että kansalaiset on asetettava etusijalle. Tätä varten on toteutettava yhteisiä toimia kaikilla tasoilla ja kehitettävä edelleen unionin sosiaalista ulottuvuutta, joka perustuu yhteiseen sitoutumiseen ja vakiintuneisiin toimivaltuuksiin. Seuraavaksi olisi toteutettava alla mainitut ensisijaiset toimet:

Joulukuussa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston on tarkoitus pohtia Göteborgin huippukokouksen jatkotoimia ja käsitellä sosiaalista ulottuvuutta osana Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Sosiaalialan huippukokouksen toisena järjestäjänä Euroopan komissio osallistuu jatkossakin näihin keskusteluihin. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on ensisijainen mekanismi, jonka puitteissa sosiaalisesta ulottuvuudesta käytävää keskustelua on vietävä eteenpäin.

Taustaa

Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuivat 17. marraskuuta 2017 Göteborgissa EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja opiskelijoiden edustajien ja johtavien asiantuntijoiden kanssa oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevään sosiaalialan huippukokoukseen. Kokouksen järjestivät Ruotsin hallitus ja Euroopan komissio.

Huippukokous järjestettiin kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun Rooman sopimusten tekemisestä oli kulunut 60 vuotta. Kokous tarjosi johtajille ja sidosryhmille ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella asioista, jotka vaikuttavat kaikkien kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Huippukokous antoi näin oman panoksensa Bratislavan huippukokouksessa käynnistettyyn keskusteluun EU:n tulevaisuudesta. Keskustelua ovat muokanneet myös Euroopan komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta ja komission aiemmin tänä vuonna julkaisemat viisi pohdinta-asiakirjaa, joista yksi käsittelee nimenomaan Euroopan sosiaalista ulottuvuutta.

Huippukokouksessa käsiteltiin ennen kaikkea keinoja, joiden avulla voitaisiin edistää osallistavaa kasvua, luoda oikeudenmukaisia työpaikkoja ja tukea yhtäläisiä mahdollisuuksia miehille ja naisille. Samalla otettiin huomioon yhteiset haasteet ja eri puolilta Eurooppaa saadut runsaat kokemukset. Keskusteluja käytiin ainutlaatuisen avoimella ja vuorovaikutteisella tavalla. Näin voitiin kuulla erilaisia näkökantoja ja pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ottaen samalla huomioon yhteiset haasteet ja kansalliset erityispiirteet ja painopisteet. Kansalaiset eri puolilla Eurooppaa pystyivät seuraamaan keskusteluja reaaliajassa suorien verkkolähetysten avulla. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio antoivat huippukokouksessa myös yhteisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Tämä oli voimakas viesti yhtenäisyydestä ja poliittisesta sitoutumisesta.

Lisätietoja

Sosiaalialan huippukokouksen loppukertomus

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua koskevien huippukokouksen kolmen työkokouksen taustamateriaali

Sosiaalialan huippukokous: Oikeudenmukaiset työpaikat ja kasvu – Tietosivut

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

 

 

 

IP/17/4973

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar