Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Proprietatea intelectuală: Protejarea poziției de lider a Europei în ceea ce privește know-how-ul și inovarea

Bruxelles, 29 noiembrie 2017

Comisia a prezentat astăzi măsuri menite să asigure faptul că drepturile de proprietate intelectuală sunt bine protejate, încurajând astfel întreprinderile europene, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, să investească în inovare și în creativitate.

Inițiativele de astăzi vor facilita acțiunile eficiente împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, vor simplifica soluționarea litigiilor transfrontaliere și vor aborda problema reprezentată de faptul că 5 % din bunurile importate în UE (în valoare de 85 de miliarde EUR) sunt contrafăcute sau piratate. De asemenea, Comisia încurajează desfășurarea de negocieri echitabile și echilibrate pentru acordarea licențelor, care recompensează companiile pentru inovare, permițând în același timp și altora să valorifice această tehnologie pentru a genera produse și servicii noi și inovatoare.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Creșterea economică și competitivitatea Europei depind în mare măsură de numeroșii noștri antreprenori – de la întreprinderile nou-înființate până la marile întreprinderi – pe care ne bazăm să investească în noi idei și cunoștințe. Pachetul cuprinzător pe care îl prezentăm astăzi îmbunătățește aplicarea și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și încurajează investițiile în dezvoltarea tehnologiilor și a produselor în Europa.”

Comisarul Elżbieta Bieńkowska, responsabilă pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat: „Astăzi ne stimulăm capacitatea colectivă de a-i captura pe cei care stau în spatele produselor contrafăcute și piratate care dăunează întreprinderilor și locurilor noastre de muncă, precum și sănătății și securității noastre în domenii precum medicamentele sau jucăriile. De asemenea, plasăm Europa pe poziția de lider mondial cu un sistem de acordare a brevetelor care favorizează introducerea internetului obiectelor, de la telefoanele inteligente la autoturismele conectate.”

Măsurile adoptate astăzi includ:

Intensificarea luptei împotriva contrafacerii și a pirateriei: Comisia urmărește să priveze contravenienții din domeniul PI la scară comercială de fluxurile de venituri care le fac activitatea infracțională profitabilă – aceasta este așa-numita abordare „urmărirea banilor”, care se concentrează mai degrabă asupra crimei organizate, decât asupra unor persoane individuale. Ea asigură, de asemenea, faptul că măsurile de asigurare a respectării a legislației sunt adaptate la cerințele actuale ale erei digitale. Cu inițiativele de astăzi, Comisia își propune:

  • Să asigure un nivel la fel de ridicat de protecție juridică și un cadru judiciar previzibil în întreaga UE. Noua orientare oferă clarificări privind modul de aplicare a Directivei din 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DRDPI). Directiva s-a dovedit a fi un instrument util în combaterea abuzurilor în materie de drepturi de proprietate intelectuală (DPI), însă, de-a lungul anilor, au existat interpretări diferite ale unora dintre dispozițiile sale în rândul statelor membre. Orientarea clarifică aceste aspecte legate de interpretare, care vor spori securitatea juridică pentru toate părțile interesate și vor facilita imediat procedurile civile de asigurare a respectării DPI la nivelul UE, fără a fi necesară o nouă legislație. În plus, Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile prin stimularea formării judiciare, prin publicarea sistematică a hotărârilor în cauzele privind proprietatea intelectuală și prin încurajarea instrumentelor alternative de soluționare a litigiilor.
  • Să încurajeze industria să lupte împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Plecând de la experiențele pozitive din cadrul Memorandumului de înțelegere privind vânzarea produselor contrafăcute prin intermediul internetului, Comisia continuă să sprijine inițiative lansate de industrie pentru a combate încălcarea DPI, inclusiv acordurile voluntare privind publicitatea pe site-urile web, privind serviciile de plată și privind transporturile pe uscat și transportul maritim. Astfel de acorduri pot duce la acțiuni mai rapide împotriva contrafacerii și a pirateriei decât acțiunile în justiție. Ele completează orientările recente ale Comisiei privind platformele online de combatere a conținutului ilegal.
  • Să reducă volumul produselor contrafăcute care ajung pe piața UE. Comisia propune să consolideze programele de cooperare cu țările terțe (China, Asia de Sud-Est, America Latină) și să creeze o listă de supraveghere a piețelor despre care există informații că participă la sau facilitează încălcări substanțiale ale DPI. Comisia va publica un raport actualizat privind asigurarea respectării DPI în țările terțe. Comisia va intensifica cooperarea dintre autoritățile vamale din UE, în special prin evaluarea punerii în aplicare a Planului de acțiune vamală al UE pentru perioada 2013-2017 privind încălcările DPI și prin propunerea unei asistențe mai orientate autorităților vamale naționale.

Să creeze un sistem echitabil și echilibrat privind brevetele esențiale pentru standarde: Multe tehnologii-cheie care fac parte din standarde sectoriale globale (cum ar fi WiFi sau 4G) sunt protejate prin brevete esențiale pentru standarde (BES). Comisia prezintă astăzi orientări și recomandări pentru un sistem BES echilibrat și eficient în cadrul căruia se regăsesc două obiective: producătorii de produse pot avea acces la tehnologii în temeiul unor norme de acordare a licențelor transparente și previzibile; și, în același timp, titularii brevetelor sunt recompensați pentru investițiile lor în C&D și activitățile de standardizare, astfel încât să fie motivați să își ofere cele mai bune tehnologii pentru a fi incluse în standarde. Un grad sporit de transparență și de previzibilitate ar trebui să confere UE – inclusiv numeroaselor sale întreprinderi nou-înființate – un avantaj în cursa inovațiilor tehnologice globale și să permită o utilizare maximă a potențialului 5G și a internetului obiectelor.

Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate cu privire la măsurile propuse și va evalua necesitatea unor măsuri ulterioare.

 

Context

Inițiativele de astăzi au fost anunțate în Strategia privind piața unică din 2015 - o foaie de parcurs pentru realizarea angajamentului politic al președintelui Juncker de a valorifica întregul potențial al pieței unice și de a face din aceasta rampa de lansare pentru prosperitatea întreprinderilor europene în cadrul economiei mondiale. Prin îndeplinirea angajamentelor Strategiei privind piața unică, Comisia a înaintat deja propuneri privind comerțul electronic, orientări cu privire la economia colaborativă, măsuri de modernizare a politicii de standardizare a UE, o inițiativă privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora, măsuri pentru a da un nou impuls sectorului serviciilor și măsuri pentru a îmbunătăți respectarea legislației și modul practic de funcționare a pieței unice a UE.

 

Pentru informații suplimentare:

MEMO/17/4943 - Întrebări frecvente

Fișă informativă — Protecția proprietății intelectuale

Fișă informativă — De ce drepturile de proprietate intelectuală sunt importante

Fișă informativă — Brevetele esențiale pentru standarde

Comunicare: Un sistem echilibrat de asigurare a respectării PI ca răspuns la provocările societale actuale

Comunicare: Orientări referitoare la evaluarea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Raport referitor la funcționarea Memorandumului de înțelegere privind vânzarea pe internet a mărfurilor contrafăcute

Raport referitor la evaluarea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Comunicare: Stabilirea abordării UE cu privire la brevetele esențiale pentru standarde

 

IP/17/4942

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar