Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης: Ο Πρόεδρος Γιούνκερ και ο Πρωθυπουργός Löfven παρουσιάζουν τη μελλοντική πορεία μετά την κοινωνική σύνοδο κορυφής

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017

Πριν καν συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από την κοινωνική σύνοδο κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ, οι δύο διοργανωτές της, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ και ο Σουηδός πρωθυπουργός κ. Löfven, προβαίνουν σε απολογισμό των αποτελεσμάτων της.

Η τελική έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα θα χρησιμεύσει ως πλαίσιο για τη συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο κορυφής, η οποία ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σύνοδο μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κατέδειξαν μεγάλη σύμπτωση απόψεων όσον αφορά την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη μια ισχυρή και απτή κοινωνική διάσταση. Στη μελλοντική πορεία, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας, και να εστιαστεί το ενδιαφέρον τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη. Η σύνοδος κορυφής υπήρξε ένα πρώτο ορόσημο στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, όπως ορίζεται στον Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση του Προέδρου Γιούνκερ, καθώς και ο πρώτος σταθμός στην πορεία προς τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στο Sibiu στις 9 Μαΐου 2019.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Η κοινωνική σύνοδος κορυφής ήταν μια ιστορική στιγμή στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι προϋποθέσεις για να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη και περισσότερο δημοκρατική και δίκαιη Ένωση είναι η δίκαιη απασχόληση, η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η ισότητα των ευκαιριών. Με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όλα τα θεσμικά όργανα και οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αναλάβει από κοινού την ευθύνη να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών μας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς. Τώρα είναι η στιγμή της υλοποίησης. Η προσπάθεια αυτή ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Και να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, κυρίως με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.»

Ο Stefan Löfven,πρωθυπουργός της Σουηδίας, πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα για μια κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων και να αυξήσουμε ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά μας σε μια παγκόσμια οικονομία.»

Στη σύνοδο κορυφής, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν εκ νέου την ανάληψη κοινής ευθύνης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγορές εργασίας μας σε όλα τα επίπεδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προέβησαν στη διάρκεια της συνόδου στη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως ενσάρκωση της κοινής αυτής δέσμευσης. Σύμφωνα με το πνεύμα του πυλώνα, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο συμφώνησαν ότι η ανάγκη σύγκλισης των οικονομιών και των κοινωνιών μας πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και από τους κοινωνικούς εταίρους. Θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγοράς εργασίας και να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που έχουν απασχόληση, να διασφαλιστούν δίκαιη απασχόληση και δίκαιες συνθήκες εργασίας και να διευκολυνθεί η μετάβαση μεταξύ θέσεων εργασίας με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, αφού ληφθεί παράλληλα υπόψη η ποικιλομορφία των κοινωνικών παραδόσεων στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, η σύνοδος υπενθύμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες μέσω κοινών προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα, και να αναπτυχθεί περαιτέρω η κοινωνική διάσταση της Ένωσης η οποία θα βασίζεται σε κοινή δέσμευση και σε καθιερωμένες αρμοδιότητες. Ως πρώτο βήμα από δω και στο εξής, θα πρέπει να προωθηθούν τα ακόλουθα:

Τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μελετήσει τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, και θα αναδείξει την κοινωνική διάσταση στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ. Ως συνδιοργανώτρια της κοινωνικής συνόδου κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παίζει τον ρόλο που της αναλογεί στις εν λόγω συζητήσεις. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των πολιτικών θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο πλαίσιο για την προώθηση των συζητήσεων σχετικά με την κοινωνική διάσταση.

Ιστορικό

Στις 17 Νοεμβρίου 2017, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντήθηκαν στο Γκέτεμποργκ με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, φοιτητές και επιφανείς εμπειρογνώμονες στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, την οποία διοργάνωσαν η σουηδική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οκτώ μήνες μετά τον εορτασμό της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης, η σύνοδος κορυφής ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητηθούν από τους ηγέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Η σύνοδος κορυφής συνέβαλε λοιπόν στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ, η οποία δρομολογήθηκε στη σύνοδο κορυφής της Μπρατισλάβας και διατυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα πέντε έγγραφα προβληματισμού που ακολούθησαν, ιδίως εκείνο που αναφέρεται στην κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του έτους.

Η σύνοδος κορυφής επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τονωθεί η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να δημιουργηθούν δίκαιες θέσεις εργασίας και να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις κοινές προκλήσεις και τον πλούτο εμπειριών της Ευρώπης. Η μορφή των συζητήσεων ήταν ιδιαιτέρως ανοικτή και διαδραστική, πράγμα που επέτρεψε να διατυπωθούν διαφορετικές απόψεις και να συζητηθούν διαφορετικές λύσεις, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των κοινών προκλήσεων, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων του πλαισίου και των προτεραιοτήτων κάθε χώρας. Οι ζωντανές μεταδόσεις επέτρεψαν στους πολίτες ολόκληρης της Ευρώπης να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο. Στη σύνοδο οι συμμετέχοντες έγιναν επίσης μάρτυρες της κοινής διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονός αυτό έστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας και πολιτικής δέσμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τελική έκθεση σχετικά με την κοινωνική σύνοδο κορυφής

Δικτυακός τόπος για την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη

Συμβολή στις τρεις συνεδριάσεις εργασίας της συνόδου κορυφής σχετικά με τον τρόπο προώθησης της δίκαιης απασχόλησης και της ανάπτυξης στο μέλλον

Ενημερωτικό δελτίο για την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη

Δικτυακός τόπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

 

 

 

IP/17/4973

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar