Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Immateriella rättigheter – Skydd för EU:s ledande ställning inom know-how och innovation

Bryssel den 29 november 2017

Kommissionen lägger i dag fram åtgärder för att säkerställa bra immaterialrättsligt skydd. Detta ska uppmuntra EU-företagen, särskilt de små och medelstora eller nystartade, att investera i innovation och kreativitet.

Med dagens förslag blir det lättare att agera verksamt mot intrång, att lösa gränsöverskridande tvister och att tackla det faktum att 5 % av alla varor som importeras till EU (värda 85 miljarder euro) är varumärkesförfalskningar eller piratkopior. Kommissionen uppmuntrar också licensförhandlingar som både belönar företagen rättvist och rimligt för deras innovationer och tillåter andra att bygga vidare på tekniken för att skapa nya, innovativa produkter och tjänster.

– EU:s ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft beror till stor del på att många av våra företag – från uppstartföretag till storföretag – investerar i nya idéer och ny kunskap. Det omfattande paket vi lägger fram i dag dels förbättrar tillämpningen och kontrollen av immaterialrättigheter, dels uppmuntrar investeringar i teknik och produktutveckling i EU, säger vice ordförande Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– I dag ökar vi vår kollektiva förmåga att fånga de ”storhandlare” bakom förfalskade varor och piratkopierat innehåll som skadar våra företag och våra jobb, liksom även hälsa och säkerhet på sådana områden som läkemedel eller leksaker. Vi placerar EU i förarsätet internationellt med ett licenseringssystem som underlättar utbyggnaden av sakernas internet från smarta telefoner till uppkopplade bilar, tillägger kommissionär Elżbieta Bieńkowska med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

De antagna åtgärderna inbegriper följande:

Kraftfullare tag mot varumärkesförfalskning och piratkopiering: Kommissionen försöker sätta stopp för de inkomstflöden som gör de storskaliga intrångsgörarnas brottsliga verksamhet lönsam – detta är den strategi som kallas ”följ pengarna” och som fokuserar på organiserad verksamhet snarare än på enskilda individer. Den säkerställer också att kontrollen av efterlevnaden är anpassad till vår digitala tid. Med dagens förslag vill kommissionen uppnå följande:

  • Säkerställa en jämlik och hög nivå av rättsligt skydd och förutsägbar domstolsbehandling i hela EU. Nya riktlinjerna klargör tillämpningen av 2004 års direktiv om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Ipred). Direktivet har visat sig vara ett relevant verktyg för att bekämpa intrång, men under årens lopp har man tolkat vissa bestämmelser på olika sätt i medlemsstaterna. Riktlinjerna skingrar osäkerheten kring tolkningen och kommer därmed att öka rättssäkerheten för alla berörda parter och underlätta civil tvistlösning i EU omedelbart, utan att det behövs någon ny lagstiftning. Dessutom uppmanar kommissionen medlemsstaterna att öka sina insatser genom att främja rättslig utbildning, systematiskt offentliggöra domar om intrång i immateriella rättigheter och uppmuntra metoder för alternativ tvistlösning.
  • Uppmuntra företagen att bekämpa intrång. Med de positiva erfarenheterna av samförståndsavtalet om försäljning av varumärkesförfalskade varor via internet i ryggen fortsätter kommissionen att stödja branschledda initiativ att bekämpa intrång, även frivilliga överenskommelser om annonsering på webbplatser, om betaltjänster och om frakt. Sådana överenskommelser kan innebära ett snabbare agerande mot varumärkesförfalskning och piratkopiering än talan vid domstol. De kompletterar kommissionens nyligen antagna riktlinjer för bekämpning av olagligt innehåll på onlineplattformar.
  • Minska mängden förfalskade produkter på EU-marknaden. Kommissionen föreslår att stärka samarbetsprogram med tredjeländer (Kina, Sydostasien, Latinamerika) och skapa en bevakningslista över marknader som enligt uppgift deltar i eller underlättar omfattande intrångsverksamhet. Kommissionen kommer att offentliggöra en uppdaterad rapport om hur immaterialrättigheter skyddas i tredjeländer. Kommissionen kommer att stärka samarbetet mellan EU:s tullmyndigheter, bl.a. genom att utvärdera genomförandet av EU:s handlingsplan mot intrång för tullmyndigheterna för perioden 2013–2017 och föreslå ett mera riktat stöd till de nationella tullmyndigheterna.

Rättvist och välavvägt system för standardessentiella patent: Mycket av den centrala teknik som ingår i internationella industristandarder (t.ex. wifi eller 4G) skyddas av standardessentiella patent. I dagens förslag erbjuder kommissionen vägledning och rekommendationer för ett välavvägt och effektivt system för standardessentiella patent som kombinerar två mål: tillverkarna får tillgång till tekniken enligt öppet redovisade och förutsägbara licensieringsbestämmelser, medan patentinnehavarna samtidigt kompenseras för sina investeringar i FoU och sitt standardiseringsarbete, så att de uppmuntras att låta sin bästa teknik ingå i standarderna. Mer öppenhet och förutsägbarhet bör ge EU och EU:s många nystartade företag en bra start i den internationella, tekniska innovationskapplöpningen och en rättvis chans att greppa potentialen i 5G och sakernas internet.

Kommissionen kommer att följa resultaten av de föreslagna åtgärderna noga och bedöma behovet av fler insatser.

 

Bakgrund

Dagens initiativ aviserades i 2015 års strategi för den inre marknaden – en plan för Jean-Claude Junckers politiska åtagande att utnyttja den inre marknadens hela potential för att stärka EU-företagens roll i den globala ekonomin. Inom strategin för den inre marknaden har kommissionen redan lagt fram förslag om e-handel, vägledning om delningsekonomin, sätt att modernisera EU:s standardiseringspolitik, ett initiativ för nystartade företag i tillväxtfas, åtgärder för att ge ett ny lyft till tjänstesektorn och sätt att förbättra efterlevnaden på den inre marknaden och förbättra dess praktiska funktion.

 

Läs mer:

MEMO/17/4943 - Vanliga frågor

Faktablad – Skydd av immateriella rättigheter

Faktablad – Varför immaterialrättsliga frågor är viktiga

Faktablad – Standardessentiella patent

Meddelande om ett balanserat system för kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter som svarar mot dagens samhällsutmaningar

Meddelande om riktlinjer för direktivet om skyddet för immateriella rättigheter

Rapport om funktionen för samförståndsavtalet om försäljning av varumärkesförfalskade varor via internet

Rapport om utvärderingen av direktivet om skyddet för immateriella rättigheter (Ipred)

Meddelande om EU:s strategi för standardessentiella patent

 

IP/17/4942

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar