Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Erasmus+: un alt an-record

Bruxelles, 30 noiembrie 2017

Astăzi, cu ocazia încheierii festivităților celei de-a 30-a aniversări a programului Erasmus, Comisia Europeană prezintă realizările programului Erasmus+ în 2016.

Raportul 2016 privind programul Erasmus+ confirmă rolul esențial al programului în construirea unei Europe mai reziliente, unită în jurul unor valori europene comune.

Cu o creștere cu 7,5 % a bugetului programului Erasmus+ în comparație cu anul precedent, UE a investit o sumă record de 2,27 miliarde EUR pentru a sprijini 725 000 de europeni cu granturi de mobilitate pentru studii, formare, predare, muncă sau voluntariat în străinătate. Aceasta înseamnă în total mai mult de 2 milioane de la începutul programului actual, în 2014 până în prezent. În 2016, programul a investit în 21 000 de proiecte care implică 79 000 de organizații de educație, formare și tineret - un plus de 15 % comparativ cu anul 2015.

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Erasmus+ a ajuns acum la jumătatea drumului său de 7 ani. Sunt mândru să văd felul în care programul a acționat ca un vector al unității în Europa, contribuind la consolidarea rezilienței oamenilor și a societății noastre.Mobilitatea Erasmus+ dezvoltă capacitățile și competențele și consolidează o identitate europeană, care integrează și îmbogățește identitățile naționale și regionale și le îmbogățește. De aceea am încurajat liderii UE care s-au reunit la Göteborg la 17 noiembrie să depună eforturi în direcția creării Spațiului european al învățământului și pentru a face ca mobilitatea să devină o realitate până în 2025, cu dublarea numărului de bursieri Erasmus+ și includerea a tot mai multe persoane din medii defavorizate”.

Rezultatele demonstrează că Erasmus+ este pe cale să își îndeplinească obiectivul de a veni în sprijinul a 3,7 % dintre tinerii din UE între 2014 și 2020. Acestea indică, de asemenea, faptul că programul are potențialul de a contribui la o Europă deschisă, în care mobilitatea în scop educațional este norma, astfel cum este definit de Comisie în comunicarea sa intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”, discutată de către liderii europeni întruniți la 17 noiembrie în cadrul dejunului de lucru de la Göteborg, Suedia.

În anul universitar 2015/2016, programul Erasmus+ a permis instituțiilor de învățământ superior să trimită și să primească 330 000 de studenți și personal didactic, din care 26 000 către și din țările partenere. Franța, Germania și Spania au fost principalele trei țări de origine ale participanților la program, în timp ce Spania, Germania și Regatul Unit au fost cele mai populare trei țări-gazdă.

Raportul publicat astăzi arată felul în care Erasmus+ a contribuit în 2016 pentru a răspunde la provocările sociale mai ample. Aceasta include acțiuni menite să promoveze incluziunea socială și să asigure faptul că tinerii dobândesc competențe sociale, civice și interculturale și învață să gândească critic:

  • în 2016, 200 de milioane EUR acordate prin intermediul programului Erasmus+ au sprijinit 1 200 de proiecte de cooperare axate pe promovarea toleranței, a nediscriminării și a incluziunii sociale;
  • sectorul tineretului, cu proiecte care vizează refugiații, migranții și solicitanții de azil, a fost deosebit de activ în acest domeniu;
  • a fost lansată o cerere de propuneri (13 milioane EUR) pentru dezvoltarea unor politici și strategii de prevenire a radicalizării violente și de promovare a integrării cursanților dezavantajați, inclusiv a persoanelor care provin din familii de migranți. Cererea de propuneri a finanțat 35 de proiecte care implică 245 de organizații.

 Cea de-a 30-a aniversare Erasmus+: O campanie de succes

Publicarea raportului coincide cu închiderea campaniei de sărbătorire a celei de-a 30-a aniversări a programului Erasmus și prezentarea Declarației Generația Erasmus+ privind viitorul programului Erasmus+. Pe tot parcursul anului 2017, peste 750 000 de persoane au luat parte la peste 1 900 de evenimente organizate în 44 de țări pentru a sărbători, pentru a discuta impactul și pentru a dezbate viitorul programului Erasmus +. Au fost publicate 65 000 de articole privind programul și au fost partajate de peste două milioane de ori pe platformele de comunicare socială, ajungând la peste 90 de milioane de persoane. Noua aplicație mobilă Erasmus+ lansată în iunie 2017 a fost deja descărcată de peste 22 000 de ori.

La Göteborg, Președintele Juncker a invitat liderii UE să dubleze numărul de tineri din UE care participă la programul Erasmus+ (de la 3,7 % la 7,5 %) până în 2025, ceea ce va necesita un buget de 29,4 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. În timpul reuniunii, liderii UE au convenit să intensifice mobilitatea și schimburile, inclusiv printr-o cooperare consolidată, incluzivă și extinsă în cadrul programul Erasmus+ pentru toate categoriile de cursanți.

De asemenea, Comisia a invitat Generația Erasmus+ să se angajeze în dezbateri și a creat punctul de întâlnire online pentru Generația Erasmus+. Discuțiile au avut ca rezultat 30 de recomandări cu privire la modul în care programul Erasmus+ poate deveni un program „mai amplu” cu „un mai mare impact asupra viitorului Europei”. Declarația întocmită de către Generația Erasmus+ va fi prezentată și dezbătută astăzi în mod oficial în cursul festivității de închidere a campaniei de aniversare.

Context

Erasmus+ și programele anterioare se numără printre cele mai de succes programe ale Uniunii Europene. De-a lungul a trei decenii, acestea au oferind tinerilor în special posibilitatea de a dobândi noi experiențe și de a-și extinde orizonturile printr-un sejur într-o altă țară. Ceea ce a început, în 1987, ca un program modest de mobilitate destinat studenților din învățământul superior, cu numai 3 200 de studenți în primul său an de existență, a devenit un program emblematic de care beneficiază anual aproape 300 000 de studenți din învățământul superior.

Actualul program Erasmus+, în perioada 2014-2020, dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR și va oferi oportunități pentru 3,7 % din tinerii din UE de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate (adică aproximativ 3,3 milioane de tineri în cursul perioadei). Aria geografică de aplicare a programului s-a extins de la 11 țări în 1987 la 33 în prezent (ansamblul celor 28 de state membre ale UE, precum și Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Islanda și Liechtenstein). În plus, programul este deschis țărilor partenere din întreaga lume.

 Informații suplimentare

Notă de informare

Raportul anual pentru 2016 al programului Erasmus+

Fișă informativă Erasmus+

Fișele informative specifice fiecărei țări

Fișă informativă privind cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus

Fișe informative privind Spațiul european al învățământului

 

IP/17/4964

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar