Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravična obdavčitev: Komisija predlaga nova orodja za boj proti goljufijam na področju DDV

Bruselj, 30. novembra 2017

Evropska komisija je danes predstavila nova orodja, s katerimi bi postal sistem davka na dodano vrednost (DDV) v EU odpornejši na goljufije in ki bi zapolnila vrzeli, ki lahko privedejo do obširnih goljufij na področju DDV.

Namen novih pravil je vzpostaviti zaupanje med državami članicami, da si bodo lahko izmenjevale več informacij, ter spodbuditi sodelovanje med nacionalnimi davčnimi organi in organi kazenskega pregona.

Po najprevidnejših ocenah bi lahko goljufije na področju DDV povzročile izgube prihodkov za države članice EU v višini več kot 50 milijard evrov na leto, ki bi jih bilo treba porabiti za javne naložbe v bolnišnice, šole in ceste. Razkritja iz rajskih dokumentov so ponovno pokazala, kako je mogoče s shemami izogibanja davkom pomagati bogatim posameznikom in podjetjem, da zaobidejo pravila EU o DDV in se izognejo plačilu pravičnega deleža davkov. Nedavna poročila tudi navajajo, da je mogoče sheme goljufij na področju DDV uporabiti za financiranje kriminalnih združb, vključno s teroristi.

Današnji predlogi bi državam članicam omogočili izmenjavo pomembnejših informacij in izboljšali sodelovanje v boju proti tem dejavnostim.

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog, je povedal: „Čezmejne goljufije na področju DDV so eden od glavnih razlogov za izgubo prihodkov za proračune držav članic in EU. Današnji predlog bo pomagal okrepiti sodelovanje med institucijami, ki delujejo na nacionalni ravni in ravni EU, da bi se ta težava dejansko odpravila in da bi se izboljšalo pobiranje davkov.

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Rajski dokumenti so ponovno pokazali, kako nekateri izkoriščajo ohlapno uporabo pravil o DDV v EU, da bi plačali manj DDV kot drugi. Poleg tega vemo, da so goljufije na področju DDV lahko vir financiranja za kazniva dejanja, vključno s terorizmom. Za boj proti temu pojavu je potrebna precej učinkovitejša izmenjava informacij med pristojnimi nacionalnimi organi, kot je bila do zdaj, in z današnjimi predlogi se bo to uresničilo. Eurofisc, mreža strokovnjakov za boj proti goljufijam v EU, bo na primer imela dostop do podatkov iz registrov vozil iz drugih držav članic, s čimer bo odpravljen eden od glavnih razlogov za goljufije na področju DDV, povezane s prodajo novih oziroma rabljenih vozil.

Čeprav si davčni organi držav članic že izmenjujejo nekatere informacije o prodaji podjetij in čezmejni prodaji, je to sodelovanje zelo odvisno od ročne obdelave informacij. Hkrati se informacije o DDV in obveščevalni podatki o organiziranih hudodelskih združbah, vpletenih v najhujše primere goljufij na področju DDV, sistematično ne sporočajo organom pregona. Poleg tega neusklajevanje med davčnimi upravami in organi kazenskega pregona pri preiskavah na nacionalni ravni in ravni EU pomeni, da sta spremljanje in obravnava teh hitrih kriminalnih dejavnosti prepočasna.

Današnji predlogi bi okrepili sodelovanje med državami članicami ter jim omogočili hitrejše in učinkovitejše obravnavanje goljufij na področju DDV, vključno s spletnimi goljufijami. Gledano v celoti bi predlogi zelo okrepili našo sposobnost spremljanja ter boja proti goljufom in storilcem kaznivih dejanj, ki kradejo davčne prihodke zaradi lastnih koristi.

Ključni ukrepi iz te zakonodaje so med drugim:

  • Krepitev sodelovanja med državami članicami: Do goljufij na področju DDV lahko pride v nekaj minutah, zato potrebujejo države članice orodja, ki jim omogočajo čim hitrejše ukrepanje. Današnji predlog bi vzpostavil spletni sistem za izmenjavo informacij v okviru mreže Eurofisc, tj. obstoječe mreže strokovnjakov za boj proti goljufijam v EU. Sistem bi državam članicam omogočil obdelavo, analizo in revizijo podatkov o čezmejnih dejavnostih, da se zagotovi čim hitrejša in čim natančnejša ocena tveganja. Da bi se povečala zmogljivost držav članic pri preverjanju čezmejne dobave, bi skupne revizije uradnikom iz dveh ali več nacionalnih davčnih organov omogočale, da bi oblikovali eno revizijsko skupino za boj proti goljufijam, kar je zlasti pomembno pri primerih goljufij na področju e-trgovanja. Nova pooblastila bi se podelila tudi mreži Eurofisc za usklajevanje čezmejnih preiskav.
  • Sodelovanje z organi kazenskega pregona: Novi ukrepi bi odprli nove komunikacijske kanale in možnosti izmenjave podatkov med davčnimi organi in evropskimi organi kazenskega pregona o čezmejnih dejavnostih, pri katerih obstaja sum, da povzročajo goljufije na področju DDV. uradom OLAF, Europolom in novoustanovljenim Evropskim javnim tožilstvom (EJT). Sodelovanje z evropskimi organi bi omogočilo navzkrižno preverjanje nacionalnih informacij s kazenskimi evidencami, podatkovnimi zbirkami in drugimi informacijami, ki jih hranita Europol in OLAF, da bi se odkrili resnični storilci goljufij in njihove mreže.
  • Izmenjava ključnih informacij o uvozu iz držav zunaj EU: Izmenjava informacij med davčnimi in carinskimi organi bi se še izboljšala za nekatere carinske postopke, ki trenutno omogočajo goljufije na področju DDV. Po posebnem postopku lahko blago, ki prispe iz držav zunaj EU in je namenjeno v končno namembno državo članico, v EU prispe prek druge države članice, njegov tranzit pa od tega trenutka poteka brez plačila DDV. DDV se nato zaračuna samo, ko blago prispe v končni namembni kraj. Ta značilnost sistema DDV v EU naj bi olajšala trgovino poštenim podjetjem, vendar se lahko zlorabi za preusmeritev blaga na črni trg, pri čemer se je mogoče v celoti izogniti plačilu DDV. V skladu z novimi pravili bi se sporočale informacije o vhodnem blagu, sodelovanje med davčnimi in carinskimi organi v vseh državah članicah pa bi se okrepilo.

Izmenjava informacij o vozilih: Tudi pri trgovanju z vozili prihaja včasih do goljufij zaradi razlike pri uporabi DDV za nova in rabljena vozila. Novejša ali nova vozila, pri katerih je obdavčljiv celoten znesek, se lahko prodajo kot rabljeno blago, pri katerem je predmet DDV samo profitna marža. Da bi uradniki mreže Eurofisc lahko ukrepali v zvezi s tovrstno goljufijo, bi se jim prav tako omogočil dostop do podatkov iz registrov vozil iz drugih držav članic.

Ti zakonodajni predlogi bodo zdaj predloženi Evropskemu parlamentu v posvetovanje in Svetu v sprejetje.

Ozadje

Predlagani ukrepi izhajajo iz temeljev novega dokončnega enotnega območja DDV v EU, o katerih je bil predlog podan oktobra 2017, in akcijskega načrta za DDV: Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU, predstavljenega aprila 2016.

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) je pomemben za enotni evropski trg. DDV je pomemben in vedno večji vir prihodkov v EU ter je leta 2015 predstavljal prihodke v višini več kot 1 bilijon evrov, kar ustreza 7 % BDP EU. DDV je tudi eden od virov lastnih sredstev EU.

Vendar se sistem DDV kljub številnim reformam ni bil zmožen prilagoditi izzivom današnjega svetovnega, digitalnega in mobilnega gospodarstva. Sedanji sistem DDV izvira iz leta 1993 in je bil zasnovan kot prehodni sistem. Je razdrobljen in preveč zapleten za naraščajoče število podjetij, ki poslujejo čezmejno, ter omogoča goljufije, saj se domače in čezmejne transakcije obravnavajo drugače, blago ali storitve pa je na enotnem trgu mogoče kupiti brez plačila DDV. Komisija si neprekinjeno prizadeva za reformo sistema DDV. Ko gre za DDV, so za podjetja, ki trgujejo po vsej EU, meje še vedno vsakodnevna ovira. Sedanja pravila o DDV so eno od zadnjih področij zakonodaje EU, ki ni v skladu z načeli, na katerih temelji enotni trg.

Več informacij

Vprašanja in odgovori o predlaganih orodjih za boj proti goljufijam na področju DDV

Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU

Sporočilo za medije o reformi pravil o DDV v EU

Vprašanja in odgovori o reformi pravil o DDV v EU

Informativni pregled o reformi pravil o DDV v EU

Vprašanja in odgovori o DDV za e-trgovanje

IP/17/4946

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar