Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Intelektualna lastnina: zaščita evropskega strokovnega znanja in vodilnega položaja pri inovacijah

Bruselj, 29. novembra 2017

Evropska komisija je danes predstavila ukrepe, s katerimi bo poskrbela za dobro zaščito pravic intelektualne lastnine, kar bo evropska podjetja, zlasti mala, srednja in zagonska podjetja spodbudilo k vlaganju v inovacije in ustvarjalnost.

Z današnjimi pobudami bo lažje učinkovito ukrepanje proti kršitvam pravic intelektualne lastnine, olajšani bodo čezmejni pravdni postopki, lažje pa bo tudi reševati položaj, v katerem je 5 % blaga, uvoženega v EU (v vrednosti 85 milijard evrov) ponarejenega ali piratskega. Komisija prav tako spodbuja pogajanja o licenciranju, ki podjetja pošteno in uravnoteženo nagrajujejo za inovativnost, hkrati pa tudi drugim omogočajo uporabo te tehnologije za ustvarjanje novih inovativnih izdelkov in storitev.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Gospodarska rast in konkurenčnosti Evrope sta v veliki meri odvisni od naših številnih podjetnikov – od zagonskih podjetij do velikih družb –, ki vlagajo v nove zamisli in znanje. Celoviti sveženj ukrepov, ki ga predstavljamo danes, izboljšuje uporabo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine ter spodbuja naložbe v tehnologijo in razvoj izdelkov v Evropi.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dejala: „Danes krepimo svojo kolektivno sposobnost ujeti „velike ribe“, ki tičijo za ponarejenim blagom in piratskimi vsebinami, ki škodujejo našim podjetjem in delovnim mestom, pa tudi zdravju in varnosti na področjih, kot so zdravila ali igrače. Evropi s sistemom za licenciranje patentov, ki bo pripomogel k uvajanju interneta stvari od pametnih telefonov do povezanih avtomobilov, prav tako dajemo vodilno vlogo na svetovni ravni.“

Danes sprejeti ukrepi vključujejo:

krepitev boja proti ponarejanju in piratstvu: Komisija si prizadeva kršitelje intelektualne lastnine na komercialni ravni prikrajšati za prihodkovne tokove, zaradi katerih je njihova kazniva dejavnost dobičkonosna – gre za t. i. pristop „sledi denarju“, ki se bolj kot na posameznike osredotoča na „velike ribe“. Zagotavlja tudi, da so ukrepi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj prilagojeni zahtevam današnje digitalne dobe. Z današnjimi pobudami Komisija namerava:

  • poskrbeti za enako visoko raven pravne zaščite in predvidljiv pravni okvir po vsej EU. Nove smernice pojasnjujejo, kako izvajati direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine iz leta 2004 (IPRED). Direktiva se je izkazala za pomembno orodje v boju proti zlorabam pravic intelektualne lastnine, a države članice so si nekatere izmed določb v preteklih letih različno razlagale. Smernice razjasnjujejo ta vprašanja glede razlage, kar bo povečalo pravno varnost za vse zainteresirane strani in nemudoma olajšalo civilnopravno uveljavljanje pravic po vsej EU, ne da bi bila potrebna nova zakonodaja. Poleg tega Komisija države članice poziva, da s spodbujanjem izobraževanja v pravosodju, sistematično objavo sodb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino in spodbujanjem alternativnih instrumentov za reševanje sporov okrepijo svoja prizadevanja;
  • industrijo spodbuditi k boju proti kršitvam intelektualne lastnine. Glede na pozitivne izkušnje z memorandumom o soglasju glede prodaje ponarejenega blaga prek interneta Komisija še naprej podpira pobude pod vodstvom industrije za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine, vključno s prostovoljnimi dogovori o oglaševanju na spletiščih, plačilnih storitvah in prevozu ter dostavi. Taki dogovori lahko vodijo k hitrejšemu ukrepanju proti ponarejanju in piratstvu kot sodni postopki. Dopolnjujejo nedavne smernice Komisije za spletne platforme za boj proti nezakonitim vsebinam;
  • zmanjšati količino ponarejenih izdelkov, ki pridejo na trg EU. Komisija predlaga okrepitev programov sodelovanja s tretjimi državami (Kitajska, države jugovzhodne Azije in Latinske Amerike) in vzpostavitev nadzornega seznama trgov, za katere se poroča o izvajanju ali omogočanju bistvenih kršitev pravic intelektualne lastnine. Komisija bo objavila posodobljeno poročilo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v tretjih državah. Okrepila bo sodelovanje med carinskimi organi v EU, zlasti z oceno izvajanja carinskega akcijskega načrta EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v letih od 2013–2017, in predlagala bolj ciljno usmerjeno pomoč za nacionalne carinske organe;

ustvariti pošten in uravnotežen sistem za standardne patente. Veliko ključnih tehnologij, ki so del globalnih industrijskih standardov (kot sta WiFi ali 4G), je zaščitenih s standardnimi patenti. Komisija danes daje na voljo smernice in priporočila za uravnotežen in učinkovit sistem standardnih patentov, ki združuje dva cilja: da proizvajalci izdelkov lahko do tehnologij dostopajo na podlagi preglednih in predvidljivih pravil licenciranja; hkrati pa zagotoviti, da so imetniki patentov za svoje naložbe v raziskave in razvoj ter dejavnosti standardizacije nagrajeni, kar bi jih spodbujalo, da za vključitev v standarde ponudijo svoje najboljše tehnologije. Večja preglednost in predvidljivost bi morali EU – in njenim številnim zagonskim podjetjem – dati prednost v svetovni tekmi na področju tehnoloških inovacij in priložnost, da v celoti izkoristi potencial 5G in interneta stvari.

Komisija bo pozorno spremljala napredek glede predlaganih ukrepov in presodila potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

 

Ozadje

Današnje pobude so bile napovedane v strategiji za enotni trg iz leta 2015 – kažipota, ki uresničuje politično zavezo predsednika Junckerja glede sprostitve celotnega potenciala enotnega trga, ki naj postane odskočna deska za uspešno uveljavitev evropskih podjetij v svetu. V okviru izvajanja strategije za enotni trg je Komisija že pripravila predloge o e-trgovanju, smernice o sodelovalnem gospodarstvu, ukrepe za posodobitev politike standardizacije EU, pobudo za zagon in razširitev podjetij, ukrepe za oživitev storitvenega sektorja ter ukrepe za izboljšanje skladnosti in delovanja enotnega trga EU v praksi.

 

Več informacij:

Pogosta vprašanja: MEMO/17/4943

Informativni pregled – Varstvo intelektualne lastnine

Informativni pregled – Zakaj so pravice intelektualne lastnine pomembne?

Informativni pregled – Standardni patenti

Sporočilo: Uravnotežen sistem uveljavljanja intelektualne lastnine, ki se odziva na današnje družbene izzive

Sporočilo: Smernice v zvezi z direktivo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine

Poročilo o delovanju memoranduma o soglasju glede prodaje ponarejenega blaga prek interneta

Poročilo o oceni direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine

Sporočilo: Določitev pristopa EU glede standardnih patentov

 

IP/17/4942

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar