Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Programmi Erasmus+ järjekordne rekordaasta

Brüssel, 30. november 2017

Täna lõpeb Erasmuse programmi 30. aastapäeva tähistamise kampaania ja Euroopa Komisjon esitleb sel puhul aruannet 2016. aastal programmi Erasmus+ raames saavutatu kohta.

2016. aasta Erasmus+ aruanne näitab, et programm on andnud märkimisväärse panuse ühistel euroopalikel väärtustel põhineva vastupidava Euroopa loomisse.

EL suurendas Erasmus+ eelarvet 2015. aastaga võrreldes 7,5% ja investeeris rekordilised 2,27 miljardit eurot liikuvustoetustesse, mille abil 725 000 eurooplasel avanes võimalus välismaal õppida, koolitustel osaleda, õpetada, töötada või vabatahtlikuna tegutseda. See tähendab, et alates praeguse programmi algusest 2014. aastal on toetusesaajaid olnud kokku enam kui kaks miljonit. 2016. aastal investeeriti programmi raames ka 21 000 projekti, mis hõlmasid 79 000 haridus-, koolitus- ja noorteorganisatsiooni (2015. aastaga võrreldes kasvas see näitaja 15%).

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Erasmus+ on nüüd jõudnud punkti, kus pool selle seitsmeaastasest kestusest on möödas. Ma olen uhke, et see programm on edendanud Euroopa ühtsust ning aidanud kaasa selles osalevate isikute ja ühiskonna vastupanuvõime suurendamisele.Programmiga Erasmus+ toetatav liikuvus aitab arendada oskusi ja võimeid ning tugevdab Euroopa identiteeti, mis täiendab ja rikastab inimeste riigi- ja piirkonnakeskset enesemääratlust. Just sel põhjusel kannustasime 17. novembril Göteborgis kohtunud ELi juhte tegema jõupingutusi Euroopa haridusruumi loomiseks ja muutma liikuvuse 2025. aastaks kõigi jaoks kättesaadavaks, kahekordistades selleks programmis Erasmus+ osalejate arvu ja kaasates ebasoodsatest oludest pärit inimesi.

Programmi tulemused näitavad, et Erasmus+ eesmärgi (toetada ajavahemikul 2014–2020 3,7% ELi noortest) saavutamine on käeulatuses. Samuti nähtub tulemustest, et programm aitab kaasa avatud Euroopa loomisele, kus õpiliikuvus on enesestmõistetav, nagu on sätestatud komisjoni teatises „Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“, mida ELi juhid arutasid 17. novembril Rootsis Göteborgis toimunud töölõunal.

2015./2016. õppeaastal võimaldas Erasmus+ kõrgharidusasutustel lähetada ja võtta vastu 330 000 tudengit ja töötajat, sealhulgas saata ELi partnerriikidesse ja võtta nendest riikidest vastu 26 000 inimest. Liikuvusprogrammi peamised kolm lähteriiki olid Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, samas kui Hispaania, Saksamaa ja Ühendkuningriik olid kõige populaarsemad vastuvõtvad riigid.

Täna avaldatud aruanne näitab ka seda, kuidas Erasmus+ aitas 2016. aastal kaasa ulatuslikumate sotsiaalsete probleemidega toimetulekule. Muu hulgas edendati programmi raames sotsiaalset kaasatust ning aidati noortel omandada sotsiaalseid, kodaniku- ja kultuuridevahelisi pädevusi ning õppida kriitiliselt mõtlema.

  • 2016. aastal eraldati programmist Erasmus+ 200 miljonit eurot selleks, et toetada 1200 koostööprojekti, mille eesmärk on edendada sallivust, võidelda diskrimineerimise vastu ja suurendada sotsiaalset kaasatust.
  • Põgenikele, varjupaigataotlejatele ja rändajatele suunatud projektide kaudu oli siin eriti aktiivne noortevaldkond.
  • Korraldati eriotstarbeline projektikonkurss (mahuga 13 miljonit eurot), et arendada poliitikalahendusi ja strateegiaid vägivaldse radikaliseerumise ennetamiseks ning soodustada ebasoodsas olukorras olevate õppijate, sealhulgas sisserändaja taustaga inimeste kaasamist. Konkursi tulemusena rahastati 35 projekti, millesse olid kaasatud 245 organisatsiooni. 

Erasmuse programmi 30. aastapäev – edukas kampaania

2016. aasta aruande avaldamine langeb kokku Erasmuse programmi 30. aastapäeva tähistamise kampaania lõpetamisega ja Erasmus+ tulevikku käsitleva Erasmus+ ülddeklaratsiooni esitlemisega. 2017. aasta jooksul osales enam kui 750 000 inimest rohkem kui 1 900 üritusel 44 riigis, et tähistada Erasmuse programmi aastapäeva ning arutleda programmi mõju ja selle tuleviku üle. Programmi kohta avaldati 65 000 artiklit, mida jagati sotsiaalmeedias üle kahe miljoni korra ja mis jõudsid 90 miljoni inimeseni. 2017. aasta juunis tuli välja uus Erasmus+ rakendus mobiiltelefonidele, mida on alla laaditud juba enam kui 22 000 korda.

President Juncker kutsus Göteborgis ELi juhte kahekordistama 2025. aastaks programmis Erasmus+ osalevate ELi noorte arvu (3,7%-lt kuni 7,5%-ni), mis tähendab, et ajavahemikul 2021–2027 peaks programmi eelarve suurus olema 29,4 miljardit eurot. Göteborgis toimunud kohtumisel jõudsid ELi juhid kokkuleppele liikuvuse ja õpilasvahetuse laiendamises, mis hõlmab muu hulgas programmi Erasmus+ tõhususe, kaasavuse ja ulatuse märkimisväärset arendamist kõikidesse kategooriatesse kuuluvate õpilaste jaoks.

Komisjon kutsus ka Erasmus+ põlvkonda arutelus osalema ja avas selleks Erasmus+ põlvkonna veebipõhise kohtumispaiga. Arutelu tulemusena koostati 30 soovitust selle kohta, kuidas muuta Erasmus+ „suuremaks programmiks“, mis „avaldab suuremat mõju Euroopa tulevikule“. Erasmus+ põlvkonna koostatud deklaratsiooni esitletakse ametlikult täna ja sellega seotud teemasid arutatakse tänasel aastapäevakampaania lõpetamise üritusel. 

Taustteave

Programm Erasmus+ ja selle eelkäijad kuuluvad Euroopa Liidu edukaimate programmide hulka. Kolme aastakümne jooksul on nende kaudu pakutud eelkõige noortele võimalust välismaal elades uusi kogemusi omandada ja oma silmaringi avardada. 1987. aastal tudengitele suunatud väikesemastaabilise liikuvuskavana alguse saanud programm, milles osales esimesel tegevusaastal vaid 3 200 inimest, on arenenud suurprogrammiks, milles saab aastas kasu ligikaudu 300 000 tudengit.

Aastateks 2014–2020 kehtestatud programmi Erasmus+ eelarve on 14,7 miljardit eurot ning selle kaudu toetatakse 3,7% ELi noorte (st kogu ajavahemiku jooksul ligikaudu 3,3 miljoni noore) õpinguid, koolitusi, töökogemuse hankimist ja vabatahtlikku tööd välismaal. Programmi geograafilist ulatust on laiendatud 11 riigilt 1987. aastal praeguse 33 riigini (lisaks 28 ELi liikmesriigile osalevad programmis Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Norra, Island ja Liechtenstein). Lisaks on programm avatud partnerriikidele üle kogu maailma. 

Lisateave

Teabekiri

Erasmus+ 2016. aasta aruanne

Erasmus+ teabeleht

Riigipõhised teabelehed

Teabeleht Erasmuse programmi 30. aastapäeva kohta

Teabelehed Euroopa haridusruumi kohta

 

IP/17/4964

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar