Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Impozitare echitabilă: Comisia propune noi instrumente pentru combaterea fraudei în domeniul TVA

Bruxelles, 30 noiembrie 2017

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat noi instrumente pentru a face mai puțin vulnerabil la fraude sistemul privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) al UE și pentru a elimina lacunele care pot conduce la fraudă pe scară largă în domeniul TVA .

Noile norme au scopul de a instaura un climat de încredere între statele membre, astfel încât acestea să poată face schimb de informații, și de a stimula cooperarea între autoritățile fiscale naționale și autoritățile de aplicare a legii

Cele mai prudente estimări arată că frauda în domeniul TVA poate duce la o pierdere de venituri de peste 50 miliarde de EUR pe an pentru statele membre ale UE - bani care ar trebui să se îndrepte către investiții publice în spitale, școli și drumuri. Dezvăluirile din Paradise Papers au arătat din nou modul în care persoane și societăți înstărite folosesc mecanisme de evitare a obligațiilor fiscale pentru a eluda normele în materie de TVA ale UE în vederea evitării plății impozitelor care le revin în mod echitabil. Rapoarte recente sugerează, de asemenea, că mecanismele de fraudă în domeniul TVA pot fi utilizate pentru a finanța organizații criminale, inclusiv teroriști.

Propunerile de astăzi ar permite statelor membre să schimbe informații importante și să coopereze mai strâns în lupta împotriva acestor activități.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Frauda transfrontalieră în domeniul TVA reprezintă o cauză majoră a pierderii de venituri pentru statele membre și pentru bugetele UE. Propunerea de astăzi va contribui la consolidarea cooperării între instituțiile care lucrează la nivel național și la nivelul UE pentru a aborda în mod eficient această problemă și pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Paradise Papers au arătat din nou modul în care unele persoane profită de aplicarea permisivă a normelor în materie de TVA ale UE pentru a plăti mai puțin TVA decât altele. Știm, de asemenea, că frauda în domeniul TVA poate fi o sursă de finanțare pentru acte penale, inclusiv pentru terorism. Combaterea acestui flagel necesită un schimb de informații între autoritățile naționale competente mult mai eficient decât în prezent, iar propunerile de astăzi vor permite realizarea acestui lucru. De exemplu, rețeaua UE de experți în domeniul antifraudă Eurofisc va avea acces la datele de înmatriculare ale autovehiculelor din alte state membre, contribuind astfel la stoparea unei surse majore de fraudă în domeniul TVA legată de vânzările de autovehicule noi față de cele uzate.

E adevărat că autoritățile fiscale ale statelor membre fac deja schimb de anumite informații privind mediul de afaceri și vânzările transfrontaliere, dar această cooperare se bazează în mare măsură pe procesarea manuală a informațiilor. În același timp, informațiile privind TVA și datele operative referitoare la grupurile organizate implicate în cele mai grave cazuri de fraudă în domeniul TVA nu sunt transmise în mod sistematic organismelor de aplicare a legii din UE. În cele din urmă, o lipsă a coordonării activităților de anchetare între administrațiile fiscale și autoritățile de aplicare a legii la nivel național și la nivelul UE înseamnă că această activitate infracțională cu evoluție rapidă nu este, în prezent, monitorizată și abordată suficient de repede.

Propunerile de astăzi ar consolida cooperarea între statele membre, permițându-le să combată mai rapid și mai eficient frauda în domeniul TVA, chiar și în cazul fraudei care are loc în mediul online. Împreună, propunerile ar oferi un impuls major capacității noastre de a urmări și de a stopa autorii fraudelor și infractorii care sustrag venituri fiscale pentru propriul câștig.

Măsurile-cheie din această legislație includ:

  • Consolidarea cooperării între statele membre Frauda în domeniul TVA poate avea loc în câteva minute, prin urmare, statele membre trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa cât mai repede cu putință. Propunerea de astăzi prevede instituirea unui sistem online de schimb de informații în cadrul „Eurofisc”, rețeaua existentă a UE de experți în domeniul antifraudă. Sistemul ar permite statelor membre să prelucreze, să analizeze și să verifice date referitoare la activitățile transfrontaliere, pentru a se asigura că riscul poate fi evaluat în modul cel mai rapid și mai exact posibil. Pentru a spori capacitatea statelor membre de a controla aprovizionarea transfrontalieră ar fi introduse audituri comune, la care participa funcționari din două sau mai multe autorități fiscale naționale în scopul combaterii fraudei, în special în sectorul comerțului electronic. Noi competențe ar fi, de asemenea, acordate Eurofisc pentru a coordona anchetele transfrontaliere.
  • Colaborarea cu organismele de aplicare a legii: Noile măsuri ar deschide noi canale de comunicare și de schimb de date între autoritățile fiscale și organismele de aplicare a legii ale UE cu privire la activitățile transfrontaliere susceptibile de a duce la fraude în domeniul TVA. OLAF, Europol și Parchetului European (EPPO), care a fost creat recent. Cooperarea cu organismele europene ar permite verificarea încrucișată a informațiilor naționale cu cazierele judiciare, bazele de date și alte informații deținute de Europol și de OLAF, pentru a identifica adevărații autori ai fraudelor și rețelele lor.
  • Schimbul de informații esențiale privind importurile din afara UE: Schimbul de informații între autoritățile fiscale și cele vamale ar fi îmbunătățit în continuare pentru anumite proceduri vamale care sunt în prezent propice fraudelor în domeniul TVA. În temeiul unui regim special, mărfurile care sosesc din afara UE având ca destinație finală un stat membru pot ajunge în UE printr-un alt stat membru și pot tranzita în continuare UE, scutite de TVA. TVA este percepută numai în momentul în care mărfurile ajung la destinația lor finală. Această caracteristică a sistemului TVA al UE are ca scop facilitarea comerțului pentru societățile oneste, dar poate fi folosită abuziv pentru a devia bunuri către piața neagră și pentru a eluda plata TVA în totalitate. În temeiul noilor norme, informațiile privind mărfurile intrate vor fi puse în comun, iar cooperarea între autoritățile fiscale și vamale va fi consolidată în toate statele membre.

Schimbul de informații cu privire la autoturisme: Chiar și comerțul cu autoturisme poate face, uneori, obiectul unor fraude, din cauza diferenței de aplicare a TVA pentru autoturismele noi și cele uzate. Autoturismele recente sau noi, pentru care suma integrală este impozabilă, pot fi vândute ca bunuri de ocazie pentru care doar marja de profit este supusă TVA -ului. Pentru a combate acest tip de fraudă, funcționarii Eurofisc vor primi de la statele membre accesul la datele de înmatriculare a autoturismelor.

Aceste propuneri legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare.

Context

Măsurile propuse vin în urma „pietrelor de temelie” ale unui nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE propuse în octombrie 2017, precum și a Planului de acțiune privind TVA: „Către un spațiu unic pentru TVA în UE” prezentat în aprilie 2016.

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. TVA reprezintă o sursă majoră și tot mai consistentă de venituri pentru UE, generând, în 2015, aproximativ o mie de miliarde EUR, adică 7% din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA.

În pofida numeroaselor reforme, sistemul de TVA nu a fost în măsură să țină pasul cu provocările economiei globale, digitale și mobile din prezent. Sistemul de TVA actual datează din 1993 și a fost conceput ca un sistem tranzitoriu. El este fragmentat și extrem de complex pentru numărul tot mai mare de întreprinderi care desfășoară activități transfrontaliere, lăsând deschisă posibilitatea comiterii de fraude: tranzacțiile interne și transfrontaliere sunt tratate diferit, iar bunurile și serviciile pot fi achiziționate fără TVA în cadrul pieței unice. Comisia a solicitat în mod constant reformarea sistemului de TVA. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe teritoriul UE, frontierele încă sunt o realitate în viața de zi cu zi atunci când este vorba despre TVA. Normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele domenii ale legislației UE care nu sunt în concordanță cu principiile care stau la baza pieței unice.

Mai multe informații

Întrebări și răspunsuri privind instrumentele propuse pentru combaterea fraudei în domeniul TVA

Planul de acțiune privind TVA - „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”

Comunicat de presă privind reforma normelor UE în domeniul TVA

Întrebări și răspunsuri privind reforma normelor UE în domeniul TVA

Fișă informativă referitoare la reforma normelor UE în domeniul TVA

Întrebări și răspunsuri privind TVA-ul pentru comerțul electronic

IP/17/4946

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar