Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Erasmus+: wederom een recordjaar

Brussel, 30 november 2017

Nu vandaag de viering van de dertigste verjaardag van het Erasmus-programma ten einde loopt, brengt de Europese Commissie verslag uit over de verwezenlijkingen van Erasmus+ in het jaar 2016.

Het jaarverslag van Erasmus+ voor 2016 bevestigt opnieuw de centrale rol van het programma bij de opbouw van een veerkrachtiger Europa dat verenigd is op basis van gemeenschappelijke Europese waarden.

De EU verhoogde het budget voor Erasmus+ met 7,5 % ten opzichte van het voorafgaande jaar en investeerde een recordbedrag van 2,27 miljard euro om 725 000 Europeanen dankzij een mobiliteitsbeurs de kans te bieden om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, les te geven, te werken of vrijwilligerswerk te verrichten. Hiermee komt het totale aantal deelnemers sinds de start van het huidige programma in 2014 uit op meer dan 2 miljoen. In 2016 heeft het programma ook in 21 000 projecten geïnvesteerd, waarbij 79 000 onderwijs-, opleidings- en jongerenorganisaties betrokken waren: een stijging van 15 % ten opzichte van 2015.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei hierover: "Het Erasmus+-programma is nu halverwege zijn zevenjarige looptijd. Ik ben trots als ik zie hoezeer het programma een belangrijke motor is geweest voor de eenheid in Europa en heeft bijgedragen aan de grotere weerbaarheid van zowel individuele deelnemers als de maatschappij als geheel.Het Erasmus+-mobiliteitsprogramma leidt tot de ontwikkeling van vaardigheden en competenties en versterkt het bestaan van een gemeenschappelijke Europese identiteit als aanvulling op en verrijking van de nationale en regionale identiteiten. Daarom hebben we bij de EU-leiders die op 17 november in Göteborg bijeen waren erop aangedrongen om werk te maken van een Europese onderwijsruimte en tegen 2025 mobiliteit mogelijk te maken voor iedereen, met een verdubbeling van het aantal deelnemers aan Erasmus+ en meer deelname van mensen uit kansarme milieus."

Uit de resultaten blijkt dat het Erasmus+-programma goed op schema ligt om zijn doelstelling te halen en tussen 2014 en 2020 3,7 % van de jongeren in de EU aan het programma te laten deelnemen. Ook is te zien dat het programma kan bijdragen aan een open Europa waarin leermobiliteit de norm is, zoals door de Commissie uiteengezet in de mededeling "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur" die op 17 november tijdens de werklunch van de EU-leiders in het Zweedse Göteborg is besproken.

In het academisch jaar 2015-2016 heeft Erasmus+ instellingen voor hoger onderwijs in staat gesteld 330 000 studenten en personeelsleden uit te wisselen, waarvan 26 000 met partnerlanden. Frankrijk, Duitsland en Spanje waren de drie koplopers wat het uitzenden van deelnemers betreft, en Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren de drie populairste bestemmingen.

Uit het vandaag gepubliceerde verslag blijkt ook op welke manieren Erasmus+ in 2016 mee heeft ingespeeld op bredere maatschappelijke uitdagingen. Onder meer zijn acties ondernomen om sociale integratie te bevorderen en de sociale, maatschappelijke en interculturele vaardigheden van jongeren te verbeteren en hun kritisch denkvermogen te ontwikkelen.

  • In 2016 zijn met dank aan 200 miljoen euro uit het Erasmus+-programma 1 200 samenwerkingsprojecten ondersteund die bijdragen aan verdraagzaamheid, sociale integratie en het bestrijden van discriminatie.
  • Op dit gebied was vooral de jeugdsector – met projecten gericht op vluchtelingen, asielzoekers en migranten – bijzonder actief.
  • Er is een specifieke oproep tot het indienen van voorstellen uitgeschreven (voor 13 miljoen euro) voor de ontwikkeling van beleid en strategieën ter voorkoming van gewelddadige radicalisering en bevordering van de integratie van kansarme lerenden, waaronder mensen met een migratieachtergrond. In het kader van deze oproep zijn 35 projecten gefinancierd, waarbij 245 organisaties betrokken waren. 

Het Erasmus-programma bestaat 30 jaar: een succesvolle campagne

De bekendmaking van het verslag valt samen met de afsluiting van de campagne ter ere van de dertigste verjaardag van het Erasmus-programma en de presentatie van de verklaring van de Erasmus+-generatie over de toekomst van Erasmus+. In de loop van 2017 hebben 750 000 mensen verspreid over 44 landen aan meer dan 1 900 evenementen deelgenomen en samen het jubileum gevierd en de invloed en de toekomst van Erasmus+ besproken. Er zijn 65 000 artikelen over het programma gepubliceerd, die meer dan twee miljoen keer zijn gedeeld op sociale media en meer dan 90 miljoen mensen hebben bereikt. De nieuwe mobiele app van Erasmus+ die in juni 2017 is gelanceerd, is inmiddels al meer dan 22 000 keer gedownload.

In Göteborg heeft voorzitter Juncker de EU-leiders voorgesteld het aantal deelnemende jongeren aan Erasmus+ in de EU tegen 2025 te verdubbelen (van 3,7 % naar 7,5 %). Voor de periode van 2021 tot en met 2027 zal dit een budget vragen van 29,4 miljard euro. Tijdens de bijeenkomst hebben de EU-leiders besloten mobiliteit en uitwisselingen verder te bevorderen, onder meer door middel van een substantieel sterker, inclusiever en uitgebreider Erasmus+-programma voor alle categorieën lerenden.

De Commissie heeft daarnaast de Erasmus+-generatie uitgenodigd deel te nemen aan de discussie en heeft met dat doel een onlineplatform voor de Erasmus+-generatie in het leven geroepen. Deze discussie leidde tot 30 aanbevelingen voor de manier waarop Erasmus+ "een groter programma" met "een grotere impact op de toekomst van Europa" kan worden. De verklaring van de Erasmus+-generatie wordt vandaag officieel gepresenteerd en besproken tijdens het slotevenement van de campagne ter ere van de verjaardag van het programma. 

Achtergrond

Erasmus+ is samen met zijn voorgangers een van de meest succesvolle programma's van de Europese Unie. Al dertig jaar lang biedt het programma vooral jongeren de kans om nieuwe ervaringen op te doen en hun horizon te verbreden door een verblijf in het buitenland. Wat in 1987 begon als een bescheiden mobiliteitsregeling voor studenten uit het hoger onderwijs, waaraan in het eerste jaar slechts 3 200 studenten deelnamen, heeft zich ontwikkeld tot een indrukwekkend programma waarvan elk jaar opnieuw bijna 300 000 studenten uit het hoger onderwijs gebruikmaken.

Het huidige Erasmus+, dat van 2014 tot 2020 loopt en over een budget van 14,7 miljard euro beschikt, biedt 3,7 % van de jongeren in de EU de kans om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring op te doen en vrijwilligerswerk te verrichten (dat zijn over de hele periode zo'n 3,3 miljoen jongeren). Waar het geografische bereik van het programma in 1987 beperkt was tot 11 landen, nemen nu maar liefst 33 landen deel (alle 28 lidstaten, alsook Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Het programma staat bovendien open voor partnerlanden wereldwijd. 

Meer informatie

Memo

Jaarverslag van Erasmus+ voor 2016

Factsheet Erasmus+

Landspecifieke factsheets

Factsheet naar aanleiding van de dertigste verjaardag van Erasmus

Factsheets over de Europese onderwijsruimte

 

IP/17/4964

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar