Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ytterligare ett rekordår för Erasmus+

Bryssel den 30 november 2017

I dag, när firandet av Erasmus 30 år når sitt slut, offentliggör EU-kommissionen resultaten för Erasmus+ under 2016.

Erasmus+-rapporten för 2016 bekräftar hur betydelsefullt programmet är när det gäller att skapa ett mer motståndskraftigt Europa som är enat genom gemensamma europeiska värderingar.

Budgeten för Erasmus+ 2016 var 7,5 % större jämfört med året innan. EU gjorde en rekordinvestering på 2,27 miljarder euro för att ge 725 000 européer ett stipendium för att studera, praktisera, undervisa, arbeta eller volontärarbeta utomlands. I och med detta har sammanlagt mer än 2 miljoner personer deltagit i Erasmus+ sedan programmet inleddes 2014. Under 2016 investerade programmet också i 21 000 projekt, som omfattade 79 000 utbildnings- och ungdomsorganisationer, vilket är 15 % mer jämfört med 2015.

– Erasmus+ har nu kommit halvvägs på sin sjuåriga resa och jag är stolt över hur väl programmet fungerar som en drivkraft för enighet i Europa, säger EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics. Det bidrar till att stärka både enskilda individers och våra samhällens motståndskraft. Personer som deltar i ett Erasmus+-utbyte utvecklar nya färdigheter och får en förstärkt europeisk identitet, som kompletterar och berikar den nationella och regionala identiteten. Det är därför som vi uppmuntrade de europeiska stats- och regeringscheferna på toppmötet i Göteborg den 17 november att arbeta för ett europeiskt utbildningsområde och rörlighet för alla senast 2025, vilket kommer att fördubbla antalet Erasmus+-deltagare. Man kommer även att nå ut till personer som kommer från missgynnade förhållanden på det sättet.

Resultaten visar att Erasmus+ är på god väg att nå sitt mål att stödja 3,7 % av alla unga i EU under perioden 2014–2020. Resultaten visar även att programmet har potential att bidra till ett öppet Europa, där rörlighet i utbildningssyfte är normen, vilket fastställs i kommissionens meddelande om att stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur, som stats- och regeringscheferna i EU diskuterade under sin arbetslunch i Göteborg den 17 november.

Under läsåret 2015/2016 gjorde Erasmus+ det möjligt för högskolor och universitet att sända ut och ta emot 330 000 studenter och anställda, inbegripet 26 000 till och från partnerländer. Frankrike, Tyskland och Spanien var de tre länder som sände ut flest Erasmus+-deltagare, medan Spanien, Tyskland och Storbritannien var de tre länder som tog emot flest deltagare.

Rapporten som offentliggörs i dag visar även hur Erasmus+ bidrog till att hantera mer omfattande sociala utmaningar 2016. Detta inbegriper åtgärder för att främja social integration och säkerställa att unga personer utvecklar sociala, samhälleliga och interkulturella färdigheter och lär sig att tänka kritiskt.

  • Under 2016 anslogs 200 miljoner euro från Erasmus+-programmet till att stödja 1 200 samarbetsprojekt med inriktning på att främja tolerans, icke-diskriminering och social integration.
  • Ungdomssektorn med projekt som är inriktade på flyktingar, asylsökande och migranter var särskilt aktiv på detta område.
  • En särskild ansökningsomgång (13 miljoner euro) lanserades för att utveckla politik och strategier för att förebygga våldsinriktad radikalisering och främja integration av elever från missgynnade förhållanden, inbegripet personer med invandrarbakgrund. Sammanlagt 35 projekt, som omfattade 245 organisationer, finansierades inom ramen för denna ansökningsomgång. 

Erasmus 30-årsjubileum – en framgångsrik kampanj

Offentliggörandet av rapporten sammanfaller med slutet på kampanjen för att fira 30 år av Erasmusprogrammet och presentationen av Erasmusgenerationens förklaring om framtiden för Erasmus+. Under 2017 har mer än 750 000 personer deltagit i mer än 1 900 evenemang i 44 länder för att fira Erasmusprogrammet samt diskutera betydelsen av och framtiden för Erasmus+. 65 000 artiklar om programmet har publicerats och delats över två miljoner gånger på sociala medier och nått över 90 miljoner personer. Den nya Erasmus+-mobilappen, som lanserades i juni 2017, har redan laddats ner mer än 22 000 gånger.

På toppmötet i Göteborg uppmanade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker stats- och regeringscheferna i EU att fördubbla antalet unga människor i EU som deltar i Erasmus+ (från 3,7 % till 7,5 %) till 2025, vilket kommer att kräva en budget på 29,4 miljarder euro under perioden 2021–2027. Under sitt möte kom EU-ledarna överens om att öka rörligheten och studentutbytena, bland annat genom ett avsevärt förstärkt, inkluderande och utvidgat Erasmus+-program för alla kategorier av studenter.

Kommissionen har även uppmanat Erasmusgenerationen att delta i debatten och skapat en träffpunkt för Erasmusgenerationen på nätet. Deras diskussion har utmynnat i 30 rekommendationer om hur man kan göra Erasmus+ till ”ett större program” med ”en större inverkan på Europas framtid”. Erasmusgenerationens förklaring presenteras och diskuteras offentligt i dag under det avslutande evenemanget för Erasmus 30-årsjubileum. 

Bakgrund

Erasmus+ och dess föregångare hör till Europeiska unionens mest framgångsrika program. Under tre årtionden har framför allt unga människor fått möjlighet att få nya erfarenheter och vidga sina vyer genom att tillbringa tid utomlands. Det började som ett blygsamt system för rörlighet för studenter inom högre utbildning 1987, med endast 3 200 deltagande studenter det första året, och har under de senaste 30 åren utvecklats till ett flaggskeppsprogram som nästan 300 000 studenter inom högre utbildning årligen kan dra nytta av.

Det nuvarande Erasmus+-programmet, som löper från 2014 till 2020, har en budget på 14,7 miljarder euro och kommer att göra det möjligt för 3,7 % av de unga i EU (dvs. runt 3,3 miljoner personer) att studera, praktisera, få arbetslivserfarenhet och volontärarbeta utomlands. Programmets geografiska räckvidd har ökat från elva länder 1987 till 33 länder för närvarande (alla 28 medlemsländer samt Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Norge, Island och Liechtenstein). Dessutom är programmet öppet för partnerländer från hela världen. 

Läs mer

Informationsmeddelande

Erasmus+ årlig rapport för 2016

Faktablad om Erasmus+

Landsspecifika faktablad

Faktablad om Erasmus 30-årsjubileum

Faktablad om ett europeiskt utbildningsområde

 

IP/17/4964

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar